Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Autofiscaliteit

VAA bedrijfswagens: de referentie-uitstoten voor 2024 zijn er!

woensdag 07/02/2024

De Minister van Financiën heeft een akkoord bereikt binnen de federale regering voor de bepaling van de referentie-CO2-uitstoot. Hiermee zijn de referentie-CO2-waarden voor 2024 eindelijk bekend.

Het Koninklijk Besluit waarin deze referentiewaarden met betrekking tot kalenderjaar 2024 officieel worden bekend gemaakt, wordt zo snel mogelijk gepubliceerd. De onderstaande bedragen werden al op de websites van de minister van Financiën en de FOD Financiën bekendgemaakt:

Referentie-CO2-uitstoot

Kalenderjaar

Voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor

Voertuigen met dieselmotor

2023

82 g/km

67 g/km

2024

78 g/km

65 g/km

Het VAA van een bedrijfswagen

Ter herinnering: wanneer een vennootschap aan haar werknemer of bedrijfsleider kosteloos een bedrijfswagen ter beschikking stelt voor persoonlijk gebruik, dan moet daarvoor een voordeel van alle aard (VAA) aangerekend worden.

Het bedrag van het VAA is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstootvan het betrokken voertuig en wordt aan de hand van de volgende formule berekend:

  • Cataloguswaarde x 6/7 x percentage CO2-uitstoot x leeftijdscoëfficient

Waarbij het percentage CO2-uitstoot wordt berekend door:

  • (CO2-uitstoot – referentie diesel of benzine) x 0,1 + 5,5

Waarom zo lang wachten op de nieuwe referentiewaarden?

Via Koninklijk Besluit worden de referentie-CO2-uitstoten jaarlijks bepaald in functie van de gemiddelde CO2-uitstoot van de voertuigen die als nieuw zijn ingeschreven over een periode van twaalf opeenvolgende maanden die eindigt op 30 september van het jaar voorafgaand aan het belastbaar tijdperk ten opzichte van de gemiddelde CO2-uitstoot van het referentiejaar 2011.

Voor de referentiewaarden met betrekking tot kalenderjaar 2024 wordt gekeken naar de periode van 1 oktober 2022 tot 30 september 2023. Echter bleek uit cijfers van de autosectorfederatie Febiac dat de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s in een jaar tijd met 20% is gedaald, waardoor het VAA van vnl. ‘gewone’ brandstofwagens in 2024 met 20% zou stijgen. Maar, de berekening van dit gemiddelde was niet geheel representatief.

Er werd daarom besloten om de publicatie van de referentie-CO2-waarden voor 2024 ‘on hold’ te zetten en te werken aan een aanpassing van het systeem om de forse stijging van het VAA te temperen.

Bij de bepaling van de referentie-CO2-uitstoten werd tot nu immers enkel rekening gehouden met de NEDC-waarden van wagens (incl. elektrische wagens). Omdat veel nieuw ingeschreven wagens echter enkel een WLTP-waarde hebben, leidde dit tot een significante daling van de referentiewaarden doordat elektrische wagens in de berekening van de referentie meer doorwogen dan hun werkelijk aandeel in het aantal nieuw ingeschreven voertuigen.

Daarom werd besloten om de berekening te moderniseren en voortaan rekening te houden met alle wagens: voor auto’s waarvan de NEDC-emissie bekend is, wordt rekening gehouden met de NEDC-waarde; voor auto’s waarvan de WLTP-emissie bekend is, maar niet de NEDC-emissie, wordt rekening gehouden met de WLTP-waarde; en voor elektrische auto’s wordt rekening gehouden met een 0-uitstoot.

De nieuwe referenties met betrekking tot kalenderjaar 2024 vallen hierdoor een stuk lager uit dan initieel verwacht. Het VAA voor fossiele bedrijfswagens zal in 2024 dus slechts beperkt stijgen in vergelijking met 2023.

Neem contact op met één van onze experten

Pieter Vandierendonck

Pieter Vandierendonck

Manager Tax & Legal Services

Contact