Overslaan en naar de inhoud gaan
#Business Consulting

PRINCE2 ontcijferd: een toolkit om door projecten te navigeren

dinsdag 08/08/2023

Nieuwe software ontwikkelen, een gebouw bouwen, een groot evenement organiseren, … Dit zijn allemaal zaken die staan of vallen met de uitvoering van het projectmanagement. Een veelgebruikte methodologie om projectmanagement aan te pakken, is PRINCE2. Van kleine kmo tot multinational: het wordt over de hele wereld gebruikt om projecten te beheren. Hebt u het nodig in uw onderneming? En hoe past u dit framework toe op de juiste manier?

Wat verstaan we onder projecten?

Project is een term die we vaak te pas en te onpas gebruiken in de bedrijfswereld. In projectmanagement definiëren we een project als een tijdelijke inspanning om binnen een bepaald tijdsbestek specifieke doelen te bereiken. Hierbij werkt een team van personen samen om een uniek product, dienst of resultaat te creëren. In tegenstelling tot lopende zaken hebben projecten een duidelijke begin- en einddatum.

De belangrijkste kenmerken van een project zijn:

 • de tijdelijke aard
 • het unieke resultaat
 • specifieke doelstellingen
 • beperkingen
 • functie-overschrijdende samenwerking
 • de noodzaak van projectmanagement

Projecten in goede banen leiden met PRINCE2

PRINCE2 is een acroniem van Projects in Controlled Environments, version 2. Het is een robuust framework waarmee u allerhande complexe en minder complexe projecten tot een goed einde brengt. PRINCE2 is opgebouwd uit principes, thema’s en processen.

Principes als solide basis

Het fundament van PRINCE2 is gebaseerd op zeven fundamentele principes die projectmanagement sturen:

 • voortdurende justificatie
 • gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden
 • leren van ervaring
 • management per fasen
 • beheren per exceptie/afwijking
 • focus op de producten
 • aanpassen aan de projectomgeving

De thema’s omarmen

PRINCE2 omvat daarnaast zeven thema’s die verschillende aspecten van projectmanagement behandelen:

 • business case
 • organisatie
 • kwaliteit
 • plannen
 • risico
 • verandering
 • vooruitgang

Deze thema's zorgen ervoor dat essentiële projectelementen goed worden beheerd. Door zich op deze thema's te concentreren, kunnen projectmanagers controle behouden, risico's beperken en hoogwaardige resultaten leveren die in lijn zijn met de bedrijfsdoelstellingen.

Navigeren door de processen

PRINCE2 definieert een reeks processen die de volledige levenscyclus van het project omvatten, waarbij systematisch beheer en governance worden gewaarborgd. De verschillende processen bieden een stapsgewijze benadering van projectuitvoering. Elk proces heeft gedefinieerde activiteiten en resultaten, waardoor projectmanagers controle behouden en weloverwogen beslissingen nemen.

Een standaard aanpak voor elk project?

Een project is altijd uniek. Sommige projecten zijn ook al complexer dan andere. Het is daarom goed om te weten dat PRINCE2 een flexibele methodologie is die u kan aanpassen naargelang de projectomvang, complexiteit en industrievereisten. Projectmanagers vinden hierdoor de juiste balans tussen structuur en aanpassingsvermogen, wat het succespercentage van het project aanzienlijk doet stijgen.

Hoe doet u een project slagen?

Om een project te doen slagen, werkt u op de volgende factoren:

 • Duidelijke doelstellingen: duidelijke, haalbare en meetbare projectdoelstellingen zijn cruciaal om alle projectactiviteiten te sturen en ze af te stemmen op de verwachtingen van de belanghebbenden.
 • Sterk leiderschap: projectmanagers zijn de spilfiguren in een project en motiveren het team om de projectdoelen te bereiken. Duidelijke richtlijnen en effectieve communicatie zijn hierbij de basisprincipes.
 • Betrokkenheid van belanghebbenden: weet wie de stakeholders zijn en betrek ze gedurende de gehele levenscyclus van het project om verwachtingen te managen, zorgen aan te pakken en de nodige steun te krijgen.
 • Planning: om een project efficiënt uit te voeren en de controle te behouden, hebt u een uitgebreid projectplan nodig dat taken, tijdlijnen, resourcevereisten en risicomanagementstrategieën schetst.
 • Risicobeheer: identificeren, beoordelen en proactief beheren van risico's gedurende het hele project.

Waarom heeft uw onderneming PRINCE2 nodig?

Projectmanagement, zoals geïllustreerd door de PRINCE2-methodologie, biedt een gestructureerde en systematische aanpak om projecten met succes op te leveren. Met dit framework kan u projecten effectief plannen, uitvoeren en controleren en ervoor zorgen dat ze in overeenstemming zijn met de doelstellingen en de verwachtingen van de stakeholders. Voor projectmanagers is het een handige toolkit om middelen te optimaliseren, risico’s te beperken en uiteindelijk projecten van hoge kwaliteit op te leveren binnen de vastgestelde beperkingen.

Onthoud dat projectmanagement geen standaard aanpak is. Het vereist aanpassingsvermogen, samenwerking en toewijding om te leren en te verbeteren. Met PRINCE2 als leidraad kunnen projectmanagers en teams de complexiteit van projecten navigeren en de vooropgestelde resultaten bereiken in de dynamische bedrijfsomgeving van vandaag.

Neem contact op met één van onze experten

Louise Truyens

Louise Truyens

Senior Consultant Business Consulting

Contact