Overslaan en naar de inhoud gaan
#Business Consulting #Supply Chain #Logistiek #Europa

Europese CO2-regelgeving zal globale logistieke stromen sterk beïnvloeden

maandag 10/05/2021
Green Deal

De uitwerking van de Europese klimaatwetten zit op kruissnelheid. De verwachte CO2-toeslag zal zorgen voor een prijscorrectie  op geïmporteerde goederen. Naar alle verwachting zal dit ook de start vormen van een verschuiving van de bestaande geglobaliseerde logistieke stromen. Wat zijn de laatste updates?

Green Deal wordt real deal voor Europese klimaatambities

Met de Green Deal zet de EU de Europese klimaatambities in de verf. Al van bij de aankondiging ervan in december 2019, was duidelijk dat het de EU menens is. Tegen 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met 60% zakken ten opzichte van het ijkpunt 1990, en tegen 2050 moet Europa zelfs klimaatneutraal worden. Om te vermijden dat deze ambities de aanzet vormen voor de verhuis van nog meer industriële activiteiten naar delen van de wereld met minder strenge milieunormen, zal de EU de eigen economie beschermen door de invoering van een zogenaamde Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Een CBAM kan u beschouwen als een CO2-tax op goederen die in de EU worden geïmporteerd.

10 maart 2021: Europees Parlement geeft fiat voor uitwerking van CBAM

De Europese Unie neemt de vlucht voorwaarts. Er wordt vaart gemaakt met het uitschrijven van wetgeving en het regelgevend kader voor CBAM. Op woensdag 10 maart 2021, nam het Parlement een resolutie aan over de uitwerking van een CBAM. De resolutie werd aangenomen met 444 stemmen voor, 70 tegen en 181 onthoudingen.

De resolutie onderstreept de verhoogde ambitie van de EU op het gebied van klimaatverandering, die echter geen aanleiding mag geven tot een verdere verhuis van de EU-maakindustrie naar niet-EU-landen met minder ambitieuze emissieregels. Het bepalen van een ​​koolstofprijs op bepaalde goederen die van buiten de EU worden geïmporteerd, zal zorgen voor een wereldwijd gelijk speelveld en een stimulans voor zowel EU- als niet-EU-industrieën om koolstofarm te maken in overeenstemming met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs.

Volgende mijlpaal: 1 juli 2021, voorstelling van CBAM aan Europees Parlement

Nog voor de zomer wil de EU een uitgewerkt CBAM voorleggen en zo wordt, op goed anderhalf jaar tijd, de high-level visie van de Green Deal vertaald in een concrete uitwerking. Het doel is om in de loop van het 2de kwartaal van dit jaar, een concrete uitwerking van het CBAM ter stemming voor te leggen aan het Europees Parlement.

Wat betekent dit voor de industrie en internationale Supply Chain netwerken?

De paden die de internationale handel de voorbije decennia bewandelde, zullen worden getoetst aan deze nieuwe werkelijkheid. Er zullen nieuwe evenwichten moeten worden gevonden, want het uitgangspunt is dat geglobaliseerde logistieke stromen een pak duurzamer moeten worden, of dat ze anders worden bestraft. In sommige sectoren zal de CBAM-marktprijscorrectie ook aanleiding geven tot verschuivingen in het kostenmodel en het herevalueren van de globale logistieke netwerken. Bepaalde activiteiten zouden zelfs kunnen worden teruggehaald  naar het Westen. De evoluties in industrie 4.0, vooral in de maakindustrie, samen met de energie-ommezwaai (er zal o.a. massaal worden geïnvesteerd in waterstof) zullen deze verschuiving van maak-activiteiten naar het vergrijzende Europa voor een stuk ondersteunen. Hierdoor zal in een aantal sectoren de keten effectief korter en duurzamer gaan worden. 

Blijf op de hoogte

Wenst u op de hoogte te blijven van de verdere ontwikkelingen van de Green Deal/ CBAM en de impact op de sector? Laat het ons weten of schrijf u in voor de Moore News Supply Chain Newsletter.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Joël Wijns

Joël Wijns

Partner Business Consulting

Contact