Overslaan en naar de inhoud gaan
#Subsidie Advies #Subsidies

Hoe vraagt u succesvol een subsidie aan voor uw R&D-project?

donderdag 11/06/2020
Hoe vraagt u succesvol een subsidie aan voor uw R&D-project

Subsidies kunnen een turbo zetten op de groei en de innovatie van uw organisatie. Maar het brede scala aan subsidieprogramma’s maakt het voor veel bedrijven moeilijk om door de bomen het bos nog te zien.

  • Hoe kunt u nu uw slaagkansen bij aanvragen van subsidies vergroten?
  • Waar houden de experts die de subsidieaanvragen beoordelen rekening mee?
  • Welke informatie mag zeker niet ontbreken in uw subsidieaanvraag?
  • Hoe kunt u de impact van uw R&D-project aantonen?

De overheid nam de voorbije jaren maatregelen om het aanvragen van subsidies eenvoudiger te maken. Desondanks blijft het voor veel ondernemers een bijzonder complexe én tijdrovende klus. Zo riskeert u financiering mis te lopen omdat u niet voldoende mensen kunt vrijmaken om de subsidieaanvraag tot een goed einde te brengen. Of omdat u er niet in slaagt om u door de documenten en formulieren te worstelen.

Hoe vraagt u succesvol een subsidie aan voor een R&D-project? Enkele tips:

1. Toon de impact van uw project aan

Bij het beoordelen en evalueren van subsidieaanvragen gaat veel aandacht naar de impact van uw R&D-project op korte en/of op lange termijn. Het is belangrijk dat u in de aanvraag toont dat u de markt waarin uw organisatie actief is door en door kent. Welke ontwikkelingen zijn er al op de markt? Waar werken uw concurrenten al volop aan? U moet bewijzen dat uw project ook echt innovatief is en focust op nieuwe of verbeterde producten en diensten. Producten en diensten waar niet alleen ruimte voor is op de markt, maar waar ook nood aan is.

Uw subsidieaanvraag moet zo goed mogelijk de potentiële impact van uw R&D-project in kaart brengen. De subsidie moet leiden tot bedrijfseconomische groei en groei van de Vlaamse economie (bv. onder de vorm van nieuwe tewerkstelling). 

2. Schets de uitdagingen, stippel uw aanpak uit en neem berekende risico’s

Bij een subsidieaanvraag is het belangrijk om niet alleen het doel van uw R&D-project zo helder mogelijk op papier te zetten, maar ook de weg ernaartoe. Uw geplande traject moet duidelijk zijn. Dat begint met de technische uitdagingen. Waar is uw bedrijf technisch al toe in staat? En waar liggen de hindernissen en obstakels onderweg, die u met de nodige ondersteuning nog moet wegwerken? Welke expertise hebt u al in huis? Welke gaten moet u daar nog dichten? Een plan van aanpak is noodzakelijk, inclusief de verschillende fases die u wilt doorlopen en met een duidelijk omschreven inzet van mensen en middelen. 

Denk er ook aan om uiteen te zetten hoe u de risico’s wilt beperken. Elk R&D-project is per definitie risicovol, zonder waterdichte garanties op resultaat. In de aanvraag toont u aan hoe u dergelijke uitvoeringsrisico’s zal beheersen.

3. Benadruk het stimulerend effect van de ontvangen subsidie

Uw organisatie vraagt subsidies aan om R&D-projecten op te starten die u niet puur op eigen houtje kunt realiseren. In uw subsidieaanvraag moet u dan ook verduidelijken waar de subsidie precies het verschil zal maken. Hoe tilt ze uw R&D-project naar een volgend niveau? Hoe zet ze een turbo op uw huidige inspanningen?

De additionaliteit is heel belangrijk bij het beoordelen van uw aanvraag. Vlaanderen wil met de subsidies een stimulerend effect realiseren; de subsidies werken als een soort van vliegwiel en zwengelen innovatie en R&D exponentieel aan. Speel daarop in en leg goed uit – aan de hand van meetbare doelstellingen – waar dat stimulerend effect precies zit bij uw R&D-project