Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR Legal #Sociale Verkiezingen

Sociale verkiezingen 2024: de puntjes op de i

vrijdag 25/08/2023

Meer dan 7000 bedrijven in België moeten in mei 2024 sociale verkiezingen organiseren. Deze datum komt almaar dichterbij. Een recente wet van 1 juni 2023 legt de definitieve verkiezingsperiode vast van 13 tot en met 26 mei 2024. De bestaande verkiezingsprocedure werd ook verfijnd op een aantal punten.

Iedere 4 jaar

Om de 4 jaar moeten bedrijven met minstens 50 werknemers sociale verkiezingen organiseren voor de oprichting van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Voor ondernemingen met minstens 100 werknemers komt daar nog een Ondernemingsraad bij.

De procedure voor de sociale verkiezingen is erg formeel en is vastgelegd in een wet van 4 december 2007. Ze wordt om de 4 jaar geëvalueerd en waar nodigverfijnd of vernieuwd. De basiswet wordt dan aangepast, wat nu ook gebeurde door de wet van 1 juni 2023. De vorige sociale verkiezingen vonden plaats in volle pandemie. Daar zijn lessen uit getrokken die geleid hebben tot een paar wijzigingen.

Mogelijkheid tot schorsing van de procedure

Het was reeds zo dat de procedure voor de sociale verkiezingen geschorst kon worden als er tussen de start van de procedure en de uiteindelijke verkiezingen een staking plaatsvindt in het bedrijf of er sprake is van veel tijdelijke werkloosheid. De regels voor het hernemen van de procedure worden aangepast.

Digitaal stemmen

De vorige sociale verkiezingen werden noodgedwongen volledig digitaal georganiseerd. Dat heeft nu geleid tot een modernisering van het elektronisch stemmen.

  • Mits unaniem akkoord van de Ondernemingsraad, het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk of de vakbondsafvaardiging, is het mogelijk te kiezen voor ‘een elektronische oproeping van de kiezers’. De kiezers moeten wel beschikken over een e-mailadres en toegang hebben tot een digitaal instrument (bv. computer) dat de werkgever ter beschikking stelt op hun gebruikelijke werkpost.
  • Op voorwaarde dat de nodige veiligheidswaarborgen voorzien zijn, kan een onderneming, met het akkoord van haar overlegorganen, overgaan tot ‘een organisatie van de stemming op elektronische wijze’. Jammer genoeg wil dat zeggen dat bedrijven die voor het eerst sociale verkiezingen organiseren of waar in het verleden de procedure werd stopgezet bij gebrek aan kandidaten, nog geen elektronische stemming kunnen organiseren.

Uitzendkrachten

Uitzendkrachten die gedurende een langere periode in het bedrijf actief zijn, konden bij vorige verkiezingen hun stem al uitbrengen. De anciënniteitsvereiste is echter versoepeld. De uitzendkracht moet 32 arbeidsdagen effectief gewerkt hebben in de 3 maanden die de aankondiging van de datum van de sociale verkiezingen voorafgaan. Het uitzendbureau is verplicht om op vraag van de onderneming een lijst met de nodige gegevens over te maken.

Wees voorbereid

Bij de organisatie van sociale verkiezingen komt heel wat kijken en de tijd begint te korten. De volledige procedure omvat 150 dagen en begint al in december 2023. U start dus best op tijd met de voorbereidingen om alles vlot te laten verlopen. Zelfs voor bedrijven met ervaring in sociale verkiezingen, blijft het juridische en administratieve proces dat ermee gepaard gaat een uitdaging. Want de dagelijkse HR-activiteiten lopen gewoon door.

U staat er echter niet alleen voor. We hebben zowel voor beginnende als ervaren bedrijven een pakket ontwikkeld om u te begeleiden bij de organisatie van sociale verkiezingen. Ontdek er hier alles over.

Alles wat u moet weten om uw onderneming goed voor te bereiden op de sociale verkiezingen 2024 hebben we in een e-book gegoten. Download het hier.

Neem contact op met één van onze experten

Dylan Casaer

Dylan Casaer

Partner Tax & Legal Services

Contact
Saskia Lombaerts

Saskia Lombaerts

Partner Tax & Legal Services

Contact