Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Belastingen #Audit

Verrekenprijsaudits net iets anders in 2022

dinsdag 22/03/2022

Ook in 2022 stuurt de Cel Verrekenprijzen van de Belgische belastingadministratie verrekenprijsaudits de (bedrijfs)wereld in. Dit jaar verloopt de audit echter een beetje anders. We lichten hieronder kort toe hoe de verrekenprijsaudits dit jaar worden aangevat, wat de voornaamste selectiecriteria zijn en hoe u zich best voorbereidt.

De vorige jaren ging een verrekenprijsaudit van start met de ontvangst van een standaard vragenlijst. Dit jaar kiest de Cel Verrekenprijzen voor een wat andere aanpak. Wat verandert er precies?

Meteen mee aan uw tafel

In sommige gevallen ontvangt u als uitverkoren onderneming dit jaar geen standaard vragenlijst, maar een uitnodiging voor een pre-audit vergadering. Vorig jaar kreeg u als onderneming eerst de kans om schriftelijk te antwoorden op de ontvangen vragenlijst. Dit jaar kan men u meteen vragen met de Cel Verrekenprijzen mee aan tafel te schuiven.

Om polshoogte te kunnen nemen van uw in België uitgevoerde activiteiten, zal men u in bepaalde gevallen vragen die pre-audit vergadering in uw onderneming, en dus aan uw eigen tafel, te houden.

Tijdens deze pre-audit vergadering krijgt u de kans om uw (Belgische) activiteiten en bijhorende verrekenprijsmethodiek toe te lichten. Aansluitend mag u zich hoogstwaarschijnlijk verwachten aan een specifieke vragenlijst die verder ingaat op de door Cel Verrekenprijzen geïdentificeerde onderwerpen.

Hoewel de audits dit jaar een nieuwe manier van werken met zich meebrengen, is het niet uitgesloten dat voor sommige ondernemingen het ‘gebruikelijke’ traject gevolgd wordt, namelijk ontvangst van een standaard vragenlijst.

Houd rekening met de red flags

Net als voorgaande jaren, maakt de Cel Verrekenprijzen een selectie van bedrijven op basis van een eigen geautomatiseerde risicoanalyse. Datamining speelt daarbij een belangrijke rol.

Er bestaat nog steeds weinig transparantie over de precieze selectiecriteria en de gehanteerde parameters voor deze risicoanalyse. Onze ervaring leert ons dat er wel een aantal voorspelbare‘red flags’ zijn zoals structurele verliezen, omvangrijke verrekenprijscorrecties bij jaareinde, herstructureringen, volatiliteit in de resultatenrekening en materiële intragroepsfinanciering.

Daarnaast hecht de Cel Verrekenprijzen steeds meer waarde aan een correcte naleving van de Belgische verrekenprijsdocumentatie verplichtingen. Denk aan het lokaal dossier, het groepsdossier en de country-by-country rapportering. Als die verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nageleefd zijn, dan vergroot de kans op een auditselectie en op boetes voor het verzaken aan die verplichtingen. Afhankelijk van het aantal inbreuken kunnen die oplopen tot 25.000 euro.

Besteed voldoende aandacht aan uw verrekenprijsbeleid

De jaarlijkse toename van het aantal verrekenprijsaudits, de toenemende expertise van de Cel Verrekenprijzen en de bestaande grensoverschrijdende uitwisseling van fiscale informatie m.b.t. verrekenprijzen. Deze tendenzen zorgen ervoor dat het voor uw onderneming almaar belangrijker wordt om voldoende aandacht te besteden aan uw verrekenprijsbeleid.

Wil u een verrekenprijsaudit succesvol doorstaan, dan raden we u aan u goed voor te bereiden. (Her)evalueer tijdig de gehanteerde verrekenprijzen en voorzie passende verrekenprijsdocumentatie. Denk daarbij niet alleen aan de verkoop van goederen of de levering van (management)diensten aan een verbonden onderneming. De Cel Verrekenprijzen heeft ook steeds meer interesse in het volledige intragroepsfinancieringsbeleid.

Wenst u bijstand bij een verrekenprijsaudit of had u graag assistentie bij het doorlichten van uw verrekenprijsbeleid en/of de opmaak van verrekenprijsdocumentatie? Aarzel niet om contact op te nemen met onze specialisten.

Neem contact op met één van onze experten

Joachim Janssen

Joachim Janssen

Director Tax & Legal Services

Contact
Martijn Van den Boer

Martijn Van den Boer

Manager Tax & Legal Services

Contact