Overslaan en naar de inhoud gaan
#Belastingen #Vennootschapsbelasting #Business & International Tax #Tax & Legal #Business Legal

Toepassing van het FBB-regime voor royalty’s beknot vanaf aanslagjaar 2024

donderdag 23/02/2023
Belgische vennootschappen royalty’s

Het FBB-regime is een Belgisch fiscaal regime dat relevant is wanneer Belgische vennootschappen royalty’s of interesten ontvangen vanuit het buitenland. Voor verkregen royalty’s wordt het huidige FBB-regime vanaf aanslagjaar 2024 vervangen door een stelsel met een berekening in functie van de werkelijk betaalde buitenlandse bronbelasting.

De programmawet van 26 december 2022 heeft de vennootschapsbelasting op diverse punten gewijzigd. Eén wijziging gaat over het forfaitair gedeelte van de buitenlandse vennootschapsbelasting, kortweg FBB, op verkregen royalty’s.

Internationale dubbele belasting op royalty’s

Belgische vennootschappen zijn onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting op hun wereldwijde winst. Als ze royalty’s ontvangen vanuit het buitenland, dan betalen ze belastingen op die inkomsten in België. Maar deze buitenlandse royalty’s kunnen ook onderworpen zijn aan een lokale bronbelasting. Zo heft België roerende voorheffing op dezelfde soort inkomsten betaald aan een buitenlandse inwoner. Op het eerste zicht zijn belastingplichtigen in zo’n situaties dus onderhevig aan een dubbele belasting.

Dubbelbelastingverdrag voorkomt dubbele heffing

In een Europese context kunnen verbonden belastingplichtigen zich beroepen op de zogenaamde Interest-Royaltyrichtlijn om zo’n bronheffing, en dus dubbele belasting, te vermijden. Belgische vennootschappen die royalty’s ontvangen van niet-verbonden ondernemingen moeten zich beroepen op een dubbelbelastingverdrag.

Voor royalty's brengen dubbelbelastingverdragen echter weinig soelaas. Veel verdragen kennen namelijk aan zowel de woonstaat als de bronstaat de bevoegdheid toe om royalty’s te belasten. Vaak bevat zo’n verdrag wel een maximumtarief voor de bronbelasting.

FBB-regime om buitenlandse heffing te verrekenen

Het FBB-regime heeft als doel om een dubbele belasting te vermijden via een verrekensysteem. Het FBB of Forfaitaire Buitenlandse Belasting vertegenwoordigt forfaitair de buitenlandse heffing die royalty’s in het buitenland ondergaan. Tot op een bepaalde hoogte wordt er met andere woorden rekening gehouden met de belasting die al in het buitenland is betaald.

De forfaitaire verrekening van de buitenlandse bronheffing met de in België verschuldigde vennootschapsbelasting ligt voor royalty’s tot en met aanslagjaar 2023 wettelijk vast op 15/85 van het ontvangen inkomen.

Aangiftetechnisch wordt het bedrag eerst opgenomen onder de verworpen uitgaven. Pas daarna gebeurt de verrekening met de vennootschapsbelasting. Het gedeelte dat niet verrekenbaar is bij gebrek aan voldoende vennootschapsbelasting, is niet terugbetaalbaar.

Dat alles betekent dat de toepassing van het FBB-regime voordelig kan zijn als de buitenlandse bronheffing lager is dan 15% (zie verder voor een voorbeeld). De meeste dubbelbelastingverdragen voorzien in de praktijk een maximale bronheffing die lager is dan 15%. Dat is zo in de verdragen met China, Italië, Brazilië ... Bedraagt de buitenlandse bronheffing echter meer dan 15%, dan kan het FBB-regime een dubbele belasting niet volledig vermijden.

FBB en royalty’s: forfaitair karakter van het stelsel verdwijnt

Het FBB-regime kan leiden tot een potentieel fiscaal voordeel voor belastingplichtigen. Om misbruiken te voorkomen, nam de wetgever daarom in het verleden al maatregelen. Zo bestaat er een inperking van het FBB voor royalty's die in aanmerking komen voor de aftrek voor innovatie-inkomsten. In een dergelijk geval is het bedrag dat u kan verrekenen al beperkt tot de werkelijk in het buitenland ingehouden bronheffing.

Deze beperking is nu door de programmawet doorgetrokken naar alle royalty’s. Het huidige FBB-regime wordt dus vervangen door een stelsel met een berekening in functie van de werkelijk betaalde buitenlandse bronbelasting. Deze wijziging is van toepassing voor belastbare tijdperken afgesloten vanaf 31 december 2023 (aanslagjaar 2024).

Het volgend voorbeeld illustreert het effect van deze wijziging.

Berekening bedrag FBB

Wetgeving t.e.m. aanslagjaar 2023

Wetgeving vanaf aanslagjaar 2024

Royalty’s

100.000 euro

100.000 euro

Tarief buitenlandse bronbelasting

10%

10%

Buitenlandse bronbelasting

- 10.000 euro

- 10.000 euro

Netto royalty

90.000 euro

90.000 euro

FBB

 

 

15/85

16.765 euro

 

Effectieve belasting van 10%

 

10.000 euro

 

Impact op de vennootschapsbelasting

Wetgeving t.e.m. aanslagjaar 2023

Wetgeving vanaf aanslagjaar 2024

Royalty’s

100.000 euro

100.000 euro

Buitenlandse belasting

- 10.000 euro

- 10.000 euro

Verworpen uitgaven (FBB)

16.765 euro

10.000 euro

Resultaat

106.765 euro

100.000 euro

Vennootschapsbelasting (25%)

26.691,25 euro

25.000 euro

Verrekening met het FBB bedrag

- 16.765 euro

-10.000 euro

Verschuldigde vennootschapsbelasting

9.926,25 euro

15.000 euro

 

Ontvangt uw onderneming royalty’s uit het buitenland en wenst u te weten welke invloed deze wetswijziging zal hebben op de te betalen vennootschapsbelasting? Aarzel zeker niet om contact op te nemen met onze experten.

Neem contact op met één van onze experten

Hovik Begian

Hovik Begian

Director Tax & Legal

Contact