Overslaan en naar de inhoud gaan
#Syndicus #KBO

Verplichte registratie syndicus door vereniging mede-eigenaars vanaf 1 april 2017

dinsdag 28/03/2017
Verplichte registratie syndicus dppr verneiging med-eigenaars vanaf 1 april 2017

Elke vereniging van mede-eigenaars is vanaf 1 april 2017 verplicht de gegevens van haar syndicus in te laten schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Het gaat hier om een inschrijving van zijn functie als syndicus. Deze inschrijving staat los van de verplichting van de syndicus tot inschrijving van zijn onderneming in de KBO.

De inschrijving is verplicht voor elke syndicus, professioneel of niet-professioneel, fysiek persoon of rechtspersoon. Ook de voorlopige syndicus die aangesteld werd hetzij door de algemene vergadering, hetzij door de rechter moet ingeschreven zijn.

Elke belanghebbende kan zo gemakkelijk kennisnemen van de gegevens van de syndicus van een mede-eigendom. Daarnaast kunnen de verenigingen van mede-eigenaars beter geïnformeerd worden als er problemen zouden zijn met een syndicus. De mede-eigendom heeft er dus belang bij na te gaan of haar syndicus opgenomen is in de gegevens van deze mede-eigendom in de KBO.

Het gaat om de identificatiegegevens van de syndicus en de datum waarop de opdracht van de syndicus van start gaat. De aanvraag bevat dus de nodige stukken die die gegevens bevestigen. Ook alle wijzigingen in de functie en doorhalingen moeten in de kruispuntbank van ondernemingen worden vermeld.

Elke aanvraag tot inschrijving moet gepaard gaan met het aanbieden van diverse stukken en het verstrekken van diverse gegevens, zoals:

  • het ondernemingsnummer van de vereniging der mede-eigenaars;
  • een uittreksel uit de akte van benoeming;
  • het rijksregisternummer of het identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid als het om een natuurlijk persoon gaat;
  • het ondernemingsnummer en het rijksregisternummer of identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid van de vertegenwoordiger als het om een rechtspersoon gaat.

De inschrijving, wijziging of doorhaling van de gegevens gebeurt door een ondernemingsloket naar keuze. De inschrijving kost € 85,50 (dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 januari). De verenigingen van mede-eigenaars die ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen op 1 april 2017, beschikken over een termijn van één jaar om de inschrijving van de syndicus te verwezenlijken.

De inschrijving moet dus ten laatste op 31 maart 2018 gebeurd zijn.

Neem contact op met een van onze adviseurs

Tanja De Naeyer

Tanja De Naeyer

Senior Manager Tax & legal services

Business Legal


Bert Lutin

Bert Lutin

Partner Tax & Legal Services

Business Legal