Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Mobiliteit #Fiscaliteit

Fiscale voordelen bedrijfsfiets

dinsdag 25/08/2020
Fiscale voordelen bedrijfsfiets

Een fiets is een mooi alternatief voor een bedrijfswagen. Gezond, minder filestress, goed voor het milieu, maar ook fiscaal interessant. De bedrijfsfiets is de afgelopen jaren aan een stevige demarrage bezig, met zowel voordelen voor werknemers als werkgevers.

Fietsen is fiscaal gezond

Fietsen zit in de lift. Zowel als ontspanning als voor woon-werkverkeer. De huidige COVID-19 crisis gaf velen net dat extra duwtje in de rug om wat vaker op de fiets te springen. Fietsen is niet alleen gezond en ecologisch, de afgelopen jaren werd het ook fiscaal erg interessant.

Welke fietsen bieden fiscale voordelen?

Zo goed als alle denkbare types ‘rijwielen’ komen in aanmerking voor de fiscale voordelen die de wet voorziet. Het gaat om klassieke fietsen, koersfietsen, mountainbikes, citybikes, bakfietsen, aangepaste fietsen voor mindervaliden met drie wielen, fietsen met aandrijving via handgrepen, plooibare fietsen, fietsen met elektrische trapondersteuning tot 25 km/u en ten slotte speed pedelecs. Die laatste wel pas sinds aanslagjaar 2018 toen het begrip ‘fiets’ breder werd.

Horen niet thuis in het rijtje: steps en skateboards, al dan niet elektrisch, hoverboards, monowheels en segways.

Wat zijn de voordelen voor de werknemer?

Geen belastbaar voordeel van alle aard

Woon-werkverplaatsingen zijn vanuit fiscaal oogpunt niet beroepsmatig en moeten privé georganiseerd worden. Als een werkgever een bedrijfsfiets ter beschikking stelt inclusief toebehoren, onderhouds- en stallingskosten voor het woon-werkverkeer van de werknemer/bedrijfsleider, dan wordt dat  in principe beschouwd als een belastbaar voordeel van alle aard. De fiscale wet voorziet hier echter in een uitzondering zodat dit niet wordt beschouwd als een belastbaar voordeel van alle aard. Fiscaal is dit voordeel vrijgesteld en moet het niet opgenomen worden in de aangifte.

In een recente fiscale ruling van 7 juli 2020 werd geoordeeld dat dit het geval is als de werknemer zich schriftelijk verbindt om minimaal 20 %van zijn woon-werkverplaatsingen met de fiets af te leggen. In een eerdere ruling van 12 maart 2019 werd ook een verbintenis van minimaal 10 % van de woon-werkverplaatsingen met de bedrijfsfiets aanvaard als “daadwerkelijk” gebruik.

Een bedrijfsfiets mag verder ook onbeperkt privé gebruikt worden zonder dat er sprake is van een belastbaar voordeel van alle aard. Er is enkel nog een belastbaar voordeel alle als de fiets uitsluitend privé gebruikt wordt.

Belastingvrije fietsvergoeding

Een werkgever kan aan zijn werknemer of bedrijfsleider een belastingvrije kilometervergoeding toekennen voor het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer of beroepsverplaatsingen. Ook als het gaat om een door de werkgever ter beschikking gestelde bedrijfsfiets.

Deze vergoeding is een compensatie voor de ‘inspanning’ van de fietser en voor bijvoorbeeld de extra slijtage van zijn kleding. Ze is volledig belastingvrij zolang het bedrag niet meer bedraagt dan 0,145 euro (0,24 euro geïndexeerd voor aanslagjaar 2021) per werkelijk met de fiets afgelegde kilometer.

Een fietsvergoeding moet op de fiscale fiche opgenomen worden. Bedraagt ze meer dan hogervermelde bedragen, dan wordt het gedeelte dat die grens overschrijdt belastbaar als salaris in hoofde van de genieter.

