Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Autofiscaliteit #Voordeel Alle Aard (VAA)

Hoe berekent u het voordeel van alle aard van elektriciteitskosten, zonnepanelen en een laadpaal?

maandag 02/01/2023

Wanneer uw vennootschap aan haar werknemer of bedrijfsleider kosteloos een elektrische of hybride bedrijfswagen ter beschikking stelt voor persoonlijk gebruik, moet daarvoor een voordeel van alle aard (VAA) aangerekend worden. Hoe wordt het VAA berekend als u de elektriciteitskosten voor het opladen van de elektrische batterij, de plaatsing van zonnepanelen, een thuisbatterij of een laadpaal ter beschikking stelt?

Download e-book autofiscaliteit

Elektriciteit

De elektriciteit die u verstrekt, is inbegrepen in het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van de bedrijfswagen. Hetzelfde geldt voor een oplaadpunt of laadpaal die u bij uw werknemer of bedrijfsleider thuis laat installeren. Er wordt in beide gevallen geen bijkomend voordeel aangerekend.

Worden de elektriciteitskosten volledig privé gedragen, dan kan u als werkgever eventueel wel een terugbetaling doen van de gemaakte kosten. Volgens de fiscale administratie moet er in dat geval geen bijkomend voordeel worden aangerekend als er cumulatief aan de volgende drie voorwaarden voldaan is:

  1. U stelt als werkgever naast een elektrische bedrijfswagen eveneens een homecharger of een elektrische laadpaal ter beschikking van uw werknemer,
  2. die over een specifiek communicatiesysteem beschikt dat aan u de hoeveelheid verbruikte elektriciteit doorgeeft,
  3. en de van toepassing zijnde car policy voorziet bovendien in de terugbetaling van de met de homecharger 'getankte' elektriciteit.

Als werkgever moet u erover waken dat u uitsluitend het verbruik van de ter beschikking gestelde bedrijfswagen terugbetaalt. Dat kan met een specifiek communicatiesysteem, maar een andere vorm van communicatie zoals een tussenteller is eveneens een optie.

De terugbetaling moet bovendien gebeuren op basis van de werkelijke elektriciteitskosten van de werknemer. In de praktijk hanteert men vaak forfaitaire vergoedingen. Bijvoorbeeld op basis van de boordtabellen van de energieregulator, het zogenaamde CREG-tarief.

Zonnepanelen en thuisbatterij

Plaatst u zonnepanelen op het dak van de privéwoning van uw werknemer of bedrijfsleider om de batterij van de elektrische bedrijfswagen op te laden, dan ontstaat er een voordeel van alle aard. Dat voordeel wordt vastgesteld in functie van de werkelijke waarde. Hetzelfde geldt voor een thuisbatterij.

Welk voordeel er bij toekenning of terbeschikkingstelling van zonnepanelen of een thuisbatterij ontstaat, hangt volgens de fiscale administratie af van het feit of de eigendomsrechten overgedragen worden.

  1.  Eigendomsrecht overgedragen: dan wordt een eenmalig VAA gewaardeerd op basis van een voor particuliere klanten marktconforme aankoopprijs voor eenzelfde installatie.
  2.  Eigendomsrecht niet overgedragen: dan wordt een jaarlijks VAA gewaardeerd op basis van de gangbare leaseprijs van zonnepanelen op de particuliere markt.

Deze tweede optie is alleen verdedigbaar als u als werkgever over een opstalrecht beschikt om de zonnepanelen op het dak van de privéwoning van de werknemer te plaatsen. Is dat niet het geval, dan wordt uw werknemer op basis van het recht van natrekking automatisch eigenaar van de zonnepanelen en geldt de eerste optie. Hetzelfde geldt voor bedrijfsleiders en hun (management)vennootschap.

Worden de eigendomsrechten op de installatie niet overgedragen, dan is een alternatief een jaarlijks VAA louter voor de ter beschikking gestelde elektriciteit. Deze methode wordt echter niet door de fiscale administratie voorgesteld in haar standpunt.

Noteer dat de regeling van het VAA elektriciteit sinds 1 januari 2022 is gewijzigd. Het forfaitaire voordeel van 1060 euro voor bedrijfsleiders en 480 euro voor andere medewerkers (kalenderjaar 2022) is alleen mogelijk als de elektriciteit tegelijk met een woning kosteloos ter beschikking gesteld wordt. In het andere geval is er sprake van een belastbaar VAA voor de werkelijke waarde van het voordeel.

Overdracht laadpaal

De fiscus heeft in bepaalde gevallen besloten dat er geen extra voordeel van alle aard ontstaat wanneer de eigendom van een bij de werknemer of bedrijfsleider thuis geïnstalleerde laadpaal voor zijn elektrische wagen na afloop van de leasetermijn van 48 maanden kosteloos wordt overgedragen aan de werknemer of bedrijfsleider.

Meer lezen over autofiscaliteit? Download ons gratis e-book.

Neem contact op met één van onze experten

Dimitri Lemeire

Dimitri Lemaire

Director Tax & Legal Services

Contact
Pieter Vandierendonck

Pieter Vandierendonck

Senior Associate Tax & Legal Services

Contact