Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Belastingen #Vereenvoudigde Aangiften

Voorstel van vereenvoudigde aangifte

woensdag 25/05/2022
Voorstel van vereenvoudigde aangifte

Elke belastingplichtige moet normaliter jaarlijks zijn belastingaangifte invullen. Belastingplichtigen die een fiscaal stabiele en eenvoudige situatie hebben, kunnen onder een andere procedure vallen. Met name het voorstel van vereenvoudigde aangifte.

Het voorstel bestaat uit een simulatie van de berekening van uw belastingen op basis van de fiscale gegevens die gekend zijn bij de fiscus. Het voordeel is dat u onmiddellijk weet of en hoeveel belastingen u moet betalen of zal terugkrijgen. In principe moet u dus geen belastingaangifte meer indienen als u een voorstel van vereenvoudigde aangifte gekregen hebt.

Wanneer ontvangt u een voorstel van vereenvoudigde aangifte?

Wanneer u een loon, pensioen, werkloosheidsuitkering of een ziekte- of invaliditeitsuitkering ontvangt en geen andere inkomsten hebt (zoals bepaalde onroerende inkomsten, inkomsten als zelfstandige of als bedrijfsleider, buitenlandse inkomsten...).

Hoe consulteren?

 • Indien u het voorstel per post ontvangt, mag u dit verwachten tussen half mei/midden juni en zal u moeten reageren voor 30 juni 2022 teneinde een eventuele wijziging aan te brengen.
   
 • Wanneer u vorig jaar uw aangifte hebt ingevuld via Tax-on-web (TOW) en/of u eBox hebt geactiveerd (en die van uw partner als u gehuwd of wettelijk samenwonend bent) zal u geen aangifte meer ontvangen per post maar moet het voorstel via Tax-on-web worden geconsulteerd en dit voorafgaand aan 15 juli 2022, zijnde de uiterste datum om eventuele wijzigingen aan te brengen aan het voorstel tot vereenvoudigde aangifte.

Wat moet u doen?

Het voorstel wordt best steeds nagekeken om na te gaan of alle gegevens die werden opgenomen correct zijn. Het is immers mogelijk dat er nog fouten in het voorstel staan of dat de aangifte onvolledig is. Een nazicht (gevolgd door een rechtzetting) kan nuttig zijn om belastingen te besparen (vb. wanneer bepaalde belastingvermindering niet zijn toegepast waar u toch recht op heeft) of om een eventuele belastingverhoging/boete te vermijden (vb. wanneer u een buitenlandse rekening zou aanhouden die niet is opgenomen in de vereenvoudigde aangifte).

Zijn de gegevens juist en volledig? Dan moet u geen actie ondernemen en zal u een aanslagbiljet ontvangen met uw belastingberekening (en te betalen/ontvangen belasting) op basis van het voorstel.

Zijn bepaalde gegevens onvolledig of onjuist? Dan moet u deze aanvullen en/of verbeteren. Bij de papieren versie kan u de onjuiste codes oplijsten en dan moet u deze terugbezorgen aan de bevoegde dienst. Werkte u via Tax-on-web, dan kan u de wijzigingen rechtstreeks aanbrengen in Tax-on-web.

Tips

 • Het is veel eenvoudiger om de aangifte op te maken via Tax-on-web in plaats van via een papieren versie. U hebt via Tax-on-web immers een foutencontrole die u kan helpen om alles zo correct/volledig mogelijk in te geven.
 • Heel wat fiscale fiches worden reeds digitaal aangeleverd, maar ze kunnen ook nog per post toekomen, bij aanvang van uw nazicht worden deze fiches best verzameld zodat u kan overlopen welke gegevens reeds zijn overgenomen in uw aangifte of in uw voorstel.
 • Het voorstel bevat meestal enkel de belastbare elementen, maar de belastingverminderingen zijn niet steeds opgenomen.

Wat precies nakijken?

Het inkomen dat u effectief hebt verdiend = na te kijken aan de hand van de loonfiche. De belangrijkste code hier is de bezoldiging (code 1250) en de ingehouden bedrijfsvoorheffing (code 1286).

Verder zijn er ook enkele veel voorkomende belastingverminderingen die best worden nagekeken namelijk:

 • dienstencheques;
 • het attest van pensioensparen;
 • mogelijke kinderopvang – hieronder vallen niet enkel de kosten van de crèche, maar ook niet te vergeten zijn de attesten van kampjes en van de school;
 • giften, de attesten komen vaak nog toe op papier en ze worden niet allemaal automatisch opgenomen in de aangifte;

Eventuele wijzigingen in uw persoonlijke situatie of bij de kinderen ten laste.

De beroepskosten kunnen een hekelpunt zijn. U kan ervoor opteren om deze op te nemen aan de hand van een forfait – er wordt hier dan gekeken naar uw inkomen en een bepaald percentage wordt dan automatisch opgenomen als een beroepskost (zonder enige bewijslast). Maar u kan er ook voor opteren om uw werkelijke beroepskosten te bewijzen. Hiervoor moet u dan ook alle stukken ter verantwoording van die kosten bijhouden voor mogelijke latere controle.

Wees aandachtig voor buitenlandse rekeningen/levensverzekeringen, juridische constructies.

 • Weet dat ook het aanhouden van cryptomunten in bepaalde gevallen aanleiding geeft tot het aangeven van een buitenlandse rekening. Hierbij is het aangeraden om steeds de Common Reporting Standard (CRS) documentatie te bekijken die terug te vinden is op uw portaal in MyMinfin.

Wanneer moet u dit bekeken hebben?

Via Tax-on-web of wanneer u beroep doet op een mandataris hebt u de tijd tot 15 juli 2022 om een eventuele spontane rechtzetting van het voorstel van vereenvoudigde aangifte door te voeren. Als u een papieren aangifte ontvangt, moet een rechtzetting ten laatste op 30 juni 2022 toekomen bij de fiscus.

Aangifte alsnog incorrect?

Wanneer u zich vergist heeft in uw belastingaangifte kan u eerst proberen contact op te nemen met uw belastingkantoor om de vergissing recht te zetten. Indien het niet lukt om dit nog recht te zetten of u hebt uw voorstel niet tijdig gewijzigd en u gaat niet akkoord met het resultaat van de belastingafrekening, dan kan u een bezwaarschrift indienen. Hierbij moeten de elementen worden opgenomen die volgens u niet correct zijn.

U kan een bezwaarschrift indienen binnen de 6 maanden na het versturen van het aanslagbiljet (te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending). Bijkomende informatie omtrent de procedure is terug te vinden op het aanslagbiljet.

Wenst u meer informatie of wenst u hulp bij de indiening van uw aangifte, neem dan zeker contact op met onze experten. Wij helpen u met plezier verder.
 

Neem contact op met één van onze experten

An Lettens

An Lettens

Partner Tax & Legal Services

Contact
Sophie Bral

Sophie Bral

Senior Tax & Legal Associate

Contact