Overslaan en naar de inhoud gaan
#Belastingen #Personenbelasting #Aangifte #Vereenvoudigde Aangiften #Dividenden #Roerende Voorheffing #Mandaten

Voorstel van vereenvoudigde aangifte? Kijk goed na en reageer tijdig!

vrijdag 24/05/2019
Voorstel van vereenvoudigde aangifte Kijk goed na en reageer tijdig.jpg

Reeds sinds enkele jaren zit het aantal voorstellen van vereenvoudigde aangifte in de lift. Dit jaar zullen meer dan 3,2 miljoen Belgen zo’n voorstel krijgen. Als er niets moet worden gewijzigd, moet u ook niet reageren. Maar als er toch iets moet worden aangepast (lees: de fiscus heeft onjuiste of onvolledige gegevens), dan moet u tijdig reageren. Dit jaar zal het vaker voorkomen dan gedacht dat er moet gereageerd worden. 

Onjuist voorstel – welke addertjes kunnen er in het voorstel zitten? 

De fiscus heeft de voorstellen opgemaakt op basis van de informatie die zij in haar bezit heeft. Je hoeft nog maar naar Tax on Web te kijken om te beseffen dat de fiscus inderdaad heel wat weet over de belastingplichtige. Dit jaar zijn er echter twee belangrijke nieuwigheden in de aangifte waarvan de fiscus niet over de nodige informatie beschikt en die dus in vele situaties een aanpassing zullen vereisen. Hieronder lichten we kort deze twee belangrijke nieuwigheden in de aangifte toe.  

 • Melding van het bestaan van meer dan één effectenrekening 
  Een eerste nieuwigheid is dat er voortaan moet worden gemeld of u in 2018 titularis was van meer dan één effectenrekening. Indien dit het geval is, moet de nieuwecode 1072/2072 worden aangevinkt in de aangifte. De fiscus krijgt hierover zelf geen informatie van de banken. 

  Gevolg: alle belastingplichtigen, met meer dan één effectenrekening die een voorstel van vereenvoudigde aangifte hebben ontvangen, moeten dit voorstel corrigeren.  Als zij dat niet doen, is hun aangifte foutief. 
   
 • Vrijgestelde dividenden voor de eerste schijf van 640 EUR 
  Een tweede nieuwigheid, waarover de fiscus geen informatie heeft, betreft de sinds 2018 ingevoerde vrijstelling in de personenbelasting voor de eerste schijf van 640 EUR aan ontvangen dividenden. De banken hebben deze vrijstelling echter niet toegepast bij de uitbetaling van dividenden. De onterecht ingehouden roerende voorheffing dient dus te worden gerecupereerd via de aangifte personenbelasting via de codes 1437/2437. De banken maken geen fiches op over de dividenden die belastingplichtigen ontvangen, dus heeft de fiscus hier ook geen zicht op. 

  Gevolg: alle belastingplichtigen die dividenden hebben ontvangen waarop roerende voorheffingwerd ingehouden en die een voorstel van vereenvoudigde aangifte hebben ontvangen, kunnen de roerende voorheffing op de eerste schijf van 640 EUR (dus max 192 EUR) maar recupereren indien zij het voorstel van aangifte corrigeren.  

Tijdig reageren 

Het voorstel van vereenvoudigde aangifte is reeds te consulteren via Taks-on-Web. De fiscus zal een papieren exemplaar sturen naar al degenen die eind mei het elektronische voorstel nog niet geconsulteerd hebben. 

De correctie van het voorstel moet gebeuren:  

 • 28 juni: indien dit op papier gebeurt, op deze datum moet het antwoordformulier bij de fiscus toekomen.
 • 11 juli: indien dit via Tax-on-Web gebeurt. 

En wat als u een voorstel van vereenvoudigde aangifte heeft ontvangen, maar anderzijds een mandaat heeft gegeven aan uw boekhouder/ accountant? Hoewel de mandataris in principe tijd heeft om de aangifte in te dienen tot 24 oktober, is er geen aparte termijn voorzien voor mandatarissen om de voorstellen van vereenvoudigde aangifte te corrigeren. Dus geldt ook hier de uiterste deadline van 11 juli. De fiscus zou hier naar verluidt dit jaar strenger op toezien. 

Neem contact op met een van onze adviseurs
Karolien Vanmeerhaeghe
Karolien Vanmeerhaeghe
Senior Manager Tax & Legal Services
An Lettens
An Lettens
Partner Tax & Legal Services