Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Fiscaliteit

Vereenvoudigt
Amount B de verrekenprijsmethodiek voor baseline marketing- en distributieactiviteiten?

dinsdag 26/03/2024

Recent publiceerde de OESO haar definitieve rapport omtrent Amount B. Dat rapport kadert in een breder actieplan van de OESO/G20 over de fiscale uitdagingen verbonden aan de digitalisering van de economie.

Globalisering en transfer pricing

In een almaar globalere bedrijfswereld strekken waardeketens en activiteiten van ondernemingen zich vaak uit tot over de landsgrenzen. Die globale waardeketens gaan vaak gepaard met een prijszettingspolitiek voor onder meer distributieactiviteiten. Zo’n prijszettingspolitiek heeft een directe impact op de winst- of verliesverdeling tussen verschillende landen. Daarom moeten lokale belastingadministraties waken over een correcte verdeling.

Wat is Amount B?

Met Amount B reikt de OESO een manier aan om de prijszetting van bepaalde baseline marketing- en distributietransacties tussen verbonden ondernemingen te vereenvoudigen en te stroomlijnen. Om dat te bereiken, vertrekt Amount B vanuit het bestaande framework voor verrekenprijzen en voegt daar een gestandaardiseerde methode aan toe.

De OESO is ervan overtuigd dat Amount B zal leiden tot minder geschillen over verrekenprijzen, een verlaging van de compliancekosten en meer fiscale zekerheid voor zowel belastingadministraties als ondernemingen.

Landen hebben de vrijheid om zelf te beslissen of ze Amount B willen toepassen of niet. Ze kunnen opteren om dat niet te doen en hun gebruikelijke manier van werken behouden. Als ze toch voor implementatie gaan, dan kunnen ze kiezen. Ofwel een verplichte implementatie waarbij iedereen die onder de regeling valt ze moet toepassen. Ofwel een optionele implementatie waarbij de onderneming zelf mag beslissen om Amount B toe te passen.

Wie komt in aanmerking voor Amount B?

Zodra een Belgische onderneming een internationale aanwezigheid heeft via een buitenlandse dochteronderneming of een filiaal, en er marketing- en/of distributietransacties plaatsvinden, valt ze mogelijks onder het toepassingsgebied van Amount B.

Er gelden geen financiële drempels om het toepassingsgebied van Amount B te beperken. Het is daarom essentieel om te controleren of de marketing- en distributietransacties onder deze regeling vallen.

Kwalificerende transacties

  • Alle aankoop-verkoop transacties waarbij de distributie-entiteit goederen aankoopt van een of meerdere verbonden entiteiten, gelegen in een andere jurisdictie, met het oog op een verdere verkoop aan derden (groothandel).
  • Alle transacties van verkoopagenten en commissionairs waarbij de verkoopagent of commissionair bijdraagt aan de groothandeldistributie van goederen door een of meer verbonden entiteiten aan derden.

Kwalitatieve en kwantitatieve beoordelingselementen

Is een onderneming betrokken bij een van de kwalificerende transacties? Dan wordt er gekeken naar een mix van kwalitatieve beoordelingselementen (zoals het functie- en risicoprofiel) en kwantitatieve beoordelingselementen (voornamelijk financiële ratio’s).

Uitsluitingsgronden

Er bestaan concrete uitsluitingsgronden voor:

  • Immateriële goederen
  • Diensten
  • Grondstoffen
  • Situaties waarin er niet-distributieactiviteiten worden uitgevoerd die niet apart van de kwalificerende transactie te beoordelen zijn.

Hoe werkt de prijszetting onder Amount B?

Op basis van een wereldwijde dataset heeft de OESO een zogenaamde prijszettingsmatrix ontwikkeld waarbinnen de vergoeding (marge op de verkopen) van de distributeur moet vallen. Het exacte punt binnen de prijszettingsmatrix is afhankelijk van drie criteria:

  • Een financiële ratio op basis van de activa
  • Een financiële ratio op basis van de operationele kosten
  • De sector waarin de onderneming actief is

Wie de prijszettingsmethodiek van Amount B toepast, moet dat opnemen in de verrekenprijsdocumentatie (local file) en moet de methode verplicht toepassen voor een minimum van drie opeenvolgende jaren.

Check of uw onderneming in aanmerking komt

Hoewel het nog niet duidelijk is welke landen Amount B zullen implementeren en op welke manier (verplicht of optioneel), zou de regelgeving al toegepast kunnen worden vanaf 1 januari 2025. Ga daarom het best tijdig na of u in aanmerking komt voor Amount B. Gelet op de reikwijdte van het toepassingsgebied is de kans reëel dat deze methode voor veel ondernemingen de nieuwe manier van werken wordt.

Hebt u vragen over Amount B en/of verrekenprijsmethoden? Aarzel niet om contact op te nemen met ons. We helpen u graag verder.

Meer info over transfer pricing of verrekenprijzen vindt u hier.

Neem contact op met één van onze experten

Joachim Janssen

Joachim Janssen

Partner Tax & Legal Services

Contact
Martijn Van den Boer

Martijn Van den Boer

Manager Tax & Legal Services

Contact