Overslaan en naar de inhoud gaan
#Subsidie Advies #Subsidies #Vlaio #Business Consulting

VLAIO subsidieert waterbesparende investeringen door kmo’s

maandag 04/10/2021

Duurzaamheid staat overal hoog op de agenda. Als we onze planeet willen redden, zal iedereen zich de komende jaren moeten aanpassen. Specifiek voor de waterproblematiek lanceert VLAIO een subsidiemaatregel voor kmo’s en kleine zelfstandigen. Ook u kan dus mee het verschil maken. U hebt nog tot 29 oktober de tijd om een aanvraag in te dienen.

Waterbesparing stimuleren

Aan water geen gebrek de afgelopen maanden. Dat was in de zomer van 2020 wel anders. Toen was er sprake van extreme hitte en een watertekort. Ondertussen is het duidelijk dat het klimaat verandert. Maar ook dat de mens daar de oorzaak van is. Dat betekent gelukkig ook dat de mens het tij kan doen keren.

Specifiek rond de droogteproblematiek lanceert het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) de subsidiemaatregel ‘Blue deal waterbesparende investeringen’. Met deze subsidie wil VLAIO ondernemingen en zelfstandigen stimuleren te investeren in technologieën die besparen op drink-, grond- en/of oppervlaktewatergebruik.

Wie kan deze subsidie aanvragen?

Als kmo, eenmanszaak, vrije beroeper of vzw met een economische activiteit in het Vlaams Gewest kan u een projectaanvraag indienen. Grote ondernemingen, landbouwondernemingen, derdepartijfinanciering en ondernemingen met meer dan 50% overheidsaandeel zijn uitgesloten.

Waarvoor moet u de subsidie gebruiken?

U moet de subsidie gebruiken voor waterbesparende investeringen van minimaal 10.000 euro.

  • Opvang en zuivering van regenwater
  • Zuivering en hergebruik van afvalwater, ongeacht de bron
  • Betere infiltratie van regenwater of geloosd en zuiver water
  • Beheersysteem van opvang, infiltratie
  • Ontzilting van zeewater
  • Waterbesparing binnen bestaande processen
  • Waterbemaling

Let op
Studie- en installatiekosten komen niet in aanmerking. Ook niet als het over investeringen gaat om te voldoen aan de verplichtingen in verband met te behalen normen en/of omgevingsvergunningen.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Kleine ondernemingen ontvangen 20% steun op de aanvaarde investeringskosten.

Middelgrote ondernemingen ontvangen 10% steun op de aanvaarde investeringskosten.

De maximale steun bedraagt 500.000 euro. En het totaal beschikbare budget voor de oproep bedraagt 2 miljoen euro.

Hoe vraagt u deze subsidie aan?

  • U dient online uw aanvraag in. Dat kan vanaf 4 oktober tot en met ten laatste 29 oktober 2021 om 12u.
  • De ingediende projecten worden na de deadline van 29 oktober gerangschikt volgens 5 beoordelingscriteria. Aan de best gerangschikte projecten wordt steun toegekend tot uitputting van het budget. Die beslissing zal wellicht in januari gekend zijn.

Goed om te weten
De investeringen mogen pas starten ten vroegste de eerste van de maand die volgt op de maand van indiening van uw steunaanvraag. Dat is dus ten vroegste 1 november 2021.
Ze mogen ten laatste starten 6 maanden na de goedkeuring van de aanvraag.
De startdatum van het project is de datum van de eerste factuur of ondertekening van het financieel leasecontract.

Bent u geïnteresseerd in deze subsidie? Neem gerust contact op met Sonja Vancrayenest. Zij bekijkt graag samen met u wat mogelijk is en ondersteunt u bij de uitwerking van uw projectaanvraag.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Sonja Vancrayenest.jpg

Sonja Vancrayenest

Managing Partner Moore Grants & Incentives

Contact