Overslaan en naar de inhoud gaan

Sunconfex

Customer case

Sector: Textiel

Sunconfex is sinds 2005 één van de grootste en meest toonaangevende spelers in Europa op het gebied van geassembleerd zonweringtextiel. Sunconfex produceert meer dan 1.000.000 m² zonwering textiel per jaar in haar centraal gelegen vestigingen in België (Ieper) en Duitsland (Jettingen-Scheppach / Bayern).

Ludwig Kestelyn leidt het bedrijf reeds ettelijke jaren. De laatste 3 jaar zag hij zijn bedrijf met telkens meer dan 20% groeien. Het is de ambitie om deze sterke groei verder te zetten en tegelijk het pad te effenen voor de volgende generatie in de familie. 

Probleemstelling & klantvraag

De sterke groei heeft ook een keerzijde: voor de pijlers kwaliteit, snelheid en service waarop het bedrijf gebouwd is, konden de targets niet meer gehaald worden, met ontevreden klanten tot gevolg. Na een grondig introductie-overleg met Moore Strategy & Operations werd besloten om een audit uit te voeren op de huidige operationele processen, van orderintake tot levering.  Op basis van de bevindingen van deze audit diende vervolgens een Operational Excellence traject gedefinieerd te worden.

Aanpak

De audit legde een viertal domeinen bloot waarin bijsturing nodig was:

  • Lay-out van de productieruimte aanpassen en vereenvoudigen.
  • Tools voor sturing van het order- en productieproces invoeren.
  • Organisatorische verduidelijkingen: taakverdeling, instructies, opleiding.
  • Algemene ‘kwaliteitscultuur’: orde en netheid, optimale werkwijze, productkwaliteit, leiderschap,...

Op basis van deze auditresultaten werd stap per stap gewerkt naar een optimalisatie. Belangrijk daarbij is voortdurend overleg met de betrokkenen. Zij worden de gebruikers van de aangereikte instrumenten.

Resultaat

  • In 4 weken tijd werd de volledige productieruimte heringericht, om een lean productie mogelijk te maken. Verhuis en heropstart verliepen vlekkeloos, dankzij overleg ondersteund met een gedetailleerd draaiboek.
  • Via export uit het ERP-systeem werden draaitabellen opgezet die zowel de real time resterende productiecapaciteit als de planning per werkpost produceren.
  • Werkinstructies en opleidingsdocumenten per werkpost werden opgesteld, verantwoordelijkheden leidinggevenden werden op punt gezet en besproken: een goede basis voor verdere optimalisatie van de werkmethodes en werkposten.
  • Cultuur veranderen is een werk van lange adem: dit stuk loopt momenteel. Sleutelelement is ook hier alles bespreekbaar maken en houden. Op die manier kan de overdracht gebeuren zonder risico op verwateren en kan de consultant opnieuw een stapje terugzetten …