Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Corporate Finance #Mergers & Acquisitions

Hoe wordt de overnameprijs van uw bedrijf bepaald en betaald?

dinsdag 15/11/2022
Prijs overname wordt bepaald.

Staat u op het punt uw bedrijf over te dragen? Dan is het belangrijk dat hier een prijs voor wordt bepaald. Hoe dit gebeurt en hoe de prijs betaalt wordt, leest u hier.

Download e-book bedrijfsoverdracht

Samenstelling prijs

Twee courante modellen worden gebruikt om de overnameprijs te bepalen. Maar uiteindelijk draait alles om wat u met de verkoper overeenkomt.

Het locked-box model

Dit model gaat uit van een vaste prijs. Die wordt bepaald aan de hand van de gegevens op een tussen partijen afgesproken referentiepunt. Een latere aanpassing is niet voorzien. Vanaf dit referentiepunt gaan alle economische risico’s, winsten en verliezen over op de koper.

Het wordt vaak als meest gunstig voor de verkoper beschouwd. De prijs blijft wel onderhevig aan aanpassingen m.b.t. niet-toegelaten leakage. Dat zijn alle handelingen die, vergeleken met het verleden, niet gekwalificeerd kunnen worden als normale bedrijfsvoering tussen het ogenblik waarop de prijs is vastgesteld en de closing of eigenlijke eigendomsoverdracht.

Closing accounts

Volgens dit model betaalt de koper op het moment van de eigenlijke eigendomsoverdracht een voorlopige prijs op basis van gegevens die op die datum beschikbaar zijn. Eens de financiële gegevens nadien werkelijk vastgesteld worden, wordt de prijs aangepast. De beschikbare gegevens op closing worden vergeleken met de financiële gegevens die pas na het afsluiten van de volledige transactie beschikbaar zijn. Die vergelijking brengt de nodige bijkomende kosten met zich mee.

Goed om te weten

De prijsaanpassing in het kader van closing accounts gebeurt na de eigendomsoverdracht wat tot geschillen kan leiden. Daarenboven hebt u als verkoper minder controle bij de opmaak van de definitieve cijfers op grond waarvan de prijsaanpassing gebeurt.

Betalingswijze

De meeste zekerheid hebt u als verkoper als de overnameprijs op het moment van de eigendomsoverdracht wordt overgeschreven door de koper op uw bankrekening of via een aandelenruil.

Vaak wordt echter een uitstel van betaling toegekend aan de koper door bijvoorbeeld een verkoperslening of vendor loan. De koper kan u in dat geval een (deel) van de verschuldigde koopprijs na verloop van tijd betalen. U kan daar bepaalde voorwaarden of afspraken aan koppelen.

Daarnaast kan u uitstel verlenen aan uw koper door akkoord te gaan dat de overname van aandelen trapsgewijs verloopt. Een eerste gedeelte van de aandelen wordt verkocht en voor de overige aandelen komt u aan- of verkoopopties overeen. Afhankelijk van de specifieke transactie, kan u tal van andere opties overeenkomen voor de samenstelling, betalingswijze en prijsaanpassingen.

Wilt u meer weten over het overdragen van uw bedrijf? Download dan hier ons gratis e-book.

Neem contact op met één van onze experten

Jo Roseleth

Jo Roseleth

Managing Partner Tax & Legal Services

Contact
Philippe Craninx

Philippe Craninx

Managing Partner Corporate Finance

Contact
Tom Vanraes

Tom Vanraes

Managing Partner Moore Law

Contact