Overslaan en naar de inhoud gaan

Organisatie
ontwikkeling

Ingrijpende veranderingen zoals een sterke groei, een groot project, een gewijzigde markt of het verlies aan efficiëntie … hebben ook een impact op uw organisatie. 

Rollen en verantwoordelijkheden worden minder scherp en de dagelijkse werking van uw onderneming kan onder druk komen te staan. Op zo’n moment ontstaan andere noden op het vlak van structuur, leiderschap en werkorganisatie.

Organisatieontwikkeling is het vertalen van uw strategische koers naar een aangepaste organisatie, zowel op teamvlak als individueel, zodat iedereen op dezelfde lijn zit om samen een doel te realiseren.

Het ontwerp van een organisatie is een prachtige opportuniteit om een competitief voordeel te halen. Met de juiste organisatie wordt uw onderneming immers beter en efficiënter. Het leidt tot resultaatgericht werken, een klantgerichte dienstverlening en betere prestaties.

Ondernemingen die vandaag succesvol zijn, hebben vaak een flexibele organisatiestructuur waarin medewerkers eigenaarschap kunnen opnemen. Dat laat hen toe zich vlot aan te passen aan snel veranderende omstandigheden, zowel intern als extern. Zo’n organsiatie vraagt om een soepele hiërarchie en een open cultuur met ruimte voor autonome teams.

Wat mag u van ons verwachten?

  • We brengen uw organisatie en werkprocessen in lijn met uw ambitie, uw strategie en uw marktomgeving.
  • We zetten structuurveranderingen op die gedragen worden door alle medewerkers.
  • We helpen teams samenstellen met de juiste competenties zodat ze efficiënt en effectief werken en de werklast evenwichtig verdeeld is.
  • We introduceren principes van een innovatieve arbeidsorganisatie in uw organisatie.

Experts in diverse domeinen en sectoren staan voor u klaar. Onze kerncompetenties zijn verdeeld in 8 domeinen. Ontdek hoe wij u kunnen ondersteunen. Per sector staat een toegewijd team voor u klaar. Ontdek onze klanten.

Neem contact op met één van onze adviseurs
Marijn Eggermont
Marijn Eggermont
Director Business Consulting
Paul De Backer
Paul De Backer
Senior Manager Business Consulting