Overslaan en naar de inhoud gaan
#Business Consulting #Proces Optimalisatie #Process Management #Corona

Uw bedrijf herstarten in de anderhalvemeter -economie

donderdag 07/05/2020
Herstart

Veel bedrijven moesten de voorbije weken noodgedwongen dicht blijven, bleven vanop afstand werken of zijn geheel of gedeeltelijk terug opgestart. Corona proof. Dit 4-stappenplan helpt u om op een veilige manier weer op te starten en de eerste weken door te komen.

1. Voorbereiding is alles: better safe than sorry

Om de gevraagde veiligheidsmaatregelen te respecteren, is het natuurlijk belangrijk om te weten wat die maatregelen precies inhouden. De versoepeling van de lockdown verloopt in stappen, de komende weken zitten er dus nog heel wat aanpassingen in de pijplijn. Zorg er dus zeker voor dat u bij de overheid, bij werkgeversfederaties als Voka en Unizo, bij je sectorfederatie… de nodige informatie inwint en blijft opvolgen.

Als u weet welke veiligheidsmaatregelen u moet respecteren, kan u het plan voor de herstart van uw bedrijf opvolgen en laten evolueren. Welke ingrepen moet u nu doen? Welke later? Welke timing is realistisch? Elk bedrijf wil natuurlijk zo snel mogelijk weer op volle toeren draaien. Maar als u te snel gaat, riskeert u boetes te moeten betalen, het vertrouwen van medewerkers of klanten te verliezen, of – in het allerergste geval – de deuren opnieuw te moeten sluiten. Dan loopt de schade nog veel hoger op. Better safe than sorry.

Hou in uw planning ook rekening met het worstcasescenario. Stel dat de epidemie terug oplaait en het tot een nieuwe lockdown komt, hoe kan u daar dan op anticiperen? Of als een van uw medewerkers besmet raakt, hoe grijpt u dan snel in om verspreiding van het virus tegen te gaan?

Vergeet ook uw financiële plan niet. Veiligheidsmaatregelen zullen ook een financiële impact hebben. Als u een winkel hebt en u kan minder klanten binnenlaten, weegt dat op uw omzet. U zal de komende weken en maanden uw financiële data van heel nabij moeten opvolgen. 

U staat er niet alleen voor als werkgever. Betrek uw medewerkers bij de opvolging van de herstart en het plannen van de nabije toekomst. U kan een coronacoördinator aanduiden of, in grotere bedrijven, een werkgroep samenstellen. Die kan de vinger aan de pols houden om waar nodig snel bij te sturen.

2. (Re)organiseer uw bedrijf

Covid-19 dwingt ons om op een totaal andere manier te werken. In de anderhalvemetersamenleving (veel punten bij Scrabble!) waar we nu met z’n alleen in meedraaien, ziet niets er nog hetzelfde uit. U moet uw bedrijf anders organiseren: minder bureaus op kantoor of bureaus die leeg blijven om voldoende afstand te garanderen, minder volk op de werkvloer, klanten die buiten wachten, overal handgels en zeep, lunchen in shiften, vergaderzalen met minder stoelen, werkuren die nog meer glijden, openingsuren die mogelijk veranderen…Hou er rekening mee dat dit niet tijdelijk en eenmalig is maar nog een hele tijd (of misschien voor altijd) kan duren.

Zeker de eerste weken zal u die nieuwe organisatie ook goed moeten monitoren. Volstaan de maatregelen? Waar moet u nog strikter zijn? Waar kunnen de maatregelen misschien toch iets soepeler? Het zal puzzelen zijn om veiligheid en productiviteit met elkaar te verzoenen in de anderhalvemetereconomie.

3. Open en heldere communicatie

Communicatie kan uw herstart maken of kraken. Open, transparante, heldere communicatie is cruciaal om de opstartfase, de herstart en de toekomst van uw bedrijf in goede banen te leiden.

Die communicatie valt uiteen in twee delen. Om te beginnen, is er natuurlijk een grote nood aan interne communicatie. Uw medewerkers volgen ook het nieuws over Covid-19, ze zijn terecht ongerust en ze stellen zich veel vragen. U moet hen geruststellen dat ze hun werk in de meest veilige omstandigheden kunnen uitvoeren. Hou het niet bij vage beloftes of engagementen, maar vertel hen heel concreet welke maatregelen u allemaal neemt en hoe die hun klassieke manier van werken verandert. Woorden én daden. Video’s of andere vormen van visuele communicatie – ook op de vloer zelf – zullen meer impact hebben dan alleen maar tekst.

Maar ook externe communicatie is noodzakelijk. Als uw bedrijf nu op een andere manier aan het werk is, moeten uw klanten en leveranciers dat weten. Stuur mails, gebruik uw sociale media, plaats banners op uw website, zet borden op straat, bel uw belangrijkste stakeholders persoonlijk op… Vertel klanten en leveranciers ook wat er veranderd is voor hen: andere openingsuren, andere betaalopties, leveringen op andere plekken of andere tijdstippen… Stel ook hen gerust dat veiligheid en gezondheid uw topprioriteiten zijn. Zorg er zeker ook voor dat u blijft communiceren: hou de lijnen kort, en geef snel antwoord op vragen of klachten.

4. Lead by example

De aandacht voor veiligheid mag niet verslappen. Belangrijk is dat u als bedrijfsleider het goede voorbeeld geeft. Lead by example, toon dat u de veiligheidsmaatregelen ernstig neemt. Spreek medewerkers die te laks zijn aan op hun gedrag, complimenteer medewerkers die hun best doen om zich aan te passen aan de nieuwe post-coronarealiteit.

Net zoals de exitstrategie in fases verloopt, zal u ook de aanpak in uw bedrijf de komende weken en maanden geregeld moeten bijsturen. Vraag feedback aan medewerkers en stuur op tijd bij wat fout loopt. Op korte termijn zullen de veiligheidsmaatregelen uw werking waarschijnlijk nog wel een tijd hinderen. Maar op lange termijn zullen investeringen in veiligheid en gezondheid het vertrouwen van medewerkers, leveranciers en klanten vergroten.

 Neem contact op met uw Moore-expert voor extra advies en ondersteuning.

Neem contact op met één van onze adviseurs
Dirk Roelens
Dirk Roelens
Partner Business Consulting