Overslaan en naar de inhoud gaan
#Belastingen #Btw Advies #Business & International Tax #Tax & Legal

Hoe past u vereenvoudigd driehoeksverkeer toe?

donderdag 23/02/2023
intracommunautair driehoeksverkeer

De factuurvermelding ‘btw verlegd’ is een materiële voorwaarde om de btw-vereenvoudigingsmaatregel voor intracommunautair driehoeksverkeer toe te passen. Dat verduidelijkte het Hof van Justitie in een recent arrest. Wat betekent dat in de praktijk?

Met de factuurvermelding ‘btw verlegd’ springt niet iedereen even nauwkeurig om. Het Hof van Justitie liet de voorbije jaren de inhoud vaak primeren op de vorm. Uit een recent arrest blijkt nu dat het Hof zich minder soepel opstelt bij intracommunautair driehoeksverkeer. De vermelding is een materiële voorwaarde om van het voordeel van btw-vereenvoudigingsmaatregel te genieten.

Verkeerde factuurvermelding niet zonder gevolgen

Een verkeerde vermelding op de factuur kan belangrijke gevolgen hebben. U kan het voordeel van de btw-vereenvoudigingsmaatregel verliezen. Het gevolg is dat u een btw-nummer in een andere Europese lidstaat moet aanvragen. Bovendien riskeert u een btw-navordering.

Paste u in het verleden de vereenvoudiging toe zonder deze factuurvermelding? Dan kan u dat volgens het Hof niet retroactief regulariseren door een creditnota en een nieuwe factuur uit te reiken.

Omdat een correcte factuurvermelding zo belangrijk is, lichten we de btw-vereenvoudigingsmaatregel voor intracommunautair driehoeksverkeer nog eens toe.

Wat is intracommunautair driehoeksverkeer?

Intracommunautair driehoeksverkeer is een keten van transacties met drie partijen.

Partij A levert goederen aan partij B en partij B verkoopt deze goederen op zijn beurt door aan partij C. Partij A (lidstaat 1) verzendt de goederen rechtstreeks naar partij C (lidstaat 3).

Er zijn dus twee opeenvolgende facturatiestromen, maar slechts één intracommunautair transport.

Btw bij intracommunautair driehoeksverkeer

Bij intracommunautair driehoeksverkeer wordt het intracommunautair vervoer voor btw-doeleinden slechts aan één van de opeenvolgende leveringen toegerekend. De andere levering wordt beschouwd als een lokale levering zonder vervoer.

Is het vervoer toegewezen aan de relatie partij A – partij B, dan moet partij B zich in principe registeren voor btw-doeleinden in de lidstaat van de aankomst van de goederen: lidstaat 3. Dat is omdat partij B in deze lidstaat een belastbare intracommunautaire verwerving van goederen verricht. De daaropvolgende levering van partij B aan partij C is dan een lokale levering binnen dat land.

Zonder toepassing van de vereenvoudigingsmaatregel zijn veel handelaars die zich in de ketting als partij B kwalificeren, verplicht om zich in meerdere lidstaten te laten registreren voor btw-doeleinden.

Btw-vereenvoudigingsmaatregel bij intracommunautair driehoeksverkeer

Partij B kan een btw-registratie in lidstaat 3 vermijden door de btw-vereenvoudigingsmaatregel voor intracommunautair driehoeksverkeer toe te passen. Tip: ga steeds na wat de voorwaarden zijn in lidstaat 3. Die kunnen variëren van land tot land.

Volgens de Belgische regelgeving moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn.

  • Partij B koopt goederen aan van partij A met het oog op de daaropvolgende verkoop van dezelfde goederen aan partij C.
  • De goederen worden rechtstreeks vervoerd naar partij C (lidstaat 3) vanuit een andere EU-lidstaat (lidstaat 1) dan die waar partij B (lidstaat 2) voor btw-doeleinden is geregistreerd.
  • Partij B is niet gevestigd in lidstaat 3 en is niet geregistreerd voor btw-doeleinden in lidstaat 1.
  • Het intracommunautair transport wordt toegewezen aan de relatie partij A – partij B.
  • Partij C is voor btw-doeleinden geregistreerd in lidstaat 3.
  • Partij C is aangewezen als schuldenaar van de btw over de levering zonder vervoer in de relatie met partij B.

De btw-vereenvoudigingsmaatregel is optioneel. Daarom is deze laatste voorwaarde volgens het Hof van Justitie een materiële voorwaarde voor de toepassing van deze maatregel.

Zijn al deze voorwaarden vervuld, dan wordt de btw als volgt behandeld:

  1. Partij A verricht een vrijgestelde intracommunautaire levering in lidstaat 1.
  2. Partij B verricht een vrijgestelde intracommunautaire verwerving in lidstaat 2.
  3. Partij C moet in de lidstaat 3 van de aankomst van de goederen de btw voldoen voor de levering zonder vervoer door partij B.

Vereenvoudigd driehoeksverkeer in de praktijk

De btw-administratie van het land waar de laatste levering plaatsvindt (lidstaat 3) beoordeelt de terechte toepassing van de btw-vereenvoudigingsmaatregel. De ene Europese lidstaat is daar al wat strenger en formalistischer in dan de andere.

De eindklant (partij C) heeft de btw correct verlegd
De btw-administratie doet waarschijnlijk niet zo moeilijk over de toepassing van de btw-vereenvoudiging als de vermelding ‘btw verlegd’ op de factuur ontbreekt.

De eindklant (partij C) heeft de btw niet verlegd
De btw-administratie heeft nu een gemakkelijk argument om partij B aansprakelijk te houden voor de betaling van de btw in dat land!

Twijfelt u of u deze btw-vereenvoudigingsmaatregel correct toepast, neem dan zeker contact op met uw btw-adviseur.

Lees hier meer over de belangrijkste nieuwigheden voor btw in 2023.

Neem contact op met één van onze experten

Wouter Brackx

Wouter Brackx

Partner Tax & Legal Services

Contact
Stijn Mertens

Stijn Mertens

Manager Tax & Legal

Contact