Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Corporate Finance #Mergers & Acquisitions #Overname

Hoe financiert u een bedrijfs-
overname?

maandag 14/11/2022
Berekening om overname te financieren

Al tijdens de voorbereiding van een eventuele overname is het belangrijk na te gaan hoe u die transactie zal financieren. De manier waarop u een overname financiert, heeft immers een rechtstreekse impact op de groei en de toekomstige bedrijfsvoering.

Download e-book bedrijfsovername

Ga voor een optimale financieringsmix van eigen middelen, bancaire financiering en alternatieve tussenformules.

Eigen Middelen

Wat kan en wil u zelf investeren? Eigen middelen zijn een belangrijke en vaak noodzakelijke bouwsteen om een goede balans te vinden tussen de hoeveelheid vreemd vermogen en eigen vermogen. In de meeste gevallen volstaan ze echter niet en moet u op zoek naar bijkomende partners om de transactie mee te financieren.

Bancaire financiering

Banken zijn op vandaag nog steeds de meest logische partij om vreemd vermogen aan te trekken. Stel een onderbouwd financieringsdossier samen waarin u de beoogde transactie, de financieringsstructuur en de toekomstige terugbetalingscapaciteit in detail toelicht. Besteed voldoende aandacht aan de financiering van de onderliggende bedrijfsactiviteiten. Denk aan de financiering van het werkkapitaal of aan eventuele investeringen in machines, rollend materieel of onroerend goed. Uw bankier zal de verwachte kasstromen analyseren rekening houdend met uw plannen als overnemer en berekenen of u de lening redelijkerwijze kan terugbetalen. Schat uw bankier die kans te laag in, dan gaat de zaak niet door.

Alternatieve financiering

 

Vendor Loan of verkoperskrediet

In dit scenario zet de verkoper een deel van de prijs om naar een lening. De verkoper speelt voor ‘bank’ en geeft u een lening. Het verkoperskrediet staat bij de passiva op de balans van de koper.

Earn-Out

Kan het uitgestelde bedrag wijzigen naargelang de overeengekomen toekomstige resultaten, dan spreken we niet meer van een verkoperskrediet, maar van een EarnOut. Dit is een buitenbalansverplichting voor u als koper.

Mezzaninelening of achtergestelde lening

Een mezzaninelening is een hybride financieringsvorm die zich situeert tussen een bancaire financiering en (risico)kapitaal. Het is een achtergestelde lening zonder waarborgen die kenmerken van schuld en eigen vermogen combineert. Hoewel dit een duurdere financiering is, kan ze nuttig zijn om een eventuele financieringskloof te overbruggen en zo een hefboom zijn voor aanvullende bankkredieten.

Cashflow dat u overneemt als bron van terugbetalingscapaciteit

Als het bedrijf dat u wil overnemen in uitstekende financiële gezondheid is, kan u de overname deels via dat bedrijf financieren. U kan de verwachte kasstromen en aanwezige cash bij het overgenomen bedrijf laten doorstromen naar de kopende vennootschap . Om correct in te schatten of dat mogelijk is, moet u de financieringscapaciteit nabootsen van het bedrijf dat u wil overnemen. Een dergelijke financiering moet u in elk geval juridisch aftoetsen om te vermijden dat u zondigt tegen de wettelijke bepalingen over ‘financial assistance’.

Fiscaliteit

Interesten van een externe lening zijn niet automatisch fiscaal aftrekbaar. Ze zijn dat slechts als voldaan is aan de nieuwe onderkapitalisatieregels. Zo zijn de netto interesten slechts aftrekbaar als ze niet meer bedragen dan het hoogste van volgende 2 grensbedragen:

  • 30% van de van de fiscale EBITDA, of
  • 3 miljoen euro of de fractie van 3 miljoen euro die werd toegekend aan de Belgische groepsvennootschap.

 

Kijk verder Kijk bij de keuze van uw financiering niet alleen naar de intrestvoet, maar ook naar de flexibiliteit, de waarborgstructuur en de aanwezigheid van eventuele convenanten. Dat zijn aanvullende contractuele afspraken bij een kredietovereenkomst.

Wilt u meer te weten komen over bedrijfsovernames? Download dan hier ons e-book.

Neem contact op met één van onze experten

Jo Roseleth

Jo Roseleth

Managing Partner Tax & Legal Services

Contact
Philippe Craninx

Philippe Craninx

Managing Partner Corporate Finance

Contact
Tom Vanraes

Tom Vanraes

Managing Partner Moore Law

Contact