Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Corporate Finance #Mergers & Acquisitions

Bedrijfsoverdracht: hoe regelt u het sociaal- en arbeidsrechtelijk vlak?

woensdag 16/11/2022
Werkplek bij bedrijfsoverdracht

De overdracht van uw bedrijf heeft uiteraard gevolgen voor uw personeel. Hieronder geven we een aantal aandachtspunten waarmee u best rekening houdt.

Download e-book bedrijfsoverdracht

Harmonisatie van loon- en arbeidsvoorwaarden

Als u uw bedrijf overdraagt, behouden uw vroegere werknemers hun anciënniteit, functie, arbeidsplaats, arbeidsregime en loon. Strikt gezien moeten er geen nieuwe arbeidsovereenkomsten opgesteld worden door de koper van uw onderneming.

Bij een share deal is dat omdat de werkgever niet wijzigt. Bij een asset deal is CAO 32 bis van toepassing, waardoor de overnemer het volledige personeelsbestand moet overnemen.

Informatieverplichting personeel

Zowel u als de overnemer of koper hebben een informatie- en raadplegingsverplichting ten aanzien van het personeel. U moet aan deze verplichting voldoen vóór de uitvoering van de overnamebeslissing. Hoe meer impact de overdracht heeft op de arbeidsomstandigheden van de werknemers, hoe meer tijd u moet besteden aan dit overleg.

Vergeet zeker niet tijdig uw ondernemingsraad, of bij afwezigheid uw werknemers, te informeren over:

de datum en reden van de overdracht

de juridische, economische en sociale gevolgen voor de werknemers

de maatregelen die overwogen worden ten aanzien van de werknemers

Impact overname op bestaande overlegorganen

Een overdracht heeft een impact op de aanwezige overlegorganen. Voor de ondernemingsraad en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) is het van belang of de technische bedrijfseenheden van beide ondernemingen onafhankelijk van elkaar blijven bestaan.

  • Is dat het geval, dan verandert er niets. Ook de vakbondsafgevaardigden blijven hun mandaat verder uitoefenen tot wanneer dat verstrijkt.
  • Is dat niet het geval, dan bestaan de ondernemingsraad en het CPBW van de nieuwe onderneming uit alle leden van de vroegere organen tot aan de nieuwe sociale verkiezingen. De vakbondsafvaardiging moet in dat geval uiterlijk 6 maanden na de overgang opnieuw worden samengesteld.

Praktische aandachtspunten

Bij de overdracht van een onderneming zijn er tal van administratieve en praktische zaken die geregeld moeten worden. Zo moet het sociaal secretariaat de nodige aanpassingen doen aan de Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte). Alle andere contracten zoals gsm-abonnementen, leasingwagens, groeps- en hospitalisatieverzekeringen, maaltijdcheques… moeten stopgezet of overgedragen worden.

Wilt u meer weten over de verschillende stappen van een bedrijfsoverdracht? Download dan hier ons gratis e-book.

Neem contact op met één van onze experten

Jo Roseleth

Jo Roseleth

Managing Partner Tax & Legal Services

Contact
Philippe Craninx

Philippe Craninx

Managing Partner Corporate Finance

Contact
Tom Vanraes

Tom Vanraes

Managing Partner Moore Law

Contact