Iemand die zich deels met de fiets en deels met de wagen naar het werk verplaatst, kan de fietsvergoeding combineren met andere verplaatsingsvergoedingen zoals de terugbetaling van verplaatsingskosten met de eigen wagen.

Kiest een werknemer of bedrijfsleider ervoor zijn werkelijke beroepskosten te bewijzen (in plaats van toepassing te maken van het wettelijke forfait) en daarbij zijn werkelijke kosten van het woon-werkverkeer met de fiets in rekening te brengen, dan is de fietsvergoeding niet belastingvrij, althans niet voor hetzelfde traject.

Geen sociale bijdragen

Sinds 1 januari 2017 is het gebruik van een bedrijfsfiets volledig vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen zowel voor woon-werkverkeer, voor beroepsmatige verplaatsingen, als voor zuivere privéverplaatsingen.

Ook een fietsvergoeding is volledig vrijgesteld van sociale bijdragen, op voorwaarde dat de grens van 0,24 euro per kilometer (aanslagjaar 2021) niet overschreden wordt.

Dit gunstregime kan enkel worden toegepast als een bedrijfsfiets effectief en regelmatig gebruikt wordt voor woon-werkverkeer. Wordt uitsluitend privé gefietst, dan zijn op dat loonvoordeel wel sociale bijdragen veschuldigd.

Wat zijn de voordelen voor de werkgever?

Aftrekbare beroepskosten

Alle kosten die een werkgever specifiek maakt om het gebruik van een fiets voor het woon-werkverkeer van zijn personeel aan te moedigen, zijn voortaan (vanaf aanslagjaar 2021) 100% aftrekbaar als beroepskosten. Vóór 1 januari 2020 was dat nog 120%. Voor eenmanszaken in de personenbelasting blijft de 120%-aftrek wel nog van toepassing. Opnieuw is de voorwaarde dat een werknemer de fiets daadwerkelijk gebruikt voor verplaatsingen van en naar het werk.

Deze kosten komen in aanmerking:

  • Kosten voor de verwerving, het onderhoud en de herstelling van bedrijfsfietsen. Voor de 120% aftrek kwam huur of leasing niet in aanmerking, maar voor de 100% aftrek komt dit wel in aanmerking.
  • Kosten voor fietstoebehoren zoals een helm, hangslot, fietspomp, bel, fietslicht, reflectoren, gereedschapskit, fietstas, de accu en lader van een elektrische fiets, enz. Gewone, sportieve of beschermende kledij vallen daar niet onder.
  • Kosten voor de verwerving, bouw of verbouwing van een onroerend goed dat bestemd is voor het stallen van (kwalificerende) fietsen tijdens de werkuren voor de personeelsleden of voor het ter beschikking stellen van een kleedruimte of sanitair, al dan niet met douches.

Goed om te weten is dat de ‘extra’ 20% aftrek die tot voor kort gold, slechts een tijdelijke vrijstelling vormde. De vennootschap diende die 20% als een belastingvrije reserve te boeken op een aparte rekening van het passief (i.e. onaantastbaarheidsvoorwaarde). Dat houdt in dat er ten laatste bij de liquidatie van de vennootschap belasting op betaald moet worden.

Conclusie: wetgever zorgt voor fiscale rugwind

De fiets nemen voor woon-werkverkeer wordt vandaag fiscaal sterk aangemoedigd met zowel voordelen voor de werknemer/bedrijfsleider als de werkgever. Het is afwachten of de huidige fietshype blijvend is. Maar af en toe de fiets nemen is in elk geval een gezond alternatief voor het dagelijkse fileleed.

Hebt u nog vragen over de bedrijfsfiets of wenst u graag meer informatie? U kan steeds terecht bij onze specialisten.

Neem contact op met één van onze adviseurs
Dimitri Lemeire
Dimitri Lemaire
Director Tax & Legal Services
Pieter Vandierendonck
Pieter Vandierendonck
Senior Associate Tax & Legal Services