Overslaan en naar de inhoud gaan
#Logistieke omgeving #Business Consulting

De lay-out van uw logistieke omgeving hertekenen: hoe begint u eraan?

vrijdag 07/07/2023

Om de lay-out van uw logistieke omgeving te hertekenen, is een grondige analyse nodig van een aantal sleutelgegevens zoals de producten, hoeveelheden, routes, ondersteunende apparatuur en timing. Hieronder nemen we u stap voor stap mee in dit proces.

Stap 1: verzamel de sleutelgegevens

Het begint met het verzamelen van de sleutelgegevens. Dit omvat:

 • de aard van de producten die u opslaat en distribueert
 • de hoeveelheid die u opslaat en distribueert
 • de routes die uw goederen afleggen
 • de ondersteunende apparatuur die u gebruikt
 • de timing van uw processen

Door deze gegevens zorgvuldig te verzamelen en te analyseren, krijgt u meer zicht op de specifieke eisen van uw logistieke operatie, wat u dan in overweging neemt bij het hertekenen van uw lay-out.

Stap 2: productclassificatie

Een belangrijke factor bij het hertekenen van uw lay-out is de classificatie van uw producten. Door uw producten te classificeren op basis van hun grootte, gewicht en andere specifieke kenmerken, bepaalt u hoe u uw ruimte het beste kunt indelen en welke opslagmethoden het meest geschikt zijn.

Productclassificatie is ook belangrijk om de benodigde transportarbeid (de afstand van verplaatsing van goederen) en material handling-methoden te bepalen.

Stap 3: lay-out-dimensionering en ruimterelatie-diagram

Zodra u de sleutelgegevens verzameld hebt en de producten geclassificeerd hebt, kunt u de lay-out dimensioneren. Hierbij bekijkt u de nodige ruimte om de producten op te slaan en te verplaatsen. Dit omvat het bepalen van de locatie van de opslagruimtes, de gangpaden, de laad- en loszones en andere belangrijke delen van uw logistieke operatie. Een ruimterelatie-diagram is hierbij een handig hulpmiddel om de benodigde ruimte te visualiseren en de lay-out te optimaliseren.

Stap 4: goederenstroomanalyse

De goederenstroomanalyse combineert de verzamelde sleutelgegevens en het ruimterelatie-diagram om de nieuwe goederenstromen uit te werken. Deze analyse onderzoekt de optimale route voor de goederen door het gebouw, vanaf het moment van ontvangst tot aan verzending.

Hierbij worden mogelijke knelpunten geïdentificeerd en oplossingen gezocht om de goederenstroom zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. De goederenstroomanalyse helpt ook bij het bepalen van de optimale locatie voor opslag, laad- en loszones en het minimaliseren van de afstand die de goederen moeten afleggen.

Stap 5: transportarbeidanalyse en material handling-methoden

De volgende stap is om de transportarbeid en material handling-methoden te optimaliseren. Dit verhoogt ook de efficiëntie.

In deze stap brengt u in kaart wat de beschikbare transportmiddelen zijn en hoe u deze het beste inzet om de goederen efficiënt te verplaatsen. De material handling-methoden stemt u af op de specifieke producten en activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld pallets, karren of conveyors omvatten.

Stap 6: integratie in de lay-out

De laatste stap bestaat erin om alle voorgaande gegevens en uitkomsten van de analyses te integreren in de lay-out van de logistieke omgeving. Concreet betekent dit dat de optimale routing en locaties voor opslag, laad- en loszones en transportmiddelen in de lay-out worden opgenomen. Denk daarbij ook aan de noodzakelijke gangpadbreedtes, manoeuvreerruimtes en andere ruimtelijke vereisten.

Door deze gegevens te integreren in de lay-out, verloopt de logistieke operatie zo efficiënt mogelijk. Dit zorgt onder meer voor de volgende verbeteringen:

 • de goederen leggen kortere afstanden af
 • minder oponthoud bij laad- en loszones
 • betere benutting van de beschikbare ruimte
 • hogere productiviteit
 • lagere kosten
 • hogere klanttevredenheid

Het is ook belangrijk om de lay-out te visualiseren. Zo ziet u of het voldoet aan alle eisen en identificeert u vlot knelpunten.

Als alles geïntegreerd is in de lay-out, kunt u beginnen met de implementatie ervan.

Hebt u vragen over het hertekenen van de lay-out van uw logistieke omgeving? Neem gerust contact met ons op. Onze experten helpen u graag verder.

Neem contact op met één van onze experten

Joost Van der Straeten

Joost Van der Straeten

Senior Consultant Business Consulting

Contact