Overslaan en naar de inhoud gaan
#Corporate Finance #Overname #Mergers & Acquisitions

360°-perspectief: een must bij elke bedrijfsovername

vrijdag 30/04/2021
360°-perspectief

Om van een bedrijfsovername vandaag een succes te maken, voldoet de aanpak van gisteren niet langer. Het complexe proces moet strak gedirigeerd worden waarbij elk aspect specialistische kennis vereist, terwijl de essentie toch een kwestie van intermenselijk contact blijft. Het antwoord op die uitdaging: Corporate Finance 4.0.

Corporate Finance 4.0 is het geesteskind van Philippe Craninx, managing partner corporate finance van accounting- en consulting dienstverlener Moore Belgium. Hij geeft daarmee de maat aan voor de manier waarop de begeleiding bij de realisatie van overnames en de montage van strategische bedrijfsfinanciering zou moeten verlopen. Uit de ‘4.0’ is te verstaan dat deze nieuwe aanpak een upgrade is die voortbouwt op een langere geschiedenis van corporate finance transacties en onderzoek.

Alle inzichten, aandachtspunten en expertise die de afgelopen vijftig jaar zijn geaccumuleerd in de wereld van strategische bedrijfsfinanciering en het overnamevak, plaveien de weg naar Corporate Finance 4.0. De stapstenen in vogelvlucht:

  • In de jaren zeventig – Corporate Finance 1.0 – zijn cost of capital, werkkapitaal en actualisering van toekomstige kasstromen nieuwe inzichten. De theoretische onderbouw over hoe investeerders naar ondernemingen kijken, wordt al snel een basis om overnames te beoordelen en ondernemingen te waarderen. Multinationals hebben het idee snel onder de knie en adviseurs vertalen die inzichten naar bedrijfsleiders en eigenaars van kleinere bedrijven.
  • Corporate Finance 2.0 – de tachtiger jaren. Het inzicht groeit dat een juiste aanpak van het proces zelf van fundamenteel belang is voor een succesvolle overname. Te situeren in die tijd: begrippen als Long List, Short List, NDA (non-disclosure agreement), LOI (Letter of Intent, of intentieverklaring), DD (due dilligence of boekenonderzoek)…
  • De verregaande impact van de internationalisering en de globalisering geeft geboorte aan Corporate Finance 3.0. Ook middelgrote bedrijven integreren cross-border M&A in hun bedrijfsstrategie, hetzij als koper hetzij als verkoper. Hun adviseurs volgen deze trend: een (semi-)geïntegreerd netwerk van betrouwbare M&A-adviseurs over verschillende landen wordt een conditio sine qua non.

Intussen leren studies dat overnames ook waarde kunnen vernietigen in plaats van creëren. Eén plus één levert in die omgekeerde wereld geen drie op, maar anderhalf. Het onderzoek leidt tot aandacht voor pre- and post-merger integration. Vervolgens heeft de wereldwijde financiële crisis in 2008 een blijvende impact op risicoperceptie en -beheer. Een rist ingrijpende financiële, juridische en fiscale regelgevingen volgen in de nasleep van de crisis. Niet enkel de rechtstreekse band tussen risico en kost van financiering wordt versterkt, ook nieuwe vormen van bedrijfsfinanciering ontstaan. We maken kennis met alle mogelijke vormen van private equity en mezzanine financiering.

Ook de dynamiek binnen corporate finance wijzigt: risicobeheer wordt geïntegreerd in de aanpak, het identificeren en managen van de neveneffecten van een overname wordt een kritische succesfactor, net als een doorgedreven multidisciplinaire aanpak. Corporate Finance 4.0 is een feit.

Zo werkt Corporate Finance 4.0

CoFi 4.0

Een cirkel in een cirkel (zie grafiek) geeft het 360°-concept van Philippe Craninx begrijpelijk weer. De binnenste cirkel verzamelt zes cruciale specialismen. Drie specialismen zijn proactief en procesgedreven: kmo verkoopbegeleiding, mid-market M&A(begeleiding van nationale en internationale verkoop- en aankooptransacties) en funding (de strategische financiering via kapitaal, langetermijnkredietverlening of hybride instrumenten als mezzanine financiering).

De drie andere specialismen zijn meer ondersteunend: valuations(waardebepalingen), transaction services (due diligence of gedetailleerde analyse van een transactie of een bedrijf met het oog op inherente risicofactoren en remediërende maatregelen ) en shareholder advisory, waarbij we aandeelhouders ondersteunen bij hun betrokkenheid bij het bedrijf. Het is geen keuzemenu en er bestaat geen hiërarchie: elk specialisme is van kapitaal belang om tot een geslaagde bedrijfsovername te komen die waarde creëert voor alle partijen.

Corporate finance is geen puur theoretische discipline (Corporate Finance 1.0) die zich afspeelt in het luchtledige. Interne en externe omgevingsfactoren werken in op elke kapitaaltransactie en bepalen het succes van het proces. Ze maken deel uit van de buitenste cirkel van het holistische 360°-model. Risk management slaat op de post-2008-cultuur van risicoperceptie en -beheersing. Compliance verwijst naar het groeiend aantal regels die bedrijven en investeerders opgelegd krijgen. Long term sustainability toetst de effecten van elke overnamestap af op de lange termijn. Shareholder value creation houdt de de creatie van aandeelhouderswaarde nauwlettend in het oog.

Zo draagt Corporate Finance 4.0 bij tot een succesvolle bedrijfsovername

Elk van de deeldomeinen uit de dubbele cirkel heeft zijn specifieke complexiteit en vereist gespecialiseerde kennis. Multidisciplinaire teams moeten zich dan ook ontfermen over het samenspel tussen deze verschillende deeldomeinen om tot een goed resultaat te komen, zeg maar: de deal te maken.

Elke expert weegt binnen zijn of haar vakgebied risico’s en opportuniteiten af om tot oplossingen te komen. Daarnaast houdt één ‘procesbegeleider’ de regie in handen.

Dankzij zijn zowel generalistische als specialistische kennis gekoppeld aan intermenselijk talent, vertaalt de procesbegeleider de complexiteit naar de leefwereld van verkoper en koper, die daardoor goedgeïnformeerd kunnen beslissen en ondernemen.

Gespreid in de tijd

Een bedrijfsovername is geen hit-and-run-verhaal. Zeker niet wanneer het doel is succes op lange termijn te boeken voor alle partijen. Uitgebreid onderzoek toont aan dat een grondige voorbereiding en een verzorgde post-merger fase cruciaal zijn voor een duurzaam resultaat.

Ook daar levert Corporate Finance 4.0 een stevige bijdrage, door veel vroeger in het verhaal te stappen en pas terug te treden als alles optimaal geregeld is.

Meer lezen?

In deze artikels leest u meer over corporate finance 4.0:

  1. Meesterschap in het overnameproces
  2. Succesvolle overnames: in de taal van elke partij
  3. Wereldwijd lokaal sterk staan bij overnames

Neem contact op met één van onze experten

Philippe Craninx

Philippe Craninx

Managing Partner Corporate Finance

Contact
David Valenne

David Valenne

Partner Corporate Finance | Transaction Services

Contact