Overslaan en naar de inhoud gaan

FLUVIUS

Customer case

Sector: Utility

De Belgische energiemarkt wordt vandaag geconfronteerd met een steeds snellere evolutie van technologie die een impact hebben op de manier waarop de huidige markt functioneert. Om de waarde die deze technologie kan brengen te ontplooien is er nood aan een flexibel federaal platform dat de nieuwe marktprocessen kan ondersteunen, de informatie-uitwisseling tussen de verschillende actoren in de markt kan faciliteren en in staat is om gaandeweg nieuwe processen in de markt te ondersteunen. De huidige implementatie van het federaal platform stelt ons in staat om de huidige marktprocessen in lijn te brengen met de nieuwe mogelijkheden die slimme meters ons bieden.

Eandis is de grootste distributienetbeheerder in Vlaanderen en dient, net als alle actoren in de energiemarkt, de transitie te maken naar het federaal clearinghouse en de nieuwe marktprocessen. Om deze transitie succesvol af te ronden rekent Eandis op de diensten van Business Consulting.

De term ‘transitie’ vind je vaak terug in de context van een project aanpak. We spreken over Transitie als een bedrijf zijn manier van werken structureel verandert. Klinkt logisch. De wijziging van de manier van werken in de markt dient gereflecteerd te worden in de interne processen van Eandis en de implementatie van een nieuw ‘Clearing House’ (gegevensuitwisselingsplatform) heeft grote gevolgen voor het interne IT-landschap van de distributienetbeheerder. We kunnen hier dus spreken over een structurele wijziging van de manier van werken.

Een dergelijke verandering wordt tot in de puntjes voorbereid, met een gedetailleerd projectplan en heldere rollen en verantwoordelijkheden voor iedereen die er nauw bij betrokken is. De projectleiders voorzien ook een Transitiefase die de precieze overgang minutieus en nauwkeurig in kaart brengt, en cruciaal is voor het succes van de verandering.

Een Transitiefase binnen een project bevat drie periodes:

  • Het afronden van de bestaande manier van werken
  • De overgang zelf
  • Het opstarten van de nieuwe manier van werken.

Elk van deze drie periodes heeft zijn eigen complexe behoeftes: betrekken van de mensen (intern en extern), in kaart brengen van de geïmpacteerde processen, informeren van leveranciers en hun rol en verantwoordelijkheid afstemmen, etc. Elk van die behoeftes wordt vervolgens per periode vertaald tot een actiegerichte aanpak. Zo ontstaat er stelselmatig een transitiedraaiboek dat een nauwgezet overzicht bevat van wie, wanneer welke acties uitvoert, van minuut tot minuut. De acties gaan over communicatie, IT, business-taken, beslissingsmomenten, etc.

Business Consulting ondersteunt Eandis gedurende deze periode. Onze ervaring met het uitvoeren van complexe transities, onze structurele aanpak en onze doorgedreven marktkennis van zowel de huidige marktwerking (MIG 4) als de nieuwe marktwerking (MIG6) maken ons een ideale partner voor Eandis. Samen met de Eandis teams zijn we verantwoordelijk voor het goede verloop van de transitieperiode. We beperken de risico’s die een dergelijke transitie met zich meebrengt en zorgen voor breed gedragen en pragmatische oplossingen binnen Eandis, met een minimale impact op de eindklant.

Lees meer over Fluvius op www.fluvius.be.