Overslaan en naar de inhoud gaan
#Subsidie Advies #Subsidies

Subsidie-oproep:
Energie-
transitiefonds

donderdag 02/12/2021
Energietransitiefonds

Het Energietransitiefonds beoogt onderzoek en ontwikkeling op het vlak van energie aan te moedigen en te ondersteunen.

Subsidie-oproep?

De federale overheid steunt via dit fonds onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, investeringen in onderzoek infrastructuur, innovatieclusters of innovatie door kmo's en dit in de volgende domeinen: hernieuwbare energie in de Belgische exclusieve economische zone in de Noordzee, biobrandstoffen, kernenergie, bevoorradingszekerheid en netevenwicht.

Wie?

Ondernemingen en organisaties met rechtspersoonlijkheid:

 • rechtspersonen opgericht overeenkomstig Belgisch recht;
 • rechtspersonen opgericht volgens wetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie.

Waarvoor?

De voorstellen dienen betrekking te hebben op één van de volgende drie categorieën van activiteiten:

 • onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten,
 • investeringen in onderzoek infrastructuur,
 • innovatie door kmo's.

Binnen volgende drie thematische assen:

 • as 1 : hernieuwbare energie (in de Belgische exclusieve economische zone in de Noordzee) en biobrandstoffen,
 • as 2 : kernenergie,
 • as 3 : bevoorradingszekerheid en netevenwicht

Opgelet: met voorrang voor thematische assen 1 en 3!

Maximale projectduur is drie jaar.

Subsidie?

De subsidie bedraagt per project minimum € 100.000 en maximum € 5 miljoen. Het steunpercentage hangt af van de categorie van activiteiten en van de grootte van de onderneming:

 • Fundamenteel onderzoek: 100%
 • Industrieel onderzoek: 50%
 • Experimentele ontwikkeling: 25%
 • Haalbaarheidsstudies: 50%

Verhoging van de steun voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling kan op voorwaarde dat de steunintensiteit nog geen 80% bedraagt. Verhoging met 10% voor middelgrote ondernemingen en 20% voor kleine ondernemingen alsook 15% extra bij i) samenwerking tussen ondernemingen waarvan minstens één onderneming een kmo en de ondernemingen afkomstig uit ten minste twee verschillende lidstaten of tussen een onderneming en een kennisinstelling en ii) ruime verspreiding van de projectresultaten.

Totaal beschikbaar budget voor de oproep bedraagt € 25.000.000.

Aanvraagprocedure?

De oproep voor projectvoorstellen 2021 staat open van 10 november 2021 t.e.m. 18 januari 2022. Er is de verplichte vroegtijdige aanmelding van een in te dienen projectvoorstel. De kandidaten worden verzocht om uiterlijk op 14 december 2021 de indiening van hun projectvoorstel aan te melden bij het Energietransitiefonds via e-mail.

En nu?

Wij ondersteunen u graag bij de uitwerking van de projectaanvraag. Neem gerust contact op met Sonja Vancrayenest om de opportuniteit voor u te analyseren.

Neem contact op met één van onze experten

Sonja Vancrayenest.jpg

Sonja Vancrayenest

Managing Partner Moore Grants & Incentives

Contact