Overslaan en naar de inhoud gaan
#Corporate Finance #Corona #Liquidatiereserve

Hoe verbetert u de liquiditeitspositie van uw bedrijf tijdens deze crisis?

maandag 20/04/2020
Cofi_Liquiditeit

Deze crisis snijdt erg diep en bedreigt ook ondernemingen die gezond en competitief waren. De omzet keldert, terwijl de vaste kosten doorlopen en klanten later of zelfs helemaal niet betalen. Hoe kunt u  de liquiditeitspositie van uw  bedrijf beschermen? Is het mogelijk om tijdig zicht te krijgen op potentiële problemen en de gepaste actie te ondernemen?

 • Waarom is een goede kasplanning zo belangrijk?
 • Hoe kan ik mijn liquiditeitspositie en financieringsmix verbeteren?
 • Waarom is het nuttig externe begeleiding te overwegen?

Een abrupte terugval van het zakencijfer zoals we nu ondergaan, doet meer dan het kaf van het koren scheiden. Traditionele graadmeters zoals liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit gaan diep in het rood, zo diep dat ze alle betekenis lijken te verliezen. Terwijl huur, aflossingen, personeel, energie, wagenpark… blijven doorwegen, droogt de instroom van cash op.

Toch kan een dramatische terugval van de omzet ertoe leiden dat je denkt gespaard te blijven van het ergste: een krimpende omzet doet de behoefte aan werkkapitaal dalen, waardoor je tijdelijk in een gunstige liquiditeitspositie kunt terechtkomen. Het is in dat geval een illusie te denken dat je onderneming in rustig vaarwater verkeert. Zodra de omzet terug aantrekt, stijgt de behoefte aan werkkapitaal snel. Het is belangrijk om met nieuwe inzichten een zorgvuldige kasplanning op korte en middellange termijn op te maken en enkele scenario’s uit te werken. U doet er goed aan alle expertise te benutten om uw bedrijf vakkundig te beschermen, want welke wendingen deze crisis nog zal nemen en hoe lang die zal duren, weet niemand. Hoe gaat u  tewerk?

Start met een grondige analyse en herziening van het financiële plan en kasplan

 • Probeer zo goed mogelijk de impact van de crisis op de cashflowplanning in kaart te brengen. Wat betekent de terugval in omzet? Hoe evolueren de vaste kosten? Zijn er uitzonderlijke kosten? Wanneer zullen  debiteuren betalen? Welke ruimte is er op bestaande lijnen (bancaire lijnen, kredietverzekering, leverancierskrediet)?
 • Maak scenario’s. Worst case en best case. Op de korte en de middellange termijn. Niemand weet hoelang deze crisis aanhoudt en wanneer we terug een normaal omzetniveau bereiken.
 • Nadat u deze oefening hebt gemaakt, hebt u een beter zicht op uw behoeften en kunt u een actieplan opstellen. Verschillende opties en scenario’s kunnen worden bekeken. Als u naar een externe partij (investeerder, bank of andere financiering) stapt om extra middelen op te halen, is het belangrijk een goed financieel plan en presentatiedossier voor te bereiden. Laat u goed begeleiden bij  dit proces.
 • Vervolgens gaat u over tot de uitvoering van het actieplan. Zoals vaak is een goed plan een combinatie van een aantal acties die parallel en volgens een strikt schema worden uitgevoerd. Tijdens en na de uitvoering van het plan is het belangrijk alles kort te blijven opvolgen omdat de situatie snel kan veranderen.

Maatregelen om de liquiditeitspositie en financieringsmix van uw onderneming te verbeteren

