Overslaan en naar de inhoud gaan
#Corona #Uitstel van betaling #FOD Financiën #btw #Onderneming #Belastingen

Heb ik als ondernemer recht op uitstel van betaling in tijden van Corona?

donderdag 19/03/2020
Uitstel van betaling

Voor welke fiscale schulden kan ik betalingsuitstel krijgen?

Ondernemingen kunnen een afbetalingsplan krijgen voor volgende schulden:

  • Bedrijfsvoorheffing
  • Btw 
  • Personenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Rechtspersonenbelasting

Daarnaast zal de FOD Financiën een vrijstelling verlenen voor nalatigheidsinteresten en zullen boetes wegens niet-betaling kwijtgescholden worden.
Verder worden de aanslagbiljetten voor onroerende voorheffing pas in september verstuurd in plaats van in mei. Dat betekent een uitstel van belastingen voor ondernemingen van 1 miljard euro. Als onderneming krijgt u tijd tot eind november om die bedragen te betalen.  

Komt mijn onderneming in aanmerking om een uitstel van betaling te krijgen?

Alle natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO) die hinder ondervinden door het Coronavirus komen in aanmerking voor uitstel van betaling, ongeacht de activiteitensector. 


U moet de hinder die u ondervindt wel daadwerkelijk aantonen. Financiële hinder kunt u bijvoorbeeld aantonen door:

  • Een daling van het omzetcijfer
  • Een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties
  • Gevolgen van een ‘kettingreactie met partnerondernemingen. 

Moet ik bepaalde voorwaarden naleven om uitstel van betaling te krijgen?

Om van de steunmaatregelen te genieten moet u de voorwaarden voor het indienen van de aangiftes naleven. Schulden die het gevolg zijn van fraude zijn uitgesloten.

De steunmaatregelen worden ingetrokken in volgende gevallen:

  • Wanneer het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd, tenzij de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie;
  • Er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …) 

Hoe vraag ik concreet een uitstel van betaling aan?

Wanneer u een aanslagbiljet of een betaalbericht ontvangt, moet u als onderneming één aanvraag per schuld indienen die geldt voor alle maatregelen.

U moet daarvoor het formulier gebruiken dat de FOD Financiën ter beschikking stelt. U kan dat formulier mailen of per post versturen. 

Het formulier en het contactpunt dat bevoegd is voor alle maatregelen vindt u terug op de website van de FOD Financiën.

U moet uw aanvraag doen tegen uiterlijk 30 juni 2020 en u mag binnen de dertig dagen een antwoord verwachten. 

Neem contact op met één van onze adviseurs
An Lettens
An Lettens
Partner Tax & Legal Services
Bert Derez
Bert Derez
Partner Tax & Legal Services