Overslaan en naar de inhoud gaan
#Belastingen #Fiscaliteit #Belegging

Grondwettelijk hof vernietigt felomstreden taks

dinsdag 22/10/2019
Tax Law

Vorig jaar voerde de federale regering een jaarlijkse heffing in van 0,15 procent op beleggingen van natuurlijke personen op Belgische en buitenlandse effectenrekeningen, beter gekend als de zogenaamde ‘effectentaks’. De effectentaks had een billijkheidsoogmerk met name om de grote vermogens meer te doen bijdragen. De taks wordt namelijk alleen geheven op effectenrekeningen die (gezamenlijk) minstens 500.000 euro waard zijn.

Het Grondwettelijk Hof oordeelt nu dat het de wetgever toegelaten is te streven naar meer fiscale rechtvaardigheid via de invoering van een taks op grotere vermogens, maar zij dient hierbij de in de grondwet vervatte beginsels van gelijkheid en niet-discriminatie te respecteren. Dit is bij de recent ingevoerde effectentaks volgens het Hof niet het geval en bijgevolg beslist het Hof dat de taks op de effectenrekening volledig wordt vernietigd.

Het Hof kaart in haar arrest het gekende pijnpunt van de regeling aan, nl. dat bepaalde financiële instrumenten aangehouden op een effectenrekening in aanmerking komen om de 500.000 euro grens te beoordelen, en andere niet. Het Hof oordeelt dan ook dat het ‘onredelijk’ is dat een taks enkel zou gelden voor welbepaalde financiële instrumenten. Bovendien vindt zij dat er geen verantwoording is voor het verschil in fiscale behandeling tussen aandelen aangehouden op een effectenrekening dewelke onderhevig zijn aan de taks en aandelen op naam dewelke niet beoogd worden door de taks. Tot slot, acht zij het discriminerend dat een persoon die in werkelijkheid beschikt over financiële instrumenten met een gemiddelde waarde van 500.000 euro of meer, aan de taks kan ontsnappen wanneer de effenrekening op naam van verschillende titularissen staat.

De vernietiging door het Hof geldt enkel voor de toekomst, dit impliceert dat de reeds ingehouden taks in het verleden verschuldigd blijft. De gevolgen van de wet blijven aldus gehandhaafd voor de taks die verschuldigd is voor de referentieperiode die eindigt vóór of op 30 september 2019.

Of met dit arrest het definitieve doek valt over de effectentaks is op heden onduidelijk. Een reparatie (lees: een verstrenging) van de wet dewelke tegemoetkomt aan de kritiek van het Grondwettelijk Hof behoort volgens bepaalde partijen tot de mogelijkheden. De toekomst zal dit verder moeten uitwijzen.

Indien u als belegger vragen heeft over de impact van deze beslissing, kan u steeds contact opnemen met onze fiscalisten.

Neem contact op met een van onze adviseurs
An Lettens
An Lettens
Partner Tax & Legal Services
Karolien Vanmeerhaeghe
Karolien Vanmeerhaeghe
Senior Manager Tax & Legal Services