Overslaan en naar de inhoud gaan
#Lean #Procesoptimalisatie #Case #Consulting

Tonickx: optimalisatie van de financiële processen

maandag 21/03/2016
Tonickx - optimalisatie van de financiële processen

Tonickx is één van de leiders in de Belgische mode-industrie. Het bedrijf ontwerpt en produceert actuele damesmode, exclusief voor internationale retailers en internetbedrijven die er hun eigen merknaam aan toekennen. Het project dat Moore heeft uitgevoerd bij Tonickx is een mooi voorbeeld van hoe “het geheel meer is dan de som van de delen”. Het project is namelijk tot stand gekomen door een pragmatische samenwerking tussen diverse business units binnen Moore Belgium.

Expertise Moore:
  • AS IS –TO BE studie
  • Business Process Management (BPM) aan de hand van Bizagi software
  • LEAN-methode
  • QRM-analyse
  • Root cause analyse
  • Meting procesmaturiteit
Klantvraag

Toninckx werd geconfronteerd met een achterstand op haar financiële afdeling. De financiële processen van de verschillende departementen waren niet gealigneerd. Men wilde proactief werken in plaats van reactief. Bovendien wilde men efficiëntie nastreven door de inzet van de juiste tools en technieken. Daardoor kan er meer gefocust worden op het creëren van toegevoegde waarde.

Aanpak

De huidige processen werden in kaart gebracht (BPM) aan de hand van gesprekken met de betrokken stakeholders van de finance afdeling. Dit is de zogenaamde “AS IS studie”. Vervolgens werden de problemen, inefficiënties en moei-lijkheden verder geanalyseerd aan de hand van LEAN en andere technieken zoals QRM en route cause analyse. Ook werden de taken die al dan niet tot het takenpakket van finance behoren onder de loep genomen. Na de analyse werden concrete aanbevelingen voorgesteld:

  • een overzicht van oplossingen;
  • dieper liggende oorzaken van de problemen (root cause);
  • te vermijden risico’s op korte en lange termijn;
  • na te streven procesmaturiteitsniveau in verhouding met de verdere groeidoelstellingen van de onderneming.
Resultaat

Op basis van de goedgekeurde aanbevelingen werd de TO BE situatie uitgetekend. Die werd voorgesteld aan de andere betrokken afdelingen die invloed uitoefenen op finance. Hun waardevolle inbreng liet toe de TO BE situatie nog verder te verfijnen. Uit deze doorlichting bleek dat veel aanbevelingen concreet toepasbaar waren zonder bijkomende kost. Door de departementen beter op elkaar af te stemmen, werd een grote tijdswinst gerealiseerd en werden alle niet-toegevoegde taken tot een minimum herleid. De achterstand in de financiële afdeling werd dan ook vrij snel ingehaald. Men beschikte bovendien over uitgetekende (TO BE) processen, die vervolgens werden geïmplementeerd en die de organisatie klaar maakten voor een verdere digitalisering.

Neem contact op met een van onze adviseurs
Luc De Muynck
Luc De Muynck
Managing Partner Consulting