Overslaan en naar de inhoud gaan
#China #Btw #Douane #MS Advisory #Export

Hoe diensten verkopen, handel drijven en goederen produceren in China zonder dat u een bedrijf in het land bezit

maandag 30/10/2017
Handshake

De regels en voorschriften voor buitenlandse bedrijven die in China activiteiten willen ontplooien, zijn vrij strikt en voor sommige sectoren zelfs restrictief. Toch kunnen buitenlandse bedrijven ook zonder plaatselijke vestiging zeker zaken doen in China. Buitenlandse ondernemingen kunnen hun diensten in China aanbieden, hun goederen in China verkopen en invoeren én hun producten in China laten vervaardigen, ook al hebben ze geen vestiging ter plaatse.  

We kunnen tussen bedrijven die niet vanuit China worden geleid een onderscheid maken op basis van hun activiteiten: 

Actief in China zonder lokale vestiging

Buitenlandse bedrijven kunnen hun producten in China importeren via een verdeler of een klant die over de nodige vergunningen beschikt om die specifieke categorie van producten in China te importeren. De verdeler of klant kan CNY in buitenlandse valuta omzetten om de geleverde goederen te betalen. Bij de invoer in China moet de klant of verdeler dan optreden als inhoudingsplichtige, en de verschuldigde lasten op de transactie betalen. De belasting op toegevoegde waarde bedraagt veelal 17 %. Voor bepaalde categorieën van producten geldt echter een btw-tarief van 11 %. Ook de invoerrechten moeten door de inhoudingsplichtige worden betaald. Het bedrag daarvan varieert naargelang de geldende goederencode voor die producten in China. Voor luxegoederen of producten die de gezondheid van de consument kunnen schaden, zijn mogelijks bijkomende compensatiebelastingen verschuldigd.  

Producent in China zonder lokale vestiging

In dat geval betrekken de buitenlandse firma's hun producten van de producerende leverancier in China. De geproduceerde goederen voldoen aan de normen van de buitenlandse onderneming en worden (door een Chinees bedrijf met een exportvergunning) uitgevoerd naar het thuisland van de buitenlandse onderneming. Op de meeste export (enkele categorieën van producten uitgezonderd) wordt geen uitvoer-btw geheven. Belastingen en douanerechten zijn door het invoerend bedrijf verschuldigd in het land van bestemming. Belangrijk: de Chinese overheid kan voor dergelijke exporttransacties belastingverminderingen toestaan, vooral aan Chinese bedrijven die hoofdzakelijk in de exportindustrie actief zijn. Op de verkoop van goederen vanuit China naar het buitenland zijn belastingvoordelen mogelijk indien een bedrijf uit Hongkong bij die transactie bemiddelt. 

Verkoop van diensten in China zonder lokale vestiging

Op de verkoop van diensten aan bedrijven in China is btw verschuldigd (6 % is het algemeen btw-tarief voor belastingplichtigen, kleinschalige belastingplichtigen betalen 3 %). Toeslagen van 12-13 % (afhankelijk van het district) worden berekend op het totaalbedrag aan btw. Het is mogelijk dat er vennootschapsbelastingen moeten worden betaald indien ingevolge de dienstenovereenkomst de buitenlandse onderneming over een permanente vestiging blijkt te beschikken. Die vennootschapsbelasting wordt dan berekend op de verwachte winstmarge op de transactie, volgens het oordeel van de belastingdiensten (mogelijks 30 %). Op die 30 % kan in China tot 25 % vennootschapsbelasting verschuldigd zijn. De klant in China kan optreden als inhoudingsplichtige en dus de belastingen in China betalen. Aangezien die complexe procedure behoorlijk wat tijd in beslag kan nemen, stellen we vast dat de Chinese klant niet altijd bereid is om zich aan die procedure te houden. Momenteel merken we in de praktijk dat vooral grote bedrijven in China van de buitenlandse onderneming verwachten dat die een lokale vestiging in China opent. 

