Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Corporate Finance #Mergers & Acquisitions #Overname

Wat zijn de gangbare overeenkomsten bij een overname?

maandag 14/11/2022
Overeenkomsten bedrijfsovername ondertekenen

Bent u van plan een bedrijf over te nemen? Onze experts verzamelden alle mogelijke overeenkomsten die u kan opstellen om de overname vlot te laten verlopen.

Download e-book bedrijfsovername

Voorafgaande overeenkomsten

Voor het afsluiten van de eigenlijk koop-verkoopovereenkomst, worden al heel wat zaken overeengekomen. Naast een geheimhoudingsovereenkomst wordt een intentieverklaring (LOI) opgemaakt die doorgaans een exclusiviteitsbeding bevat. Daarin verbindt de verkoper zich om geen onderhandelingen te voeren met derde partijen over hetzelfde voorwerp als de beoogde transactie. Vaak wordt een overeenkomst over de due diligence afgesloten, waarbij de partijen en adviseurs die toegang krijgen tot de (virtuele) data room een verbintenis tot geheimhouding ondertekenen.

Eigenlijke transactieovereenkomsten

Na afronding van het due diligence onderzoek en een eventuele aanpassing van de prijs zoals vooropgesteld in de LOI wordt de hoofdovereenkomst gesloten. Een share purchase agreement (SPA) of een asset purchase agreement (APA), naargelang het om de overdracht van de aandelen of het handelsfonds gaat.

In de koop-verkoopovereenkomst worden heel wat zaken vastgelegd, waaronder het voorwerp (aandelen of handelsfonds), de prijs met alle mogelijke modaliteiten en eventuele prijscorrectiemechanismes, de betalingsmodaliteiten, de aansprakelijkheidsregeling en het niet-concurrentiebeding.

Als koper vraagt u best voldoende verklaringen en waarborgen aan de verkoper. Zeker bij een share deal, want dan bent u enkel beschermd door wat er in de overeenkomst is opgenomen. Als later dan blijkt dat een of meerdere verklaringen of waarborgen foutief zijn, dan kan u de verkoper aansprakelijk stellen voor de schade. Let in het bijzonder op deze zaken:

Laat opnemen dat de informatie die u ontving in het kader van het boekenonderzoek niet als gekend of disclosed wordt beschouwd. U kan altijd iets over het hoofd zien.

Zorg dat de verkoper zijn of haar aansprakelijkheid niet te veel beperkt. Definieer het begrip schade ruim zodat u directe, indirecte, morele, reputatieschade en winstderving kan vorderen.

Neem een niet-concurrentiebeding op zodat u zeker bent dat de verkoper niet onmiddellijk opnieuw zal starten.

Koopt u een handelsfonds, dan is het essentieel dat de verkoper blanco fiscale attesten kan voorleggen alvorens de eigendomsoverdracht van het handelsfonds plaatsvindt.

One step versus two step

Als er voorafgaand aan de eigendomsoverdracht aan bepaalde voorwaarden voldaan moet zijn, zoals een bankfinanciering door u, fiscale attesten door de verkoper of het afhandelen van bepaalde zaken die naar boven kwamen bij de due diligence. Dan wordt doorgaans een onderscheid gemaakt tussen de datum van ondertekening (signing) en de datum van de eigenlijke eigendomsoverdracht (closing). Zorg ervoor dat het in de tussenperiode duidelijk is wie voor wat moet instaan.

 

Stok achter de deur Ziet het ernaar uit dat de tijd tussen signing en closing vrij lang zal zijn, dan kan u als koper een zogenaamde MAC-clausule laten opnemen (Material Adverse Change). Deze clausule biedt partijen de mogelijkheid om alsnog van de overeengekomen verbintenissen af te zien of de contractuele voorwaarden te wijzigen als de (financiële) positie van de over te nemen onderneming substantieel nadelig wijzigt.

Wilt u meer weten over het onderwerp bedrijfsovername? Download dan hier ons e-book.

Neem contact op met één van onze experten

Jo Roseleth

Jo Roseleth

Managing Partner Tax & Legal Services

Contact
Philippe Craninx

Philippe Craninx

Managing Partner Corporate Finance

Contact
Tom Vanraes

Tom Vanraes

Managing Partner Moore Law

Contact