Overslaan en naar de inhoud gaan
#Subsidie Advies #Corona #Subsidies #Vlaanderen

Werkbaarheidscheque: welke acties komen in aanmerking?

dinsdag 16/06/2020
Welke acties komen in aanmerking voor de werkbaarheidscheque?

Om een versnelling hoger te schakelen op vlak van werkbaar werk heeft de Vlaamse overheid de werkbaarheidscheque in het leven geroepen in 2019.

Recent werd de werkbaarheidscheque niet enkel verlengd voor een jaar, maar ook het toepassingsgebied werd uitgebreid naar de social profit. Volgende social profitsectoren komen in aanmerking:

Vlaamse social profitsectoren
 • De gezinszorg – paritair comité 318.02
 • De Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinstellingen: gehandicaptenzorg, jeugdhulp, algemeen welzijnswerk en sociale verhuurkantoren – paritair comité 319.01
 • Maatwerkbedrijven: sociale en beschutte werkplaatsen – paritair comité 327.01
 • Het sociaal-cultureel werk – paritair comité 329.01
 • De lokale diensteneconomie
 • De Vlaamse Welzijns- en Gezondheidssector: o.a. kinderopvang en ambulante geestelijke gezondheidszorg – paritair comité 331
Federale social profitsectoren
 • De privé ziekenhuizen – paritair comité 330/PZ
 • De ouderenzorg – paritair comité 330/OZ
 • De gezondheidsinstellingen en -diensten: o.a. wijkgezondheidscentra, beschut wonen, diensten voor preventie op het werk en centra van het Rode Kruis – paritair comité 330/GID
 • De thuisverpleging – paritair comité 330/TV
 • De revalidatiecentra – paritair comité 330/REVA
 • Het aanvullend paritair comité voor de social profit: o.a. de mutualiteiten 337

Organisaties uit de publieke sector komen niet in aanmerking voor de werkbaarheidscheque.

Welke acties komen in aanmerking voor de werkbaarheidscheque?

U kunt:

 • Een werkbaarheidsscan aankopen om de werkbaarheid te meten binnen uw organisatie
 • En/of begeleiding aankopen bij de uitvoering van deze meting
 • En/of begeleiding aankopen voor:
  • Rapportering over de werkbaarheid
  • Opzetvan een werkbaarheidsplan of actieplan
  • Opvolging van de evolutie op vlak van werkbaar werk

Wanneer u enkel de begeleiding inkoopt voor de opzet van het actieplan, moet er max. 6 maanden voor de indiening van de factuur een analyse van werkbaar werk te zijn uitgevoerd binnen uw organisatie. Deze analyse vormt de basis voor het actieplan.

De uitvoering van de acties met het oog op (meer) werkbaar werk kan niet gefinancierd worden met de middelen van de werkbaarheidscheque tenzij dit onder het luik ‘uitbreiding t.g.v. Corona’ valt. Zo kan u ook effectief aan de slag gaan met verbeteracties.

Tijdelijk inzetbaar voor COVID-aanpassingen

De werkbaarheidscheque zal tijdelijk worden uitgebreid zodat verbeteracties onder vorm van advies, begeleiding en/of opleiding mogelijk zijn rond:

 • Aanpassingen aan de werkplek en/of arbeidsorganisatie
 • Competentieversterking in de gewijzigde werkcontext
 • Verhogen van de psychische weerbaarheid van het team

Het is aanbevolen, maar niet verplicht, om deze acties door te voeren nadat er een analyse of scan werd uitgevoerd.

Steun van maximum 10 000 €

De steun bedraagt 60 % van de subsidiabele kosten met een maximum van 10 000 € per onderneming.

Aanvraag

De aanvraag verloopt online via de online applicatie van ESF en is zeer laagdrempelig.

Wil u ook een versnelling hoger schakelen in werkbaar werk? Contacteer ons gerust

Wij helpen u naar een (nog meer) werkbare werkplek. Zelfs op korte termijn kan de impact van enkele gerichte aanpassingen in werksfeer, werkorganisatie, arbeidsomgeving, leidinggeven en/of opleidingsbeleid groot zijn.

Ontdek hier wat je met de werkbaarheidscheques kan doen.

Vind een antwoord op al uw vragen over deze Coronacrisis in onze speciale FAQ.  

Neem contact op met één van onze adviseurs
Bart Wyns
Bart Wyns
Senior Manager Business Consulting