Overslaan en naar de inhoud gaan
#Corporate Finance #Mergers & Acquisitions #Proudly Moore #The Company's Companion.

Middensegment bedrijven zeer in trek op internationale overnamemarkt*

donderdag 31/03/2022
Middensegment bedrijven zeer in trek op internationale overnamemarkt

In 2020 nam het aantal internationale bedrijfsovernames wereldwijd af met bijna een kwart (24%). In 2021 is de trend alweer stijgend met een groei van 3% in aantal transacties en een forse stijging van de gemiddelde transactiewaarde.

PERSBERICHT – Brussel, 31 maart 2022

In deze context houdt het mid-market segment van de middelgrote bedrijven, sinds de start van de pandemie, goed stand en volgt zo de algemene macro-economische trend. Dit in tegenstelling tot de overnames van KMO’s door internationale spelers. In dit segment werd de overnamepiek uit de pre-Coronaperiode in 2021 niet meer geëvenaard en daalde het aantal overnames verder met 25% tegenover 2020.

Grensoverschrijdende overnames binnen de nichemarkt van middelgrote bedrijven zijn jaarlijks goed voor een kleine 5.000 deals en vertegenwoordigen hiermee 12% van het totaal aantal overnames wereldwijd. De gemiddelde overnameprijs steeg in 2021 met bijna 15% tegenover 2020 tot bijna 50 miljoen €.

“Daar meer dan 1 op 10 grensoverschrijdende fusies en overnames plaatsvinden in het mid-market segment, is dit een belangrijke niche met een eigen dynamiek.  Met dit onderzoek verwerven we nieuwe inzichten over de plannen en evoluties van onze middelgrote ondernemingen op de internationale overnamemarkt, nu deze zich versneld herstelt na de pandemie. Door bijna 40.000 overnamedeals te analyseren stellen we vast dat dit middensegment een interessante, gezonde en groeiende niche blijft op de internationale overnamemarkt en daarom meer aandacht en specialisatie verdient,” aldus Kerstin Fehre, professor strategie aan de Vlerick Business School.

Noord-Amerika en Europa domineren

Wereldwijd worden de internationale overnames in het mid-market segment gedomineerd door Noord-Amerikaanse kopers, gevolgd door de Europese spelers. Samen zijn ze goed voor 80% van de overnames, zowel in aantal als in volume. De overgenomen Europese bedrijven vertegenwoordigen 40% van de deals, zowel in omzet als transactievolume. Het gaat hoofdzakelijk over middelgrote bedrijven uit Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Zweden, waarbij vooral tech-bedrijven, met 42% van de overnames, het meest in trek zijn. Wereldwijd werd in 2021 de hoogste gemiddelde overnamewaarde van 52,7 miljoen € dan weer gerealiseerd in de farmaceutische industrie.

“Uit het onderzoek blijkt dat Noord-Amerika een netto-koper is, met wereldwijd een focus op IT-bedrijven, terwijl Europa een netto-verkoper is. Verder stellen we vast dat Europese bedrijven vooral overnames realiseren binnen Europa: 76% van de transacties met een Europese koper is intra-Europees en minder dan 25% betreft andere continenten. Wereldwijd vertegenwoordigen Europese targets 67% van het aantal transacties wereldwijd. Wij stellen vast dat ook Europese middelgrote bedrijven, die een overnametraject aanvangen, zowel nood hebben aan intra-Europees, als aan multinationaal advies op maat van hun onderneming”, aldus Philippe Craninx, Managing Partner bij Moore Belgium en hoofd van de M&A praktijk voor Moore Global.

België verkoopt en koopt

Vergeleken met het wereldwijde aandeel van 12% van de overnames in het mid-market segment, is deze niche in België een out performer met maar liefst 30% van het aantal transacties. België is eveneens een netto-verkoper en daarmee in lijn met de Europese trend.

Gelijklopend met de internationale trend, zijn IT en Healthcare de belangrijkste sectoren maar, hoe kan het anders, valt de relatieve sterkte op van Food & Beverage als doelmarkt. Ook opvallend is dat Belgische kopers vooral naar de buurlanden, Frankrijk en Nederland, kijken, terwijl de Verenigde Staten de belangrijkste koper is.

Twee werelden verzoenen

Het succes van overnames in het mid-market segment hangt in grote mate af van een goed begrip tussen de lokale, vaak familiale ondernemer en de multinationale speler die het bedrijf wenst over te nemen. Het is van belang dat beide elkaar goed verstaan en dus dezelfde taal spreken. Dit blijkt vaak een belangrijke hindernis. Zo spreken beide een eigen jargon en hanteren ze een verschillend begrippenkader. Ook hebben ze meestal een andere hiërarchische structuur en heeft de bedrijfsleider van een middelgroot bedrijf meestal een sterke emotionele band met zijn onderneming. Qua complexiteit en risico’s zijn overnames in het mid-market segment dan weer wel vergelijkbaar met de grotere internationale transacties, zowel op vlak van juridisch, fiscaal en reglementair kader, als voor het verzoenen van verschillende sterke bedrijfsculturen en lokale markten.

“Wij zien Corporate Finance daarom als een wisselwerking van interne en externe omgevingsfactoren die het succes van fusies en overnames bepalen. Met onze 360° benadering die zowel procesgedreven als ondersteunend is, spelen wij in op de risicobeheersing, de regels die bedrijven en investeerders opgelegd krijgen, duurzame lange-termijn effecten van een overname en de creatie van aandeelhouderswaarde. De combinatie van deze 360° benadering met een specialisatie in het middensegment blijkt doorslaggevend voor het welslagen van overnames in deze niet onbelangrijke niche”, besluit Philippe Craninx.

* Dit blijkt uit de publicatie van het eerste Moore-Vlerick Cross-Border Mid-Market M&A Compass voor grensoverschrijdende fusies en overnames van middelgrote bedrijven. Vlerick Business School analyseerde in opdracht van Moore Global Corporate Finance bijna 40.000, in 2021 afgesloten, overnamedeals en vergeleek deze met data uit 2020 en 2019.

Contact

Philippe Craninx – philippe.craninx@moore.be – Tel: +32 2 204 41 66

Over Moore

Moore Belgium is de grootste onafhankelijke accounting- en consulting dienstverlener in België met key-centra in Antwerpen, Brussel, Gent en Hasselt en 24 lokale vestigingen verspreid over Vlaanderen. Het bedrijf verwacht in 2022 een omzet van €120 miljoen te realiseren met een 1.000-tal medewerkers. Moore Belgium ondersteunt als compagnon de route het groeitraject van kmo’s en middelgrote ondernemingen met diensten op het vlak van Accountancy, Audit, Business Analytics, Business Consulting, Corporate Finance, Interim Management en Tax & Legal Services.

Meer informatie op www.moorecf.com