Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Voordeel Alle Aard (VAA)

Beperking forfaitaire waardering elektriciteit en verwarming

woensdag 12/01/2022
Beperking forfaitaire waardering electriciteit en verwarming

Vanaf 1 januari 2022 is een forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor het kosteloos verstrekken van elektriciteit en verwarming enkel nog mogelijk indien elektriciteit en/of verwarming kosteloos wordt verstrekt samen met het kosteloos ter beschikking stellen van een woning.

Hoe dergelijke ‘ter beschikking stelling’ begrepen dient te worden, is niet geheel duidelijk. De beperking leidt er ons inziens niet toe dat de vennootschap die het onroerend goed ter beschikking stelt er noodzakelijk eigenaar van moet zijn. Het ‘ter beschikking stellen’ is een ruim begrip en van zodra de vennootschap over een gebruiksrecht beschikt als eigenaar, als vruchtgebruiker of als huurder en zij dat zakelijk of persoonlijk recht waarover zij beschikt afstaat aan bijvoorbeeld een bedrijfsleider, lijkt het ons dat de voorwaarde als vervuld beschouwd kan worden.

Ter herinnering, het forfaitair voordeel bedraagt voor bedrijfsleiders voor elektriciteit EUR 2.130 per jaar en voor verwarming EUR 1.060 voor kalenderjaar 2022 en voor andere medewerkers EUR 960 per jaar voor verwarming en EUR 480 per jaar voor elektriciteit.

Deze fiscale verstrenging leidt ertoe dat wanneer degene die het voordeel verleent niet gelijktijdig het onroerend goed waarvoor het voordeel wordt verleend ter beschikking stelt, het voordeel in hoofde van de begunstigde van de verwarming en/of elektriciteit zal gewaardeerd worden tegen de werkelijke waarde, wat gezien de huidige hoge energieprijzen hoger zal uitvallen dan de forfaitaire waardering.

De aanpassing kadert in detoekomstige fiscale hervorming waarbij inzake de personenbelasting het einddoel is om af te stappen van alternatieve verloningsvormen. Meer specifiek vormt deze wijziging de wettelijke verankering van de administratieve zienswijze en rulingdienst waarbij de werkgever de rechtstreekse contractant moet zijn van de energieleverancier opdat sprake kan zijn van een ‘anders dan in geld verkregen voordeel’. In de gevallen waarbij de bedrijfsleider of werknemer de contractant is van de energieleverancier en het de vennootschap is die kost terugbetaalt gaat het om een ‘in geld verkregen’ voordeel en zijn de forfaitaire waarderingsregels niet van toepassing.

In de praktijk heeft de verstrenging een impact op de recent opgezette cafetariaplannen waarbij de levering van energie en verwarming aan personeelsleden als voordeel ingepast werd in het cafetariaplan en de werknemer slechts belast werd op de forfaitaire waardering van het voordeel.

In afwachting van de grote aangekondigde fiscale hervorming, werd alvast de ‘creatieve toepassing’ van de forfaitaire waardering van elektriciteit en verwarming beperkt. Hoewel waarschijnlijk niet zo bedoeld, heeft de maatregel echter een verregaandere impact, daar het ook de huidige situaties betreft waar bijvoorbeeld de bedrijfsleider wel de elektriciteit en verwarming door de vennootschap laat dragen, terwijl de woning zelf volledig in privé bezit is.

Neem contact op met één van onze adviseurs

An Lettens

An Lettens

Partner Tax & Legal Services

Contact
Stephanie Seré

Stephanie Seré

Manager Tax & Legal

Contact