Overslaan en naar de inhoud gaan
#Business Consulting #Change Management

7 change management best practices én waarom ze van belang zijn

vrijdag 07/07/2023

De wereld verandert constant. Denk maar aan digitalisering, globalisering en klimaatopwarming. Deze veranderingen hebben onvermijdelijk een impact op organisaties, aangezien ze opereren binnen een bredere maatschappelijke context. Vanuit onderzoek en ervaring weten we dat grootschalige organisatorische transformaties moeilijk zijn en vaak uitmonden in mislukking. De dynamische omgeving van vandaag voegt daarbij nog extra urgentie en complexiteit toe.

Bedrijven dienen alsmaar meer én frequenter te reageren op plotselinge marktverschuivingen, technologische ontwikkelingen, veranderende klantbehoeften en wettelijke/regelgevende wijzigingen.

Om dit alles in goede banen te leiden en bij te dragen aan succesvolle verandering delen we graag vanuit onze expertise 7 beste praktijken voor change management.

1. Duidelijke visie en richting

Definieer een duidelijke visie en richting voor de verandering. Maak ze begrijpelijk en relevant voor alle medewerkers, zodat ze de doelen van de verandering kunnen begrijpen en zich ermee kunnen identificeren.

2. Betrokkenheid van het hoger management

Het leiderschapsteam dient het veranderingsproces te ondersteunen en er actief bij betrokken te zijn. Het is belangrijk dat zij het goede voorbeeld geven en medewerkers inspireren om de verandering te omarmen.

Midden-managers staan het dichtst bij de medewerkers en hebben dus een grote invloed op hoe verandering wordt gepercipieerd en of deze wel of niet wordt aanvaard en gedragen binnen de organisatie. Zo is het van belang dat managers op de hoogte zijn van hun rol binnen het veranderproces en deze naar behoren uitvoeren. Om de bedrijfsredenen voor de verandering te kunnen vertalen naar hun team, is het cruciaal dat de midden-managers zelf regelmatig over deze bedrijfsredenen geïnformeerd worden. Verder zijn er voldoende middelen nodig die ter beschikking staan van het team.

Afhankelijk van de grootte en de impact van de verandering is het aangewezen om een change management-expert in te schakelen. Deze persoon wijdt zich 100% toe aan de verandering en staat in direct contact met het leiderschapsteam én alle stakeholders.

3. Holistische methodologie

Een holistische en formele aanpak, via change management-methodologie, biedt een duidelijke structuur en houvast. Deze methodologie maakt het mogelijk om de verandering te verdelen in beheersbare fasen en mijlpalen.

Dit helpt om de verandering behapbaar te maken, de voortgang te meten, hiaten te ontdekken en aan te pakken. Het is belangrijk dat u elke fase goed plant, uitvoert en evalueert voordat u verdergaat naar de volgende fase.

4. Open communicatie

Hoewel change management meer is dan communicatie, is het wel een onmisbaar aspect in een succesvol veranderingsproces. Het is cruciaal om regelmatig en effectief te communiceren met alle belanghebbenden om hen op de hoogte te houden van het verloop. Creëer een cultuur van open communicatie en betrek medewerkers actief bij het veranderingsproces.

5. Verandercapaciteit en ‘reinforcement’

Het is de bedoeling dat de verandering de nieuwe norm wordt en blijft. Dit kan enkel als de verandering gedragen wordt door de personen die de verandering dienen uit te voeren. Volgende activiteiten kunnen bijdragen aan het verhogen van de verandercapaciteit en het ‘reinforcement’:

  • Benadruk regelmatig de “what’s in it for me”.
  • Investeer in de nodige training en ontwikkeling.
  • Voorzie geschikte hulpmiddelen en tools.
  • Deel informatie over het verloop en de gewenste uitkomst van de verandering.
  • Zet in op het bekrachtigen van de verandering door middel van bijvoorbeeld incentives.

6. Combinatie van change- en projectmanagement

Combineer change- met projectmanagement en verhoog de integratie en verankering van verandering binnen een organisatie. Dit zijn twee verschillende disciplines die zich richten op andere aspecten van een veranderingsproces.

Met een geïntegreerde aanpak benadert u de verandering op een meer holistische en strategische manier en verrijkt u de technische activiteiten met acties gericht op het individu. Doordat er dus rekening gehouden wordt met diverse belangen, beperkt u de risico’s.

7. Continue evaluatie en aanpassing

Evalueer voortdurend de voortgang van de verandering en stuur het veranderingsproces bij op basis van feedback en lessen die zijn geleerd. Blijf flexibel en pas de aanpak aan naarmate nieuwe inzichten en uitdagingen zich voordoen.

Wilt u graag meer weten over change management? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of advies.

Neem contact op met één van onze experten

Sofie Campsteyn

Sofie Campsteyn

Senior Consultant Business Consulting

Contact