Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Btw-advies #Autofiscaliteit

Wat zijn de fiscale voordelen van een bedrijfsfiets?

vrijdag 26/03/2021
De fiscale voordelen van een bedrijfsfiets

Woon-werkverplaatsingen zijn vanuit fiscaal oogpunt niet beroepsmatig en moeten privé georganiseerd worden. Stelt u als werkgever een bedrijfsfiets ter beschikking inclusief toebehoren, onderhouds- en stallingskosten voor het woon-werkverkeer van de werknemer/bedrijfsleider, dan wordt dat niet beschouwd als een belastbaar voordeel van alle aard. 

Voor uw werknemer?

Geen belastbaar voordeel van alle aard

Fiscaal is dit voordeel vrijgesteld en moet het niet opgenomen worden op een fiscale (loon)fiche. Voorwaarde is wel dat een bedrijfsfiets daadwerkelijk gebruikt wordt voor woon-werkverplaatsingen. Er moet sprake zijn van een regelmatig gebruik van de fiets. Wat dat precies betekent, is niet helemaal duidelijk. In twee specifieke gevallen was de fiscus van oordeel dat 10% en 20% woon-werkverplaatsingen volstond. Een bedrijfsfiets mag verder ook onbeperkt privé gebruikt worden zonder dat er sprake is van een belastbaar voordeel van alle aard. Dat is wel het geval als de fiets uitsluitend privé gebruikt wordt.

Belastingvrije fietsvergoeding

Als werkgever kan u aan uw werknemer of bedrijfsleider een belastingvrije kilometervergoeding toekennen voor het gebruik van de fiets voor woonwerkverkeer of beroepsverplaatsingen. Ook als het gaat om een door u ter beschikking gestelde bedrijfsfiets. Deze vergoeding is volledig belastingvrij zolang het bedrag niet meer bedraagt dan 0,145 euro (0,24 euro geïndexeerd voor aanslagjaar 2021) per werkelijk met de fiets afgelegde kilometer.

Een fietsvergoeding moet wel op een fiscale (loon) fiche opgenomen worden. Bedraagt ze meer dan hogervermelde bedragen, dan wordt het gedeelte dat die grens overschrijdt belastbaar als salaris in hoofde van de genieter. Iemand die zich deels met de fiets en deels met de wagen naar het werk verplaatst, kan de fietsvergoeding combineren met andere verplaatsingsvergoedingen zoals de terugbetaling van verplaatsingskosten met de eigen wagen. Kiest een werknemer of bedrijfsleider ervoor zijn werkelijke beroepskosten te bewijzen (in plaats van toepassing te maken van het wettelijke forfait) en daarbij zijn werkelijke kosten van het woon-werkverkeer met de fiets in rekening te brengen, dan is de fietsvergoeding niet belastingvrij, althans niet voor hetzelfde traject.

Geen sociale bijdragen

Sinds 1 januari 2017 is het gebruik van een bedrijfsfiets volledig vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen zowel voor woonwerkverkeer, voor beroepsmatige verplaatsingen, als voor zuivere privéverplaatsingen. Ook een fietsvergoeding is volledig vrijgesteld van sociale bijdragen, op voorwaarde dat de grens van 0,24 euro per kilometer (aanslagjaar 2021) niet overschreden wordt. Dit gunstregime kan enkel worden toegepast als een bedrijfsfiets effectief en regelmatig gebruikt wordt voor woon-werkverkeer. Wordt uitsluitend privé gefietst, dan zijn op dat loonvoordeel wel sociale bijdragen verschuldigd.
 

Voor u als werkgever?

Aftrekbare beroepskosten

Alle kosten die u als werkgever specifiek maakt om het gebruik van een fiets voor het woon-werkverkeer van uw personeel aan te moedigen, zijn voortaan (vanaf aanslagjaar 2021) 100% aftrekbaar als beroepskosten. Vóór 1 januari 2020 was dat nog 120%. Voor eenmanszaken in de personenbelasting blijft de 120%-aftrek wel nog van toepassing. Opnieuw is de voorwaarde dat een werknemer de fiets daadwerkelijk gebruikt voor verplaatsingen van en naar het werk.

Deze kosten komen in aanmerking:

  • Kosten voor de verwerving, het onderhoud en de herstelling van bedrijfsfietsen. Aangezien ‘verwerven’ inhoudt dat fietsen lineair worden afgeschreven over een periode van ten minste drie jaar, komen kosten voor huur of operationele leasing niet in aanmerking voor de 120%-aftrek (wel voor de gewone aftrek van 100%);
     
  • Kosten voor fietstoebehoren zoals een helm, hangslot, fietspomp, bel, fietslicht, reflectoren, gereedschapskit, fietstas, de accu en lader van een elektrische fiets, enz. Gewone, sportieve of beschermende kledij vallen daar niet onder;
     
  • Kosten voor de verwerving, bouw of verbouwing van een onroerend goed dat bestemd is voor het stallen van fietsen tijdens de werkuren voor de personeelsleden of voor het ter beschikking stellen van een kleedruimte of sanitair, al dan niet met douches.

Btw moet demarrage inzetten

Op het vlak van btw geldt nog geen specifieke regeling en dus zijn de algemene regels voor btw-aftrek van toepassing. Die zijn echter niet zo interessant voor een bedrijfsfiets, zowel in het geval u als werkgever gratis een bedrijfsfiets ter beschikking stelt aan uw werknemers als wanneer dat gebeurt tegen betaling van een eigen bijdrage. 

Het feit dat een bedrijfsfiets vooral privé en voor woon-werkverkeer gebruikt wordt en zelden puur professioneel is niet zo voordelig. Ook de forfaitaire aftrek die voor bedrijfswagens geldt, is niet van toepassing op de bedrijfsfiets.

Wilt u graag meer weten over autofiscaliteit, download het e-book.

Neem contact op met één van onze experten

Bert Derez

Bert Derez

Partner Tax & Legal Services

Contact
An Lettens

An Lettens

Partner Tax & Legal Services

Contact