Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Corporate Finance #Mergers & Acquisitions

Hoeveel is uw bedrijf waard?

dinsdag 15/11/2022
Akkoord over de waarde van een bedrijf

U wil uw onderneming uiteraard overlaten aan de beste prijs. Maar hoe brengt u de waarde ervan in kaart? Bij een waardebepaling tellen niet alleen objectieve factoren.

Download e-book bedrijfsoverdracht

Naast de harde cijfers spelen subjectieve elementen een rol. Rekenen helpt en moet, maar is slechts een onderdeel van een professionele waardebepaling. 

Er bestaat niet zoiets als dé waarde van een bedrijf. Bovendien kijken verkoper en koper met een andere bril naar de waarde van de transactie. Over de prijs zal altijd onderhandeld moeten worden.

Cijfers versus context

Cijfers

Bij het bepalen van de waarde van uw bedrijf, worden sowieso de financiële cijfers onder de loep genomen. Welke activiteiten brengen geld in het laatje? En wat kost u vooral geld? Misschien moet hier en daar iets bijgestuurd worden? Door zaken die bedrijfseconomisch niet te verantwoorden zijn, af te splitsen, kan het rendement opgetrokken worden. Denk bijvoorbeeld aan een dure sportwagen of een zeer hoge management fee.

Context

Even belangrijk als de cijfers is de economische en maatschappelijke context. Naamsbekendheid en reputatie zijn moeilijk in een concreet cijfer te vatten, maar zijn goud waard voor een onderneming. Wat zijn de sterke punten van uw organisatie en uw aanbod? Welke opportuniteiten zijn er nog? Hoe positioneert u zich tegenover klanten, leveranciers en concurrenten? Hoe weerbaar is uw onderneming voor onverwachte omstandigheden?

Een bedrijf dat actief is in een markt die volop boomt, zoals duurzame energie, zal meer waard zijn dan een onderneming in een sector die geconfronteerd wordt met donkere wolken.

Verschillende waarderingsmodellen

Er bestaan verschillende modellen om op basis van objectieve waardefactoren (omzet, winst, EBITDA, cashflow… ) de waarde van een onderneming te bepalen. Elk van die waarderingsmethoden heeft voor- en nadelen.

Intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde of substantiële waarde is de optelsom van de activa van het bedrijf, min de schulden op de balans. Zowel op de activa als passiva moeten vaak nog correcties gebeuren. Bijvoorbeeld omdat de marktwaarde van een onroerend goed meestal niet overeenstemt met de boekwaarde. Opgelet, de schulden zijn niet altijd van de balans af te lezen. Bovendien zegt de actuele waarde van de activa weinig over hun rendement.

  • Voordeel: De bepaling is relatief eenvoudig.
  • Nadeel: Het is slechts een momentopname met weinig oog voor het toekomstperspectief, off-balance verplichtingen of andere kwalitatieve criteria zoals goodwill, merk-en naambekendheid, klantenportefeuille, technologische voorsprong...
Opbrengst- of rendementswaarde

De meest voorkomende vorm is de Discounted Cash Flow-methode (DCF). De rendementswaarde neemt de operationele winstgevendheid als basis en kijkt alleen naar het rendement dat de activa van de vennootschap opbrengen en niet naar de manier waarop uw bedrijf gefinancierd is.

  • Voordeel: Het toekomstige rendement wordt in rekening gebracht op basis van het actuele rendement (EBITDA).
  • Nadeel: Het is complex en de berekeningen zijn gebaseerd op prognoses en nemen subjectieve elementen in de vergelijking op.
Vergelijkingswaarde

Of de waardering van de onderneming nu gebaseerd is op de bepaling van de intrinsieke dan wel de rendementswaarde, het blijft zaak om te kijken naar gelijkaardige transacties en hoe die gewaardeerd zijn met bijvoorbeeld de EBITDA-multiple.

  • Voordeel: De bepaling is relatief eenvoudig en in korte tijd vast te stellen.
  • Nadeel: Een serieuze adder onder het gras is de vergelijkbaarheid met de peer groep. Bovendien is het een momentopname.
Financieringswaarde

Een praktische toets van de rendementswaarde is de financieringswaarde. Die gaat nog een stap verder, en kijkt op basis van strategische plannen naar de verwachte kasstromen.

  • Voordeel: De financieringscapaciteit van het bedrijf wordt in kaart gebracht.
  • Nadeel: Complex en voer voor specialisten.

Geen exacte wetenschap

De waardebepaling van een bedrijf is geen exacte wetenschap. De waarde evolueert en is dynamisch. Als verkoper zal u de waarde van uw onderneming misschien hoger inschatten dan de koper. Daarom is de vertaling van de waarde naar de prijs altijd het onderwerp van onderhandelingen.

 

Hou uw waarde in het oog Houd goed in de gaten wat uw onderneming waard is en onderneem eventueel actie om die te vergroten of te optimaliseren.

Wilt u meer lezen over de verschillende stappen in een bedrijfsoverdracht? Download dan hier ons gratis e-book.

Neem contact op met één van onze experten

Jo Roseleth

Jo Roseleth

Managing Partner Tax & Legal Services

Contact
Philippe Craninx

Philippe Craninx

Managing Partner Corporate Finance

Contact
Tom Vanraes

Tom Vanraes

Managing Partner Moore Law

Contact