Overslaan en naar de inhoud gaan

De aantrekkelijkheid van dit regime wakkert de creativiteit aan. Iedereen beschouwt zichzelf wel ergens als een ‘auteur’. De fiscus kijkt daarom met argusogen toe.

Zorg daarom voor een goed onderbouwd dossier en stel uzelf volgende vragen:

  • Geeft de geleverde prestatie aanleiding tot de productie van een zogenaamd ‘werk van letterkunde of kunst’? Als bedrijfsleider kan het gaan om een presentatie, teksten, een computerprogramma etc.
  • Zo ja, hebben de auteursrechten met betrekking tot dat werk het voorwerp uitgemaakt van een cessie of concessie aan een derde ingevolge een (schriftelijk) contract?
  • Wordt de vergoeding voor de voormelde cessie of concessie van auteursrechten duidelijk gespecifieerd in het contract?

Wil u echt zeker zijn dat uw werkzaamheden auteursrechtelijk beschermd zijn en de vergoeding die daar tegenover staat correct berekend is, dan vraagt u best een voorafgaande beslissing of ruling aan. De rulingcommissie aanvaardt twee methodes om het bedrag aan auteursrechten toegekend aan bedrijfsleiders te bepalen:

  • Een percentage van de omzet die behaald wordt door de exploitatie van het beschermd goed;
  • Een percentage in functie van de totale verloning van de bedrijfsleider.

Zeker het overwegen waard

Voorlopig is de fiscus het auteursinkomen alvast goed gezind. Zo aanvaardt de rulingcommissie dat 
bedrijfsleiders een percentage van de omzet van hun managementvennootschap als auteursrecht kunnen uitkeren. De voorwaarden en de beperkingen over het bedrag dat als auteursrecht uitgekeerd mag worden, evolueren wel nog continu. 

Op het vlak van btw doet u eveneens een goede zaak. Een vennootschap die een bezoldiging uitkeert aan haar bedrijfsleider, natuurlijk persoon, doet dat buiten het toepassingsgebied van de btw op basis van een specifieke btwtolerantie. In twee recente rulings stelt de rulingcommissie dat die specifieke btw-tolerantie ook van toepassing is op de auteursrechten uitgekeerd aan een bedrijfsleider. Nog geen 100% rechtszekerheid, maar toch een positieve tendens. 
 

Wat is een cessie en concessie? 

Een cessie is een afstand van rechten, volledig of deels. De eigendom van de rechten gaat over van de auteur op de verkrijger. Een concessie is een licentieovereenkomst. Het gebruik van de rechten wordt aan een bepaald persoon toevertrouwd. De auteur blijft eigenaar van de rechten.

Wilt u graag meer weten over fiscale optimalisatie, download het e-book.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Bert Derez

Bert Derez

Partner Tax & Legal Services

Contact
An Lettens

An Lettens

Partner Tax & Legal Services

Contact
Bert Lutin

Bert Lutin

Partner Tax & Legal Services

Contact