Overslaan en naar de inhoud gaan

VMA

Customer case

Sector: Technische servicebedrijven

Business Consulting helpt VMA bij het integreren van vier elektrotechnische dienstverleners om zijn marktpositie te verstevigen.

Technologie evolueert snel en beïnvloedt wereldwijd vele bedrijven en markten. Bedrijven die zich niet aanpassen verdwijnen uiteindelijk uit de markt, hetzij door een langzame dood of een overname. In de afgelopen jaren heeft deze evolutie veel grote elektrotechnische serviceproviders aangezet om hun strategie te veranderen en te evolueren naar totaalaanbieders.

CFE, een van de grootste industriële groepen in België met meerdere technische dienstverleners, begreep dit spel als geen ander.

Onder impuls van dochterbedrijf VMA, besliste CFE om zijn marktpositie in elektrotechnische dienstverlening te versterken door de vier juridische entiteiten Nizet, Vanderhoydoncks, VMA en VMA West te clusteren. Het doel van de clustering is het omvormen van vier elektrotechnische dienstverleners tot één sterke aanbieder van totaaloplossingen met een structuur die regionale en internationale groei en een positionering als één van de marktleiders ondersteunt.

Opdat deze cluster een succes zou worden, zou één team opgericht worden, één gedeelde strategie, één duidelijk uitvoeringsplan en één sterk draagvlak. Vaak wordt één of meer van deze componenten vergeten of verwaarloosd waardoor prestaties en resultaten beneden de verwachtingen blijven. Guy Wynendaele, algemeen directeur van VMA, en CFE (de holding achter VMA) begrepen heel goed dat een strategie maar even succesvol is als de uitvoering ervan en riep de hulp in van Business Consulting om dit succes mee te garanderen.

Zodra de visie vertaald was in duidelijke strategische doelstellingen, volgden tien intense weken om “de VMA Cluster” te bouwen, een gezamenlijke inspanning van de vier entiteiten en Business Consulting.

Business Consulting interviewde werknemers, voerde organisatiescans en begeleidde meerdere workshops met een selectie van mensen van elk bedrijf om de VMA Cluster te definiëren. Samen definieerden we een gemeenschappelijke strategie, organisatiestructuur, missie, cultuur en uitvoeringsplan om het vooropgestelde doel te bereiken, ondersteund door het senior management.

Deelnemers aan de workshops werden uitgenodigd om ideeën, verwachtingen en zorgen te delen. Door diverse teambuilding oefeningen en een intensieve samenwerking werd een gealigneerd en hecht managementteam gebouwd, op basis van wederzijds vertrouwen en openheid, vol zin en energie om hun strategie uit te voeren.

In het komende jaar blijft Business Consulting de VMA Cluster ondersteunen bij de uitvoering van het operationeel plan om de vooropgestelde doelen tijdig en duurzaam te behalen. Business Consulting volgt de voortgang op en begeleidt VMA Cluster om de nieuwe visie in de hele organisatie te laten leven. Er breken interessante tijden aan.

VMA gaat van vier bedrijven naar één bedrijf. Om de visie en de strategie te vormen voor de nieuwe groep VMA en de structuur operationeel vorm te geven, deed CFE beroep op Business Consulting.