Overslaan en naar de inhoud gaan
#KBO #Vennootschap #Inschrijvingsplicht

Meer ondernemers in Kruispuntbank voor ondernemingen

vrijdag 04/01/2019
More entrepreneurs must register with he CBE

In het streven naar een aantrekkelijker ondernemingsklimaat werd er onder meer gesleuteld aan het ondernemingsrecht. De wetgever afstapt van het begrip “handelaar”. In plaats daarvan wordt het begrip “onderneming” als overkoepelende term gebruikt. Het nieuwe ondernemingsbegrip  vormt niet alleen de bouwsteen voor zowel de regels van het Wetboek van economisch recht als in het gerechtelijk en het burgerlijk wetboek, maar heeft eveneens gevolgen voor de inschrijving in de Kruispuntenbank voor  Ondernemingen (KBO).

De inschrijvingsplicht in de KBO wordt ruimer

Wie moet zich op grond van het economisch recht vanaf 1 november 2018 inschrijven in de KBO:

  • iedere rechtspersoon naar Belgisch recht;
  • iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid (met winstuitkeringsoogmerk) naar Belgisch recht
  • iedere ondernemer (natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie zonder rechtspersoonlijkheid) die in België een zetel, bijkantoor of vestigingseenheid heeft.

Het ondernemingsloket zal deze ondernemingen inschrijven met een hoedanigheid van ‘inschrijvingsplichtige onderneming’.1 Waar vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid (o.a. de tijdelijke vennootschap of de maatschap) en verenigingen zonder winstoogmerk vroeger nog  konden ontsnappen aan de inschrijvingsplicht omdat zij bv. niet over een eigen btw-nummer dienden te beschikken, noch als werkgever voor de RSZ geregistreerd stonden, zal dit vanaf heden niet meer het geval zijn. De wetgever voorziet evenwel ook een aantal uitzonderingen op deze inschrijvingsplicht.

Zo moeten bijvoorbeeld niet worden ingeschreven de :

  • onbeperkt aansprakelijke vennoten van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (de maten van een maatschap bijvoorbeeld), de beherende vennoten van een V.O.F. en Comm.V;
  • beroepsverenigingen;
  • publiekrechtelijke rechtspersonen (uitz.);
  • natuurlijke personen die een bestuursmandaat uitoefenen;
  • natuurlijke personen die actief zijn in het kader van de deeleconomie voor zover zij de drempel van 5.210 euro (geïndexeerd) niet overschrijden.

Betekent dit dat een feitelijke vereniging (bv. tennisclub, golfclub …..georganiseerd als feitelijke vereniging) zich ook zullen moeten inschrijven in de KBO aangezien dit een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid is?

Neen, een feitelijke vereniging (vereniging zonder rechtspersoonlijkheid in het WVV)  moet zich niet inschrijven in de KBO aangezien zij in principe geen winstuitkeringsoogmerk heeft. Let op, heeft zij dit wel of kent zij verdoken vermogensvoordelen toe aan haar leden of beslissingsbevoegden dan dient deze organisatie zich wel in te schrijven.  

Het inschrijvingsbedrag

Tot en met 31 oktober is de eerste inschrijving van een niet-handelsonderneming (vrije beroepen, land- en tuinbouw, …) gratis. Door de hervorming van het ondernemingsrecht verdwijnt echter het onderscheid tussen handels- en niet handelsondernemingen, het worden allemaal ‘inschrijvingsplichtige’ ondernemingen. Het onderscheid in behandeling op het vlak van het inschrijvingsrecht verdwijnt hierdoor. Vanaf 1 november 2018 zal de inschrijving in de KBO dan ook 87 euro kosten voor iedereen, ook voor vrije beroepen etc. Vrijdag 26 oktober 2018 werden wij geïnformeerd dat het overkoepelende KB met betrekking tot de facturatie niet op tijd in orde zal komen. Dit heeft tot gevolg dat de nieuwe inschrijvingsplichtige ondernemingen (maatschap,….) vooralsnog niet moeten betalen voor hun KBO-inschrijving.  

 

[1] Er wordt een onderscheid gemaakt tussen geregistreerde entiteiten, dit zijn entiteiten waarvan gegevens worden bijgehouden in de KBO en inschrijvingsplichtige ondernemingen, dit zijn ondernemingen die zich actief moeten inschrijven in de KBO via een ondernemingsloket. De lijst van geregistreerde entiteiten is veel ruimer dan de inschrijvingsplichtige ondernemingen.

Neem contact op met een van onze adviseurs
Tanja De Naeyer
Tanja De Naeyer
Senior Manager Tax & Legal Services
Bert Lutin
Bert Lutin
Partner Tax & Legal Services