Overslaan en naar de inhoud gaan

Arbeidsmarkt
-gerichte sector

Arbeidsmarktgerichte sector

Nieuwe digitale technologieën verspreiden zich meer en meer in de economie. Productieprocessen en -organisaties veranderen; er ontstaan nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen. Samen met sociaaldemografische verschuivingen in de actieve beroepsbevolking van Europa heeft de digitalisering belangrijke implicaties voor de Europese arbeidsmarkt.

Digitalisering en technologische innovatie vereisen nieuwe competenties en kennis. Bedrijven en organisaties merken dat de continue veranderingen een impact hebben op de veerkracht van hun medewerkers. Om de kans op duurzaam succes te vergroten, zullen organisaties ook doelgericht en zelforganiserend moeten worden, en een groeimindset en een cultuur van autonomie en eigenaarschap moeten stimuleren bij hun medewerkers.

Bedrijven en organisaties zullen een veelzijdige en veerkrachtige werkomgeving moeten opbouwen, met ruimte voor diversiteit, inclusie en flexibiliteit. Werkgevers zullen moeten inspelen op de verschuiving van vandaag naar een veelzijdige en veerkrachtige werkomgeving waar zowel de mensen als de organisatie zich kunnen ontwikkelen.

Neem contact op met één van onze experten

Sonja Vancrayenest.jpg

Sonja Vancrayenest

Managing Partner

Contact
Kelly-Jayne Aylward

Kelly-Jayne Aylward, PhD

Managing Partner

Contact