Overslaan en naar de inhoud gaan
#ISO #Managementsystemen #Proces Optimalisatie

ISO 9001: 2015, wat is er nu echt veranderd?

woensdag 30/05/2018
ISO 9001 2015 wat is er nu echt veranderd

De hernieuwde isonorm anno 2015: een overzicht van wat er allemaal is veranderd.

Verschillen

Je kan op het internet allerlei vergelijkingstabellen en artikels vinden over de verschillen tussen ISO 9001:2008 en ISO 9001:2015. Daarin staat onder andere beschreven:

  • welke nieuwe terminologie wordt gebruikt;
  • dat de norm opgebouwd is volgens een nieuwe structuur;
  • en dat er meer focus is op risicomanagement.

Maar wat betekent dit in praktijk? Welke grote verschillen merk je effectief bij het implementeren van de nieuwe versie?  

​​​​​​​Context- en belanghebbendenanalyse: een toegevoegde waarde

Wat bedrijven als grootste verschil aanvoelen, is de context- en belanghebbendenanalyse. Ondanks dat het opstellen van zo’n analyse wat tijd en denkwerk vraagt, merken we dat onze klanten dat een enorme vooruitgang vinden in de nieuwe versie van de norm omdat de analyse effectief waarde toevoegt. Het is enorm interessant en nuttig om eens formeel tijd uit te trekken om te bespreken wat er echt leeft binnen de organisatie, om er eens met een vergrootglas op te zitten. Daar waar vroeger iedereen wat meer in zijn eigen vakgebied bleef en met zijn eigen processen bezig was, zonder rekening te houden met wat er eventueel in andere delen van de organisatie speelde, is het zeer nuttig om een overkoepelende oefening te maken.

Voor kwaliteitsverantwoordelijken van grotere bedrijven is de contextanalyse ook een enorme vooruitgang. Bij een iets grotere klant merkten we bijvoorbeeld dat de kwaliteitsverantwoordelijke vroeger wat op haar honger bleef zitten inzake de link tussen het kwaliteitsbeleid en de bedrijfsstrategie. De directie bepaalde de strategie, de kwaliteitsverantwoordelijke bepaalde het kwaliteitsbeleid. De kwaliteitsverantwoordelijke werd niet betrokken bij de strategische oefening en de directie besteedde weinig tijd aan het uitwerken van het kwaliteitsbeleid. Door de context- en belanghebbendenanalyse in de nieuwe versie van de norm op te nemen, wordt de link tussen strategie en kwaliteit als het ware ‘geofficialiseerd’. Daar waar er vroeger verschillende puzzels waren, maakt de nieuwe norm het nu iets makkelijker om de puzzelstukken effectief samen te voegen tot één duidelijke puzzel. 

​​​​​​​Proces- en contextrisico’s

Het risicodenken is niet altijd even makkelijk, maar ook over dit onderdeel zijn de klanten zeer positief. Tijdens de oefeningen rond proces- en contextrisico’s, merk je dat de meeste risico’s gekend zijn. Er komen niet zozeer nieuwe risico’s boven drijven, maar door ze effectief te gaan kwantificeren, komen de pijnpunten wel tevoorschijn.

Een klant van ons heeft bijvoorbeeld problemen met de werksfeer in zijn werkplaats. Hoewel de directie op de hoogte was, merkte ze tijdens de risico-oefening en door het toepassen van FMEA dat het risico daarvan wel wat groter was dan ze initieel dachten. Daar waar ze vroeger minder snel acties zouden genomen hebben, hebben we nu samen enkele acties bedacht om de werksfeer te verhogen en om de werknemers een platform te geven om hun zorgen te uiten. 

​​​​​​​Administratieve vereenvoudiging

Een laatste belangrijke praktijkverandering is het wegvallen van heel wat verplichte documenten. ISO is voor heel wat klanten voornamelijk nutteloos papierwerk geweest. Er werd een hele bundel documenten bijgehouden en 1 keer per jaar uit de kast gehaald om aan de auditor te tonen. Waar is de toegevoegde waarde van documenten die in praktijk geen betekenis hebben en niet gebruikt worden? Onze klanten vinden het dan ook een leuke oefening om samen door de oude procedures te lopen en weg te gooien wat niet meer nodig is. 

Conclusie

Zoals je merkt, is de nieuwe versie van de norm algemeen wat praktischer en meer gealigneerd met de noden van de bedrijfswereld. ISO 9001 probeert de focus van ‘kwaliteitsmanagementsysteem’ wat meer te verschuiven naar ‘management systeem’, door het introduceren van de context- en belanghebbendenanalyses en de focus op risicomanagement. Verder probeert ISO ook zoveel mogelijk overbodige verplichte documentatie te elimineren, zodat organisaties enkel moeten behouden wat voor hen bruikbaar en nuttig is. Dus voor alle lezers die nog twijfelen of ze wel tijd en geld willen investeren in de vernieuwde versie van de norm, het is de investering zeker waard!

Graag meer weten over ISO? Lees meer over 'optimaliseer uw organisatie met een ISO managementsysteem'.

Neem contact op met een van onze adviseurs
Dirk Roelens
Dirk Roelens
Partner Business Consulting