Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR-Legal #Werknemers

Moet u
het loon van
toekomstige aanwervingen ook indexeren?

maandag 26/09/2022

De meeste paritaire comités voorzien een automatische indexering van de lonen op een vast tijdstip in het jaar. Zeker met de huidige prijsstijgingen heeft dat een belangrijke impact op uw loonkosten. Wat echter met lonen die opgenomen zijn in een ondertekende arbeidsovereenkomst die start op een later tijdstip? Moet u dat nog nooit uitbetaalde loon ook indexeren?

Indexering baremaloon

In eerste instantie moet u nagaan of de indexering betrekking heeft op het baremaloon of op het effectieve hogere loon.

Is dat enkel het baremaloon, dan moet u niet alle effectieve lonen aanpassen, tenzij het loon van uw nieuwe werknemer gelijk is aan het baremaloon. Dat minimumloon moet u altijd respecteren.

Indexering effectief loon

De discussie ontstaat vooral als de indexering betrekking heeft op de effectieve lonen. We onderscheiden 2 situaties.

Indiensttreding voor of op de indexatiedatum: indexeren

Als de arbeidsovereenkomst effectief ingaat voor de indexering of op dag zelf, moet u het loon van uw nieuwe werknemer indexeren. Een bediende tewerkgesteld in PC 200 die start op 1 januari of bijvoorbeeld 15 december, geniet meteen van de jaarlijkse indexering binnen dit paritaire comité vanaf 1 januari.

Indiensttreding na de indexatiedatum: ook indexeren

En wat als de arbeidsovereenkomst pas effectief ingaat na de indexering? Het gaat bijvoorbeeld om een bediende in PC 200 die zijn of haar arbeidsovereenkomst heeft getekend op 16 november en op 1 februari effectief in dienst treedt. Hoewel wij van mening zijn dat u het loon niet moet indexeren als een werknemer pas effectief in dienst treedt na de indexering, hanteert de sociale inspectie een ander standpunt.

De dienst Toezicht Sociale Wetten, de sociale inspectie, vindt het een verkeerde redenering om ervan uit te gaan dat het te indexeren reële loon al effectief moet bestaan. De cao’s (collectieve arbeidsovereenkomsten) vereisen namelijk niet dat er al een vorig loon uitbetaald moet zijn om te kunnen indexeren.

De redenering dat er niet geïndexeerd moet worden enkel en alleen omdat er in de periode die aan de indexering vooraf gaat geen prestaties zijn verricht, zou tot gevolg hebben dat een persoon die langdurig afwezig is wegens tijdskrediet of een andere reden ook geen recht heeft op een indexering, wat dus niet correct is.

Kortom, volgens de sociale inspectie zijn de indexeringsbepalingen van toepassing op het in de arbeidsovereenkomst overeengekomen loon. Ook al wordt dat loon pas effectief uitbetaald op een later moment dan de indexatiedatum.

Hoe kan u discussies over indexering vermijden?

Om zo’n onvoorziene loonindexering te vermijden en discussies te voorkomen, zorgt u best voor duidelijkheid in de arbeidsovereenkomst. U kan een clausule toevoegen waarin uitdrukkelijk staat dat in het overeengekomen loon de indexering inbegrepen is.

Wil u graag dat wij even meekijken naar uw arbeidsovereenkomsten, neem dan gerust contact op met ons HR Legal team.

Neem contact op met één van onze experten

Saskia Lombaerts

Saskia Lombaerts

Partner Tax & Legal Services

Contact
Emma Drozdzyniak

Emma Drozdzyniak

Senior Associate Tax & Legal Services

Contact