Overslaan en naar de inhoud gaan

Parkwind

Customer case

Sector: Utility

Windenergie is Parkwind’s kernactiviteit. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Leuven (België), ontwikkelt, financiert, bouwt en exploiteert offshorewindparken. De Colruyt Group, een topspeler in distributie van food en non-food in België, Frankrijk en Luxemburg, is één van de aandeelhouders.

Het is Parkwind’s ambitie om de markreferentie te worden in deze innovatieve tak van hernieuwbare energie. Om dit doel te bereiken wou Parkwind ondermeer interne kostenefficiëntie verder optimaliseren en vroeg Business Consulting om hen daarin te begeleiden. De focus lag op de afdelingen marine coördinatie, QHSSE-management (kwaliteit, gezondheid, veiligheid, beveiliging en milieu) en asset management.

Business Consulting startte met het in kaart brengen en vereenvoudigen van de bedrijfsprocessen. Vervolgens werd er bepaald hoe deze processen het best ondersteund konden worden door een applicatie en hoe een nieuwe applicatie zou kunnen passen binnen de bestaande applicatie architectuur. Applicatievereisten werden in kaart gebracht en Business Consulting loodste Parkwind door een zogenaamd vendor selectieproces: we schreven een RFI en RFQ, potentiële leveranciers werden uitgenodigd voor een ‘vraag-en-antwoord’-ronde, en uiteindelijk faciliteerden we het beslissingsproces voor de ‘winnende’ leverancier. Ter voorbereiding van de applicatie implementatie stelde Business Consulting een roadmap en projectplan op.

Intussen is de implementatie volop aan de gang. Business Consulting neemt de rol van projectmanager en business consultant voor zijn rekening, en is sparringpartner voor de applicatie leverancier. Dit project is uniek, niet in het minst omwille van het innovatief karakter van hernieuwbare energie. Wij zijn trots om Parkwind te helpen bij het realiseren van haar langetermijn duurzaamheidsstrategie.

Meer inzichten in Parkwind en Business Consulting op www.parkwind.eu.