Zoals u uit bovenstaande informatie kan afleiden, is het zeker mogelijk om als buitenlands bedrijf in China actief te zijn zonder over een lokale vestiging te beschikken. U dient echter rekening te houden met verschillende aspecten en overwegingen. Zaken doen in China zonder lokale vestiging kan de dingen alleen maar ingewikkelder maken. Hieronder hebben we de belangrijkste aspecten en overwegingen opgesomd: 

 • Enkel lokale vestigingen kunnen ‘fapiao’ opstellen
  Lokale bedrijven in China die goederen en diensten verkopen, bezorgen hun klanten een officiële Chinese factuur, ook wel ‘fapiao’ genoemd. Enkel op basis van dat document mogen lokale bedrijven die uitgaven in mindering brengen voor de berekening van de vennootschapsbelasting. Bedrijven die het algemeen btw-tarief betalen, mogen reeds betaalde btw van verschuldigde btw aftrekken. Buitenlandse onderneming mogen geen 'fapiao’ aan lokale klanten adresseren.  
   
 • Enkel lokale vestigingen kunnen in China rechtstreeks werknemers aannemen
  Expats en Chinese burgers mogen uitsluitend aan de slag in lokale, in China geregistreerde bedrijven. Lokale werkkrachten kunnen rechtstreeks worden ingehuurd via uitzendkantoren in China (bv. FESCO-Adecco e.a.). Zij werken voor een beperkte periode in China in opdracht van het buitenlands bedrijf. In dat geval betaalt u aan het uitzendkantoor een dienstvergoeding. Het uitzendkantoor betaalt het loon van de werknemer en dient in functie daarvan het dossier voor de personenbelasting en de sociale zekerheid van dat individu in. 
   
 • De strikte controle op het buitenlands betalingsverkeer in China kan het ontvangen van betalingen van klanten bemoeilijken indien u niet over een plaatselijke vestiging beschikt
  Het buitenlands betalingsverkeer staat onder toezicht van de State Administration of Foreign Exchange (SAFE), die strikte voorwaarden oplegt aan inkomende en uitgaande transacties. Voor transacties van meer dan 50.000 USD (of een gelijkwaardig bedrag) is een bijkomend attest van de belastingdienst nodig vóór dit bedrag naar Europa kan worden overgemaakt. Sinds december 2016 kan er ook voor bedragen boven 5 miljoen USD een bijkomende goedkeuring door de overheid worden geëist. Al die redenen kunnen het voor Europese bedrijven moeilijker maken om rechtstreekse betalingen van Chinese klanten te ontvangen, zeker wanneer het om diensten gaat. 


Ontplooit u heel wat bedrijfsactiviteiten in China, maar zorgt het bovenstaande voor problemen in uw zakenrelaties met China? Misschien is het een goed idee om in China een lokale vestiging te openen! Momenteel kan u overwegen om een bvba in China op te richten onder de vorm van een wholly owned foreign enterprise (WFOE) of een joint venture (JV). Een andere mogelijkheid: opteer voor een vertegenwoordigingskantoor in China. Dat biedt het voordeel dat er geen bijdrage in het maatschappelijk kapitaal vereist is. De activiteiten van een vertegenwoordigingskantoor zijn wel beperkt tot marketing en onderzoek, waarmee de meeste van de hierboven beschreven problemen niet worden opgelost. 

Conclusie

Er zijn verschillende strategieën om zaken te doen in en met China. De meest aangewezen strategie hangt af van de aard van uw bedrijf, uw klanten, de sector en de activiteiten die u in China wil ontplooien.

Dit artikel is opgesteld door Moore Consulting, een professionele dienstverlener gevestigd in China en lid van Moore Global. Moore Consulting biedt volledige financiële diensten aan buitenlandse bedrijven die actief zijn in China en Hongkong. Voor meer informatie over dit artikel, aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@msadvisory.com of bezoek de website om op de hoogte te blijven van nieuws over China.