Overslaan en naar de inhoud gaan

KMSKA

Customer case

Sector: Cultuur

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, kortweg KMSKA, wordt momenteel grondig gerenoveerd en gerestaureerd. Naast een gewaardeerde wetenschappelijke instelling wil het KMSKA een 21e-eeuws interactief museum zijn. Het team maakte van die gelegenheid gebruik om ook hun interne organisatie te vernieuwen en op die ambitie af te stemmen.

Klantvraag

Terwijl het museumgebouw van het KMSKA tijdelijk een werf is als gevolg van een grondige restauratie, werd ook achter de schermen hard gewerkt om de organisatie af te stemmen op een nieuw hoofdstuk.

De vernieuwing verliep op twee sporen. Enerzijds de evolutie van de organisatie naar een extern verzelfstandigd agentschap in de vorm van een vzw. En anderzijds de organisatie efficiënter maken met het oog op de heropening. Moore begeleidde hen stap voor stap om van hun organisatie de ‘schoonste’ te maken.

Aanpak

Op basis van interviews, managementdocumentatie en een workshop werden eerst de diverse uitdagingen vastgelegd. In een strategische workshop werden vervolgens de missie, visie en kernwaarden bepaald. Ook de strategische doelen om van het KMSKA zowel een wetenschappelijke instelling als een modern museum te maken werden uitgetekend.

Een concreet actieplan bracht alles mooi samen:

  • Dankzij heldere en interactieve interne communicatie werden de missie, visie, doelen en waarden duidelijk voor de volledige organisatie. Door de medewerkers actief te betrekken, begonnen de waarden intern echt te leven.
  • Niet alleen werd een organisatiestructuur bepaald, maar ook hoe die kan evolueren met het oog op de heropening van het museum.
  • De verschillende rollen en verantwoordelijkheden van het managementteam werden duidelijk uitgetekend en de overlegstructuur werd daarop afgestemd. Er werd ook ingezet op hoe als team te groeien en inspirerend leiderschap te tonen.
  • De operationele doelstellingen, afgeleid van de strategische doelen, werden in een actieplan gegoten.
  • Een financieel plan werd uitgewerkt inclusief diverse scenario’s.

Resultaat

De organisatie van het KMSKA werd in lijn gebracht met de ambitie van het museum. Vandaag zijn ze helemaal klaar voor een ‘grand opening’. Dankzij deze grondige oefening op diverse vlakken heeft het KMSKA niet alleen een duidelijke richting, maar ook de ‘schoonste’ organisatie om alle toekomstige doelen te realiseren.