Overslaan en naar de inhoud gaan
#China #Survey #MS Advisory #Buitenland #Groei

Een veranderende Chinese economie: resultaten Sino Benelux Business Survey

dinsdag 13/12/2016
Een veranderde Chinese economie Resultaten Sino Benelux Business Survey

De Chinese economie is aan het veranderen. Volgens veel economen zal de door investeringen in industrie, vastgoed en infrastructuur gestimuleerde economische groei in China steeds verder afnemen. Ook de Chinese overheid deelt deze verwachtingen, en gaf reeds aan economische groei voor de komende jaren tussen 6 à 7 procent van het bruto binnenlands product (BBP) te verwachten. Dit is een groot verschil met de ‘dubbel-digit’ economische groei van voorgaande jaren in China.

Om de Chinese economie te stimuleren en minder afhankelijk te worden van de bouw- en maakindustrie, wil de Chinese overheid voornamelijk meer kwalitatieve groei genereren door de focus van de economie te verplaatsen naar binnenlandse consumptie. Zelfs Xi Jinping geeft aan dat ‘voor de komende vijf jaar, ontwikkeling van de Chinese economie niet meer gericht moet zijn op snelheid, maar op volume en voornamelijk kwalitatieve groei’. De Chinese overheid noemt deze ontwikkeling de ‘New Normal’, waarbij men rekening moet houden met lagere groeicijfers in ruil voor een gezondere ontwikkeling van de Chinese economie.

Al zijn de groeicijfers van de Chinese economie nog steeds hoger dan de meeste landen in Europa en de rest van de wereld, de algemene opinie buiten China over de bovengenoemde ontwikkelingen is negatief. Van berichten over een de ‘housing bubble’, fluctuaties op de aandelenmarkt, uitstaande leningen bij velen ondernemingen in China, tot dalingen in maak-industrieën in China, over het algemeen wordt er niet bepaald een rooskleurig beeld geschetst van het hedendaagse China. Sommigen verwachten zelfs dat de ‘bubble op knappen staat’, anderen zijn erg voorzichtig met hun verwachtingen/toekomst over China.

Impact op Benelux bedrijven in China?

Er is al veel geschreven over de ontwikkelingen van de Chinese economie, echter is er nog weinig bekend over de exacte impact op de uit de Benelux (i.e. België, Nederland, Luxemburg) afkomstige bedrijven die actief zijn in China en hoe zij deze ontwikkelingen beschouwen. Welke gevolgen zal de ‘New Normal’ hebben op de Benelux bedrijven die actief zijn in China, en wat voor impact zal dit hebben op de resultaten en verwachtingen van deze bedrijven? Zal het over het algemeen negatief voor hen uitpakken, of zijn de Benelux bedrijven zelf positief over de veranderingen in de Chinese economie?

In samenwerking met 1421 Consulting en de Benelux Chamber of Commerce in China, hebben wij (Moore Consulting China) middels de Sino Benelux Business Survey 2016 deze vragen gesteld aan Benelux bedrijven die actief zijn in China en onderzocht wat de impact is van de veranderingen van de Chinese economie op deze bedrijven. Wij hebben vanaf begin Maart 2016 een vragenlijst verspreid onder bedrijven die actief zijn in heel China en antwoorden van hen ontvangen betreffende hun prestaties, verwachtingen en mening over de Chinese economie.

Resultaten van de Sino Benelux Business Survey

Ongeveer 100 bedrijven hebben deelgenomen aan onze survey, waarvan 73% direct uit de Benelux komt en anderen sterke banden met de Benelux hebben. Meeste bedrijven zijn gebaseerd in het Oosten van China (59% à Shanghai, Zhejiang Province), maar ook in het Noorden (26% à Beijing, Tianjin) en het zuiden van China ( 13% à Guangzhou en Shenzhen) zijn veel Benelux bedrijven present. Gebaseerd op omzet in China, hebben over het algemeen MKB-bedrijven deelgenomen, waarvan de meesten gericht zijn op de B2B markt, ongeveer 9,5 jaar actief zijn in China en voornamelijk gericht zijn op industriële sectors met het verlenen van diensten en verkopen van goederen.

Ondanks de veranderingen in de Chinese economie, zijn de Benelux bedrijven voornamelijk positief en behalen over het algemeen goede resultaten. Al zien sommige bedrijven hun groei in China stagneren of wordt er zelfs verlies gedraaid, bij de meeste bedrijven worden nog steeds uitstekende resultaten behaald, en zelfs een substantieel deel groeit sneller dan de Chinese economie. Bijvoorbeeld, de resultaten van onze survey geven aan dat ongeveer 45% van de bedrijven verwachten sneller te groeien dan de Chinese economie, totaal van 79% geeft aan dat hun Operating Margin hetzelfde zal blijven danwel zal verbeteren in 2016 en meer dan de helft verwacht meer winst te maken in China.

De deelnemers in onze survey hebben ook hun belangrijkste uitdagingen in China met ons gedeeld. Voornamelijk de stijgende salariskosten in China is een belangrijk onderwerp, waarbij deze ontwikkeling hoogstwaarschijnlijk een negatieve invloed zal hebben op hun resultaten en verwachtingen voor 2016. Daarnaast wordt ook het managen van de verkoopcijfers in 2016 gezien als een grote uitdaging. Ook geven de Benelux bedrijven aan dat de Chinese regel- en wetgeving steeds strenger worden en zullen naar verwachting de kosten voor compliance om deze reden toenemen in China.

Meer dan de helft van de bedrijven geeft aan dat hun verwachtingen voor 2016 beïnvloed zullen worden door de veranderende economische situatie in China. Zij verwachten over het algemeen dat dit op korte termijn niet positief zal uitpakken en voornamelijk de industriële sectoren zal beïnvloeden; echter op lange termijn verwachten ze dat de veranderingen een positieve impact zal hebben op de Chinese economie. Bedrijven die zich richten op de consumentenmarkt ondervinden minder invloed van de veranderende economie, hoewel niet alle bedrijven zijn gericht op het verkopen van producten aan Chinese consumenten.

Over het algemeen kunnen we concluderen dat veel Benelux bedrijven in China goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen van de Chinese economie, en nog veel bedrijven genoeg mogelijkheden in China zien en ook goede resultaten behalen. In de toekomst zal het wel steeds belangrijker worden dat bedrijven zich goed dienen aan te passen aan de veranderingen van de Chinese economie; de juiste positionering in de markt en richting de klant zal essentieel zijn om goede resultaten te behalen in deze markt.

Dit artikel is geschreven door Moore Consulting China, een professioneel adviesbureau gebaseerd in China en onderdeel van het Moore International network en Moore Belgium. Moore Consulting biedt een volledig spectrum van financiele diensten aan buitenlandse ondernemingen actief in China en Hong Kong.