Overslaan en naar de inhoud gaan
#Business Consulting #Proces Optimalisatie #Process Management #ISO

Wat betekent ISO voor uw bedrijf?

maandag 08/06/2020
ISO

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 en nog een paar tientallen andere ISO-certificaten. Ziet u door de ISO-bomen het bos nog? En vooral, hebt u die ISO-systemen eigenlijk wel nodig? Lees mee wat ISO voor uw organisatie kan betekenen en hoe ze uw positie op de markt kunnen versterken.

 • Welke toegevoegde waarde heeft een ISO certificaat voor uw onderneming?
 • Kan uw bedrijf niet zonder al die ISO-systemen?
 • Zorgen die ISO-normen niet voor tijdverlies en bureaucratie?

ISO (de International Organization for Standardization), een netwerk van 157 landen, is ’s werelds grootste ontwikkelaar van internationale standaarden. ISO publiceerde al meer dan 16.500 normen voor verschillende sectoren: nauwkeurige omschrijvingen van de specificaties waaraan producten of processen moeten voldoen, of waarmee prestaties kunnen gemeten worden.

De ISO-normen hebben betrekking op verschillende sectoren, maar ook op verschillende onderwerpen die sectoren overstijgen en overkoepelend werken. Een paar van de bekendste normen of standaarden, die u waarschijnlijk al geregeld bent tegengekomen als ondernemer, zijn:

 • ISO 9001: verbeteren en beheren van de kwaliteit van producten en diensten
 • ISO 14001: verbeteren en beheren van milieuprestaties
 • ISO 45001: verbeteren en beheren van de veiligheid en gezondheid op de werkvloer en de werkomgeving
 • ISO 50001: verbeteren en beheren van de energieprestaties
 • ISO 27001: verbeteren en beheren van de informatiebeveiliging

De rode draad doorheen de talrijke ISO-normen is dat ze allemaal inzetten op een proces van continue verbetering. Ze volgen allemaal de vier fases van de zogenoemde PDCA-cyclus:

 1. Plan: bepalen van het beleid en de doelstellingen
 2. Do: acties ondernemen om de doelstellingen te bereiken
 3. Check: monitoren of de doelstellingen worden gehaald en de risico’s goed worden beheerd
 4. Act: aanpassen van het beleid, zodat de vernieuwde manier van werken telkens opnieuw de standaard wordt

Hebt u als bedrijf de ISO-normen en ISO-certificaten wel nodig?

U kunt toch ook zonder die internationale standaarden en managementsystemen uw producten en diensten verbeteren, uw milieuprestaties verhogen of werken aan de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers?

Dat klopt. Maar in de praktijk blijft de structurele opvolging van die processen vaak achterwege. Ze worden doorkruist door dringende prioriteiten of door brandjes die u moet blussen. ISO-systemen zorgen voor een houvast. Ze zijn een kapstok om processen beter te managen.

De ISO-systemen zijn in de loop der jaren uitgegroeid tot algemeen aanvaarde kwaliteitsnormen, die de handelsrelaties tussen bedrijven in goede banen leiden. Misschien zijn er wel – als u verkoopt aan andere ondernemingen – klanten die ISO-certificatie opleggen? Dat is in veel contracten eerder regel dan uitzondering. Door de ISO-certificaten als leidraad te nemen, willen klanten de leveringsbetrouwbaarheid én de kwaliteit van hun leveranciers garanderen.

Beleidsinstrument als deel van je bedrijfsvoering

ISO-systemen hebben lang de reputatie gehad van papieren tijgers te zijn. Daar was iets voor te zeggen, maar recente wijzigingen garanderen dat ISO geen tijdrovend en bureaucratisch systeem meer is.

De meest recente versie van ISO 9001, namelijk ISO 9001:2015, breekt resoluut met de verplichte procedures, de lange overzichtslijstjes of de wandkasten vol archiefmappen. Het opmaken van een kwaliteitshandboek en het documenteren van het verbeteringsproces voor producten en diensten is helemaal afgestemd op uw eigen organisatie. Zo is het ISO-systeem een echt beleidsinstrument, en niet het verplichte nummer dat het op sommige domeinen en voor sommige onderwerpen soms was.

Hetzelfde geldt voor de andere ISO-systemen voor milieu, veiligheid, energie, informatiebeveiliging, enz.

Alle ISO-managementsystemen zijn opgebouwd volgens een gezamenlijke high level structuur. Ze zijn opgebouwd uit dezelfde 10 hoofdstukken, en ze gebruiken dezelfde basiseisen en terminologie. Dat maakt de integratie van de verschillende normen een stuk eenvoudiger. De structuur zorgt ervoor dat de managementsystemen beter aansluiten bij de strategie van uw organisatie. Ze gaan echt deel uitmaken van de dagelijkse bedrijfsvoering.

Graag meer weten over ISO? Lees meer over 'optimaliseer uw organisatie met een ISO managementsysteem'.

Neem contact op met één van onze adviseurs
Dirk Roelens
Dirk Roelens
Partner Business Consulting