Overslaan en naar de inhoud gaan
#Business Consulting #Digitale transformatie

Digitale transformatie: bouwstenen voor succes en groei in het digitale tijdperk

maandag 14/08/2023

Digitale transformatie is geen trend, maar een noodzakelijke stap voor bedrijven die willen gedijen in het digitale tijdperk. Met andere woorden, het is het fundament geworden voor ondernemingen die willen blijven concurreren en groeikansen benutten. Maar digitaal transformeren is zeker geen eenvoudige opdracht. Voor een geslaagde digitale transformatie is daarom een doordachte aanpak nodig die steunt op het creëren van waarde, klantgerichtheid en wendbaarheid. Verder zijn een cultuur van verandering en investering in talent ook factoren die u niet mag onderschatten. Hoe pakt u zo’n digitale transformatie precies aan? We lichten het toe aan de hand van vijf bouwstenen.

Waarde boven technologie

Een succesvolle digitale transformatie is waarde-gedreven en niet technologie-gedreven. Het begint met het identificeren waarom transformatie nodig is. Vertrek hiervoor vanuit de vraag hoe u toegevoegde waarde voor uw klant of medewerker creëert.

Aan de hand van data-analyse, marktonderzoek en customer journeys krijgt u een diepgaand inzicht in wat uw klanten drijft, hoe ze zich gedragen en wat hun voorkeuren en pijnpunten zijn. Kortom, u brengt het ‘waarom’ in kaart. Op deze manier gebruikt u digitale transformatie om uw product of de klantervaring te verbeteren, idealiter beide. We zien vaak dat digitale transformatie een hefboom is om sneller of goedkoper te leveren.

Een mooie analogie hierbij is om te proberen een vlinder te worden, geen snelle rups. Met andere woorden, gebruik digitale transformatie om naar een volgend niveau van waardecreatie te gaan in plaats van louter een incrementele verbetering (denk aan de typische automatisatie) door te voeren.

Van cijfers naar inzicht

Meten is weten en gissen is missen, ook bij digitale transformatie. Zoek een leading indicator om de effectiviteit van de digitale transformatie te meten. Klanttevredenheid is altijd een goede indicator om mee te nemen. Leading indicatoren hebben een causale oorzaak-relatie tot uw bedrijfsresultaat.

Dit in tegenstelling tot een lagging indicator, waar enkel het gevolg gemeten wordt. Ook is het een goed idee om een baseline meting uit te voeren van uw gekozen indicator, zodat u de voortgang kan opvolgen.

Agile aanpak

Een digitale transformatie benadert u het beste met een agile aanpak. In plaats van traditionele langetermijnplannen (waterfall) is het beter om flexibel en wendbaar te plannen. Zo reageert u snel op veranderende marktomstandigheden of nieuwe technologie, wat de afgelopen tijd steeds noodzakelijker is gebleken. We raden aan om een agile-methodologie zoals scrum of kanban te gebruiken. Dit bevordert ook de cultuur van innovatie en waardecreatie, elke sprint opnieuw.

Het Minimum Viable Product-concept laat u toe om snel een product te lanceren en na te gaan of het de beoogde waarde creëert, voordat u een groot budget spendeert aan het volledige product development.

Nog een tip is dat het soms beter is om te stoppen bij 90% van het maximaal haalbare resultaat, wanneer de laatste 10% exponentieel veel meer kost om te realiseren. Denk hierbij aan het onderscheid tussen must-have en nice-to-have features van uw digitale product.

Cultuur van verandering

Digitaal transformeren vereist een cultuur van verandering binnen uw onderneming. Denk hierbij aan een omgeving waarin medewerkers openstaan voor nieuwe ideeën, bereid zijn om risico's te nemen en te leren van mislukkingen.

Leiderschap speelt hierbij een niet te onderschatten rol. Een digitale transformatie heeft het meeste kans om te slagen als managers veranderingen ondersteunen, medewerkers volledig betrekken en een visie communiceren die medewerkers inspireert om de transformatie te omarmen.

Talent en technologie als investering

Een vijfde bouwsteen voor een doorgedreven digitale transformatie gaat om het investeren in het juiste talent en de juiste technologie. Focus op het aantrekken, ontwikkelen en behouden van digitale experts en moedig een cultuur van continu leren aan. Investeer ook op een doordachte manier in technologische infrastructuur zoals cloudoplossingen, analytische tools en AI, die nodig zijn om digitale initiatieven te ondersteunen en schaalbaarheid mogelijk te maken.

Digitale transformatie is vooral een stapsgewijs proces van verandering en verbetering. De bovenstaande bouwstenen geven een beeld van het fundament waarop digitaal transformeren gebaseerd is, maar elke onderneming heeft uiteraard eigen uitdagingen en kansen op het digitale pad.

Meer uitleg of advies over digitale transformatie? Onze experten helpen u graag.