Overslaan en naar de inhoud gaan
#Subsidie Advies #Subsidies #Innovatie

Welke steun kan ik krijgen voor mijn innovatietrajecten in deze crisisperiode?

woensdag 20/05/2020
innovatietrajecten

Het Coronavirus heeft een ongeziene impact op onze economie en bedrijfsleven. De economische schade indijken en continuïteit verzekeren, is één aspect.

Maar nóg belangrijker, nu is het ideale moment aangebroken om opnieuw te reflecteren over de middellange en lange termijn missie, visie, strategieën en kernactiviteiten. Essentieel hierbij is het strategisch uittekenen (en mogelijks hertekenen) van alle facetten van het bedrijf. Het bijhorende kostenplaatje laten subsidiëren, hoe doe je dat?

Innovatie als driver voor groei

Uit meerdere studies blijkt dat innovatie de onbetwistbare voortrekker blijft en dé succesformule is voor een duurzame groei en financieel gezonde toekomst. Innovatie betekent creativiteit en wendbaarheid in een dynamische veranderende omgeving. Onderzoek heeft aangetoond dat bedrijven die een doordacht innovatiebeleid hanteren hun omzetgroei verdubbelen. In het bijzonder voor jonge en kleine ondernemingen is innovatie vaak van levensbelang. Maar de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten, het automatiseren van processen, implementeren van nieuwe businessmodellen, etc. vraagt een financiële investering die pas later vruchten afwerpt. Hier bieden subsidies de nodige ondersteuning.

Innovatiesteun voor onderzoek & ontwikkeling

Innovatietrajecten

Het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) biedt verschillende steunprogramma’s voor onderzoek en ontwikkeling. Zo heb je subsidies voor ontwikkelingsprojecten die gericht zijn op de ontwikkeling van een volledig nieuw of beduidend vernieuwend product, proces of dienst mét een aantoonbare impact voor het bedrijf op korte termijn.

Anderzijds hebben onderzoeksprojecten gericht op fundamentele kennisverwerving vertrekkende van een innovatief idee dat pas op langere termijn zal leiden tot nieuwe of verbeterde producten, processen of diensten. Ondernemingen kunnen zo tot 50% van de ontwikkelingskosten en tot 60% van de onderzoekskosten laten subsidiëren. KMO’s die een nieuwe groeistrategie wensen te implementeren door middel van innovatie, transformatie en/of internationalisatie kunnen beroep doen op de KMO-groeisubsidie indien dergelijk groeitraject indien dit een impact heeft op de verschillende bedrijfsprocessen.

Bij de inschakeling van een externe dienstverlener of de aanwerving van een strategisch medewerker krijg je als KMO 50% terugbetaald. Specifiek in het kader van de Coronacrisis worden de herziening van de bevoorradingsketen en het verkennen van een nieuwe markt ook aanzien als groeitraject en dus subsidieerbaar.

Innovatiesteun maakt het mogelijk om te transformeren, te innoveren of o.a. nieuwe markten te betreden met éénzelfde doel voor ogen: een positieve impact op de Vlaamse economie én het opnieuw creëren van bijkomende arbeidsplaatsen. Uit recente cijfers van VLAIO blijkt dat het aantal subsidieaanvragen voor innovatiesteun in 2020 bijna is verdubbeld.

Ik denk in aanmerking te komen: wat nu?

Innovatiesteun is beschikbaar voor elke onderneming, van starter tot multinational, die inzet op de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten, etc.. Maar wat nieuw is voor een bedrijf, betekent niet noodzakelijk dat de ontwikkeling per definitie steunbaar is door VLAIO. Activiteiten die leiden tot nieuwe kennisopbouw en waaraan technologische uitdagingen en (uitvoerings)risico’s zijn verbonden zijn steunbaar, routinematige verbeteringen aan een bestaand product zijn dat dan weer niet.

Los van het idee en de beschrijving van de te ondernemen stappen dient er ook een duidelijke impact te zijn op de groei van de onderneming. Met een innovatief product maar zonder overtuigende business case val je eveneens uit de boot. In een volgende stap dient alles glashelder te worden neergepend. Ook hier is het noodzakelijk dat de juiste argumentatie wordt aangehaald om deskundigen te overtuigen van het innovatieve karakter van de ontwikkeling. Heel veel vraagtekens waarop duidelijke antwoorden geformuleerd moeten worden om succesvol te zijn.

Webinar op 4 juni om 10u

Op donderdag 4 juni brengen we rond dit topic een verhelderend webinar. U komt te weten welke steunprogramma’s beschikbaar zijn voor innoverende ondernemingen en we gaan dieper in op de voorwaarden en vormelijke vereisten van een succesvolle subsidieaanvraag. We geven o.a. antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe werkt u een business case uit? 
  • Hoe beschrijft u uw innovatief idee? 
  • Hoe geeft u vorm aan uw projectplan? 

Het webinar gaat om 10.30u van start en we trachten in een uurtje al deze topics te behandelen. 
U kan zich hier inschrijven voor het webinar.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Bart Wyns

Bart Wyns

Senior Manager Business Consulting

Contact