 • Maak gebruik van de steunmaatregelen. De overheid gooit enkele financiële reddingsboeien die bedrijven moeten helpen deze zware storm te trotseren. Moet uw bedrijf volledig sluiten, dan kunt u aanspraak maken op een eenmalige hinderpremie van 4000 euro. Voor elke dag verplichte sluiting na 5 april staat een vergoeding van 160 euro. Geen verplichte sluiting maar wel een omzetverlies van minstens 60 procent ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar? Dan komt u  in aanmerking voor een eenmalige compensatiepremie van 3000 euro. Voor het terugbetalen van leningen en kredieten is er uitstel voor terugbetaling en wie geen werk meer heeft voor zijn medewerkers, kan gebruikmaken van de tijdelijke werkloosheid Covid-19.
 • Benut de fiscale opties. Voor de RSZ-bijdragen zijn er drie opties: uitstel van betaling, betalingsvermindering of vrijstelling van  sociale bijdragen. Voor btw-aangiften, bedrijfsvoorheffingen, vennootschaps- en personenbelastingen geldt er een uitstel om aan uw verplichtingen te voldoen. Behoort ook tot de mogelijkheden: een afbetalingsplan voor fiscale schulden.
 • Spreek tijdig met uw bank. In het steunplan voor bedrijven in nood, zitten een garantieregeling van 50 miljard euro voor nieuwe kredieten en zes maanden kosteloos uitstel van kapitaal- en rentebetalingen vervat. De uitbreiding van de waarborgregeling bij PMV ter waarde van 100 miljoen euro, moet het mogelijk maken om financiering voor werkkapitaal te vinden bij de bank.
 • Soigneer uw debiteurenbeheer. Volg openstaande rekeningen kort op vanuit de wetenschap dat klanten zullen overwegen om later te betalen. Ga het gesprek aan met uw  grootste klanten en wacht niet tot de betalingstermijn verstreken is. Doel moet zijn zekerheid te krijgen dat facturen tijdig betaald zullen worden. Is dat niet het geval, dan hebt u ten minste eventuele betalingsproblemen bij  klanten tijdig geïdentificeerd en kunt u de gepaste actie ondernemen.
 • Factureer tijdig en verhoog de frequentie door tussentijdse facturen te sturen. Zo krijgt u sneller cash in kas.
 • Overweeg een kredietverzekering om u te beschermen tegen debiteurenverliezen. Een op de vier faillissementen worden veroorzaakt door het failliet van een klant.
 • Als u met kredietverzekering werkt: check of de toegekende limieten voor overschrijdingen nog verantwoord zijn.
 • Herbekijk de positie van kwetsbare debiteuren. Verlaag de interne kredietlimiet, verkort de betalingscondities, overweeg eigendomsvoorbehoud en andere waarborgen.
 • Overweeg factoring als financiering en opvolging van uitstaande debiteuren. U ontvangt de voorschotten bij het uitsturen van facturen al dan niet gecombineerd met risicodekking en opvolging van de debiteurenportefeuille. De financiering groeit mee met de omzet en uitstaande debiteuren. Er bestaan verschillende vormen van factoring.  Zo bestaat de mogelijkheid om inkomende facturen te financieren (reversed factoring) of volledig confidentieel te werken (undisclosed factoring). Sommige partijen geven de mogelijkheid enkele geselecteerde debiteuren te financieren of een deel van de voorraad te financieren.
 • Overweeg sale-and-lease-back om materiële vaste activa te (her)financieren. Zo maakt u middelen vrij of kunt u bestaande aflossingsschema’s in de tijd spreiden. Belangrijk is een plan te kunnen voorleggen inzake de terugbetalingscapaciteit.
 • Stel uitkering van dividenden of rente op achtergestelde leningen tijdelijk uit.
 • Bespreek de leverings- en betalingstermijnen met uw belangrijkste leveranciers. Stap desnoods naar een andere leverancier die betere voorwaarden geeft. Benut maximaal de kredietruimte die leveranciers geven (al dan niet via kredietverzekering die ze hebben afgesloten).
 • Herzie uw voorraadpositie. Misschien is de voorraadpositie die u aanhoudt te groot. Stel bestellingen tijdelijk uit en herzie het aankoopbeleid.
 • De supply chains , zoals vanuit China en Italië, zijn ernstig verstoord. Focus op de meest kritische producten en leveranciers. Koop vooral goederen met goede marges en een hoge omloopsnelheid waardoor ze niet te lang op voorraad liggen.
 • Streef naar operationele verbeteringen. Bespaar op kosten en herbekijk investeringsplannen die mogelijk kunnen uitgesteld worden
 • Overweeg het aantrekken van investeerders (private equity, private investors, venture capital...), achtergestelde leningen (PMV, LRM, Capital@rent...) Door het versterken van het eigen vermogen via kapitaal of achtergestelde leningen haalt u niet alleen geld op maar gaan banken en andere financiers ook makkelijker (bijkomend) krediet verstrekken.
 • Overweeg de verkoop van bepaalde activa of onderdelen van uw bedrijf. Op die manier creëert u liquide middelen.
 • Gaat het helemaal de foute richting uit overweeg een schuldherschikking en bescherming tegen schuldeisers via WCO-procedure.

Daarom kan het nuttig zijn externe begeleiding te overwegen!

 • Belangrijk in de huidige crisis is snel te schakelen en alle mogelijkheden te benutten. Zoals vaak zijn het de meest veerkrachtige ondernemingen die het best uit de crisis komen.
 • Belangrijk is een goede analyse te maken van de huidige situatie en alle opties te benutten. Er zijn heel veel opties maar die zijn per bedrijf verschillend en niet altijd voldoende bekend.
 • Er zijn veel financiers en investeerders, maar het is cruciaal de juiste financieringstechnieken te evalueren en de juiste partijen te benaderen en een professioneel dossier en financieel plan voor te leggen. Toegang en inzicht in een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk van oplossingen zijn belangrijk.
 • Met een sterk en goed  voorbereid dossier staat u sterker in onderhandelingen en kunnen verschillende (financiering)voorstellen vergeleken en genegotieerd worden.

Klik hier voor meer informatie over Moore Corporate Finance. 

Neem contact op met één van onze adviseurs

Danny Achten

Danny Achten

Partner Corporate Finance | Mid-market M&A

Contact