Overslaan en naar de inhoud gaan

Hebt u het recht op deconnectie ingevoerd in uw onderneming?

maandag 24/04/2023

Als u meer dan 20 werknemers hebt, moet u sinds 1 april 2023 het nodige doen om het recht op deconnectie te waarborgen voor uw medewerkers. U moet daarvoor voldoen aan een aantal wettelijke opgelegde minimumverplichtingen.

Digitalisering verstoort work-lifebalance

Als werkgever stelt u vandaag veel digitale communicatiemiddelen ter beschikking aan uw medewerkers. Die mogen ze professioneel en soms ook privé gebruiken. Hoewel ze voor meer efficiëntie zorgen, is er ook een keerzijde. Sommigen voelen zich daardoor permanent verbonden met het werk en ervaren veel druk.

Recht op deconnectie 2023

In de Arbeidsdeal (de wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen) werd daaraan tegemoet gekomen door het recht op deconnectie in te voeren. Stelt u meer dan 20 werknemers te werk, dan moet u ervoor zorgen dat uw werknemers de nodige rust kunnen inbouwen zodat ze een gezond evenwicht kunnen nastreven tussen werk en privé. Ze krijgen een recht op deconnectie. U moet daarvoor voldoen aan enkele wettelijk opgelegde minimumverplichtingen, maar kan uiteraard altijd ruimere waarborgen aanbieden.

Aan welke minimumverplichtingen moet u voldoen?

U bent als werkgever verplicht de modaliteiten van het recht op deconnectie schriftelijk vast te leggen. Dat kan in een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau (ondernemings-cao) of in het arbeidsreglement.

Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadat binnen uw onderneming een akkoord gesloten is over het recht op deconnectie met de vakbondsafvaardiging, moet u de opgestelde ondernemings-cao neerleggen bij de FOD WASO. Let wel, zorg dat u bij de opmaak van uw ondernemings-cao voldoet aan de nodige formaliteiten.

Aanpassen arbeidsreglement

Als er geen ondernemings-cao afgesloten is, kan u het recht op deconnectie opnemen in het arbeidsreglement. U moet het wijzigen en de gemaakte afspraken over het deconnectiebeleid erin opnemen. U moet daarvoor de procedure volgen voor het invoeren van het arbeidsreglement. Dat houdt onder meer de neerlegging in van een kopie van het gewijzigde arbeidsreglement bij de arbeidsinspectie (TSW).

Verplichte vermeldingen

U moet minsten volgende verplichte waarborgen opnemen in het arbeidsreglement of uw ondernemings-cao:

  • Het recht van de werknemer om niet bereikbaar te zijn buiten het uurrooster en de praktische modaliteiten daarrond.
  • De richtlijnen voor het gebruik van digitale hulpmiddelen op een manier die de rusttijden, verlof, privéleven en familieleven van de werknemer waarborgt.
  • Vormings- en sensibiliseringsacties voor werknemers en leidinggevenden met betrekking tot het gebruik van digitale hulpmiddelen en de risico’s die verbonden zijn aan overmatige connectie.

Deadline was 1 april 2023

Oorspronkelijk moesten de afspraken over het recht op deconnectie afgesloten en neergelegd zijn tegen 1 januari 2023. Die termijn werd echter met drie maanden uitgesteld, zodat de afspraken uiterlijk tegen 1 april 2023 geformaliseerd moesten zijn.

Deed u nog niet het nodige? Breng dit dan best in orde. Leg praktische regels vast over het gebruik van digitale communicatiemiddelen. Informeer uw medewerkers ook zodat hun recht op deconnectie gewaarborgd is. Doet u dat niet, dan zal u bij een sociale inspectie aangemaand worden om dat in orde te brengen. Er kan ook een boete opgelegd worden.

We kunnen u bijstaan bij de aanpassing van uw arbeidsreglement of het opstellen van een ondernemings-cao. Aarzel zeker niet om contact op te nemen met ons team.

Neem contact op met één van onze experten

Emma Drozdzyniak

Emma Drozdzyniak

Senior Associate Tax & Legal Services

Contact